*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕК И ЕВБР НА РАБОТНА СРЕЩА С ЕКИПИ НА ДП РАО В КОЗЛОДУЙ

|
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕК И ЕВБР НА РАБОТНА СРЕЩА С ЕКИПИ НА ДП РАО В КОЗЛОДУЙ

На 15 ноември 2012 г. представители на Европейската комисия (ЕК) и на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) проведоха в Козлодуй работна среща с екипи на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДПРАО) и АЕЦ „Козлодуй”.

Основната цел на посещението беше европейските донори на средства даполучат информация за напредъка на дейностите по извеждането от експлоатация и за хода на прехвърлянето на проектите от АЕЦ „Козлодуй” към ДП РАО в навечериетона Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй”. На срещата присъства изпълнителният директор на ДП РАО – Дилян Петров, заедно с експерти на Предприятието по дискутираните въпроси.Приоритетните теми на срещата бяха свързани с действителното състояние на процеса на предаването от АЕЦ на ДП РАО на проекти и персонал; с избора на нов консултант за Групата за управление на проектите и прехвърлянето на работата;с актуална информация за всички проекти в процес на изпълнение с акцент върху проблемните. „Срещнахме се с много ръководители и консултанти, получихме техните доклади и когато се завърнем още по-детайлно ще се запознаем с тях”, обобщи г-н Саймън Мърфи – ръководител проект към ЕК. Той определи срещата като много конструктивна и подчерта, че на нея не бива да се гледа като на инспекция: „Целта беше на място да проверим как се изразходват средствата на европейската общност. И да си изградим мнение за това доколко е била полезна помощта, осигурена от Банката.” Г-н Марк Вангампеларе – ръководител проект към ЕК, допълни, че стремежът е подобни срещи да се правят през редовни интервали от време, поне два пъти годишно, за да се проследи какво е свършено, да се поддържа директният контакт и страните да се убедят, че взаимно се разбират.

Представителите на Европейската комисия изказаха удовлетворение от презентираните от ДП РАО материали за хода на демонтажните дейности. Те ще обобщят резултатите от работата си в Козлодуй и своите впечатления в официални доклади.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар