*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВИХА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

|

Експерти от Министерството на труда и социалната политика представиха днес във Враца възможностите, които предлага новосъздаденият Център за обаждания и предоставяне на социална информация по Проект BG051PO001-6.1.08 „Подобряване качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика”, съфинансиран от Европейския социален фонд. На  безплатен телефонен номер 0800 88 001 гражданите вече могат да получат бърза и изчерпателна информация по въпроси, отнасящи се до дейностите и политиките на Министерството на труда и социалната политика и на агенциите – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Срещите за представяне на Центъра стартират от град Враца с открита приемна, по време на която пет екипа експерти от администрациите към министъра на труда и социалната политика и от новосъздадения Център за обаждания консултираха по въпроси свързани с: -          пенсии и осигурително законодателство на България и ЕС   –        трудово законодателство, защита на трудовите права и условия на труд   –        безработица и заетост, пазар на труда, програми и проекти за заетост,  квалификация и преквалификация   –        социална закрила и подпомагане, подкрепа за детето и семейството   –        интеграция и услуги за хора с увреждания, програми и проекти.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар