*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СУ „ИВАН ВАЗОВ“ - МЕЗДРА ПРОВЕДОХА РАБОТНИ СРЕЩИ В МАЛАГА И ЛИСАБОН ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЯ

|

В изпълнение на дейностите по Акредитиран проект за мобилност на учащи и персонал в професионално образование и обучения № 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681, финансиран по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа „Еразъм+“ 2021-2027 г., Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, директорът на СУ „Иван Вазов“ - Мездра Мариела Горанова и заместник-директорът на училището Евгени Йоловски взеха участие в подготвителни работни срещи по проекта в Малага, Испания и Лисабон, Португалия.

Целта на подготвителните срещи е да се установят в реална среда контакти с партньорите по проекта, след проведена комуникация по интернет и запознаване с условията, които партньорите от Агенциите за международна мобилност и обучение Tribeka Training Lab - Малага и Pessoa Academy - Лисабон предлагат за осъществяване на учебна практика през м. април и м. юли тази година на 40 ученици от професионална паралелка - професия „Организатор Интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“ в СУ „Иван Вазов“.

Освен за ученици, по проекта ще бъдат организирани обучителни курсове на 10 педагогически специалисти от СУ „Иван Вазов“ за разширяване на техните дигитални умения и прилагане на иновативни техники по професионалните предмети.

Обучителните организации Tribeka Training Lab, Испания и Pessoa Academy, Португалия са част от европейската Мрежа за образование и обучение (Education and Training Network - ETN) на ETN обучителни организации, които партнират успешно на училища от цяла Европа за предоставяне на професионален опит в проектите за мобилност „Еразъм+“.

Проектът за мобилност на учащи и персонал в професионално образование и обучения 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681 е с продължителност 15 месеца - до 31 август 2024 г., а безвъзмездната финансова помощ от ЕС за неговото реализиране е в размер на 117 922 евро.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар