*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВИХА МЕХАТРОННА ТЕЛЕСКОПИЧНА СИСТЕМА ЗА ВГРАЖДАНЕ В НАНО И МИКРО САТЕЛИТИ

|

На 25 Март 2019г от 15ч. в конферентната зала на Хотел Хемус гр. Враца се проведе информационно събитие по проект „Мехатронна телескопична система за вграждане в нано и микро сателити“, финансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност, процедура Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия.

Проекта бе осъществен на територията на градовете София и Враца в рамките на две години, като в резултат от него е разработена мехатронна телескопична-разгъваща се композитна структура с две биаксиални стабилни състояния на композита и контролирано разгъване или казано на по опростен език – сателит. Разработката е в областта на космическите технологии и представлява новост с голям потенциал за допълнително развитие и приложение не само при нано и микро сателитите, но и при пълноразмерни геостационарни и междупланетни изследователски спътници. Непрекъснато растящия пазар за космически спътници в световен мащаб обуславя и икономическата целесъобразност на подобна иновация.

През последните 50 години повече от 860 микросателити с маса между 10 и 100 кг., 680 наносателити с маса между 1-10 кг. и 38 пикосателити с маса между 0.1-1 кг. са изстреляни в орбита в световен мащаб. Малките сателити са записали и изпратили данни за наземната и космическата среда, близо до Луната и Земята. Помогнали са при търсенето на планети на други звездни системи и са демонстрирали различни телекомуникационни системи, които широко се използват днес. Тези спътници са послужили като тестови платформи за разработването на нови космически технологии и като практически образователни инструменти за голям брой, учени и инженери. Има пет основни области на приложение, на такъв тип спътници, а именно сателитните комуникации, космическа наука, проверка на напредъка на технологиите, наблюдение на земята и военни приложения.

В заключение може да кажем, че използването на нано и микро сателити бързо нараства в международен аспект, особено при сателити с маси между 1 и 10 кг и няколко литра обем. Основните причини за това развитие са скъсените срокове за разработка и ниската плътност на разходите за развитие.

В следствие на изпълнението на проекта и двугодишната работа на екипа специалисти, Хексагон Аероспейс има разработен сателит, който беше демонстриран на събитието.

Разработката премина през няколко етапа, а именно: подробно проучване на типове и размери на спътници от нано и микро класа с оглед на преценка на физически, механични и електрически ограничения по отношение на структурите за вграждане. Изследване на подобни и близки структури за вграждане в пълноразмерни спътници с оглед на търсене на решения изпробвани и доказани вече в околоземна орбита. Изследване на композити годни за използване в космически вакуум, практики и наложени решения за формоване на матрицата. Интегриране на електронната система за управление на разгъването и намотаването на телескопичната структура. Изработка на механичните компоненти на техническото решение на телескопична - разгъваща се композитна структура и нейния корпус. Изпитване на якостните характеристики на корпуса на цялостния модул, без интегрирани електронни системи за управление в него. Изпитание на електронната система за управление. Асемблиране на механизма, за разгъване и интегриране на композитния ламинат, интегриране на електронните модули за управление на телескопичната структура в цялостен модул. Изпитване на функционалните характеристики на отделните системи асемблирани в цялостния модул. Вибрационни тестове на цялостната система.

В резултат на изпълнението на проекта е подадена заявка за регистрация в Патентно Ведомство.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар