*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВИХА ДУНАВСКА СТРАТЕГИЯ

|

Информационен ден във връзка със Стратегията на ЕС за Дунавския регион в България и следващия програмен период 2014 – 2020 г. се проведе на 08.02.2013г. в Областна администрация Враца.
Срещата се организира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Областна администрация Враца и бе ръководена от заместник областния управител инж.Валентин Литов. На нея присъстваха представители на общините, НПО, ТПП, РИОСВ, РИО, читалище „Развитие“ Враца,медии и други.
Г-жа Николина Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство представи възможностите за подготовка и финансиране на проекти по Дунавската стратегия. Тя даде информация и за другите финансови инструменти, които ще работят в програмен период 2014-2020, а те са:
- Horizon 2020 – инвестиции в научни изследвания и иновации за стимулиране на растежа и заетостта. Съвместен център за научни изследвания.
- LIVE – Безвъзмездната помощ за финансиране на проекти. Безвъзмездните средства за оперативна дейност на НПО и други организации се запазват, но е възможно и използването на иновативни финансови инструменти.
- COSME – подпомага МСП.
- Партньорство и иновации подпомагане на МСП за достъп до кредити,създаване на мрежи от иновативни предприятия и др.;
- Подкрепа на политиките за ИКТ – здравеопазване, подкрепа за възрастни хора и социално включване, електронни библиотеки, публични услуги и др.
- Програма за интелигентна енергия за Европа – енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия и т.н.
- Инструмента за техническа помощ – подкрепа на проектни идеи на стойност до 25 хиляди евро/проект;
- JASPERS, JEREMIE, JESSIKA
- RGTC.
Също така връзката между европейската и националните приоритети за новия програмен период. Българските приоритетни области за Дунавската стратегия са: подобряване на достъпността, по и към Дунав и ефективното използване на енергийните ресурси, подобряване на качеството на водите, опазване на биоразнообразието, превенция и управление на риска, повишаване на конкурентоспособността, чрез иновации, образование, култура, туризъм, мултикултурен диалог и съхраняване на националната идентичност и богатото културно наследство, укрепване капацитета за управление, координация и партньорство на всички нива, повишаване на сигурността и интеграция на хора в неравностойно положение.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар