*
Борба с вредителите

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕЗДРА УЧАСТВА В ЧЕСТВАНЕ ВЪВ ВИЛНЮС НА 30 ГОДИНИ ОТ ДОГОВОРА ОТ МААСТРИХТ

|

В изпълнение на дейностите по проект „30 years Maastricht: Reflections on the past, presents and future of Europe“ („30 години Маастрихт: Размисли за миналото, настоящето и бъдещето на Европа“) председателят на Общински съвет (ОбС) - Мездра Яна Нинова взе участие в честване на 30 години от Договора от Маастрихт, което се състоя в столицата на Литва Вилнюс.

Домакини на събитието, на което присъстваха 70 души, включително държавни служители, преподаватели, младежки лидери, предприемачи и членове на граждански организации, беше Община Молетай.

Проектът „30 години Маастрихт: Размисли за миналото, настоящето и бъдещето на Европа“ се реализира по Програмата на Европейската комисия „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) 2021-2027 г. Партньори по него са общини и неправителствени организации от 8 европейски държави: България, Литва, Испания, Италия, Франция, Португалия, Гърция и Малта, в това число от българска страна - Община Мездра.

Основната цел на събитието беше да се отбележат постиженията на Договора от Маастрихт и да се анализират предизвикателствата и възможностите през последните три десетилетия, а конкретните цели:

• Насърчаване на осведомеността и разбирането на Договора от Маастрихт.;

• Улесняване на обмена на идеи и опит между участниците.;

• Укрепване на приятелските връзки и сътрудничество между участващите страни.;

• Документиране на впечатленията и обратната връзка на участниците за създаване на електронна книга.

Събитието включваше разнообразни дейности, предназначени да насърчат активното участие и културния обмен между партньорите по проекта:

• Конференции и семинари: Ключовите сесии включваха Конференция: „Наследството от Маастрихт: 20 години Литва в Европейски съюзна“ с лектор Паулиус Саударгас, депутат в литовския парламент, за въздействието на Договора от Маастрихт върху политиката, икономиката и обществото на ЕС и семинари за постиженията и предизвикателствата на европейската интеграция.

• Семинари: Интерактивни семинари, фокусирани върху младежката мобилност, образователните възможности за заетост и предизвикателствата на имиграционната политика.

• Културни и официални посещения: Участниците посетиха литовския парламент (Сейма), стария град на Вилнюс и Музея на етнокосмологията.

Акцент на събитието беше церемонията по побратимяването, на която представителите на 8-те партньори по проекта подписаха Споразумение за насърчаване на европейското гражданство и местното сътрудничество.

Сред ораторите бяха кметът на Община Молетай Саулиус Яунейка и литовският депутат Паулус Саударгас, който направи встъпителни бележки за европейската интеграция и постиженията на Договора от Маастрихт.

Първата работна среща по проекта „30 years Maastricht: Reflections on the past, presents and future of Europe“ се състоя в началото на тази година в Сантя̀го де Компостѐла, Испания. Домакин на следващото събитие, което ще се състои от 12 до 15 септември, е Община Мездра, а през месец декември предстои още една работна среща, този път в Малта.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар