*
Борба с вредителите

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕЗДРА И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „АРАТ-КОРИТЕН“ УЧАСТВАХА В РАБОТНА СРЕЩА В ИСПАНИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

|

В изпълнение на дейностите по Проект „30 years Maastricht: Reflections on the past, presents and future of Europe“ („30 години Маастрихт: Размисли за миналото, настоящето и бъдещето на Европа“) председателят на Общински съвет - Мездра Яна Нинова и Венцислав Горанов, представител на сдружение „Асоциация за развитие на алтернативен туризъм - КОРИТЕН“ („Association for Development of Alternative Tourism - KORITEN“), взеха участие в работна среща по проекта, която се проведе в Сантя̀го де Компостѐла, столицa на испанската автономна област Галисия. Проектът, партньор по който от българска страна е Община Мездра, се финансира от Програмата на Европейската комисия „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) 2021-2027 г.

Заедно с представители на останалите партньори по проекта от още 7 европейски държави - Гърция, Испания, Италия, Литва, Малта, Португалия и Франция, Нинова и Горанов проведоха срещи и участваха в дискусии за влиянието на Договора от Маастрихт върху гражданите на Европейския съюз. Те се срещнаха и разговаряха с г-жа Мар Родригес Медиавила - заместник генерален директор за връзките на Галисия с ЕС и с г-н Роман Родригес Гонзалес, министър на културата, образованието, професионалните училища и университетите на Галисийския регион.

Партньорите по проекта посетиха Парламента на Галисия, където се срещнаха с г-н Алберто Пасос, депутат в галисийския парламент, и професионално училище в Сантя̀го де Компостѐла, където бяха приети от Борда на училищния център. Взеха участие също в семинар на тема „Маастрихт и бъдещето на Европа: откриване на права и задължения за европейските граждани“, с лектор г-жа Лаура Отеро, съветник към Европейските служби по заетостта (EURES Network).

Дейностите по проекта „30 години Маастрихт: Размисли за миналото, настоящето и бъдещето на Европа“ включват 8 събития, общите цели на които са:

1. Насърчаване участието на гражданите във вземането на решения, свързани с цифровизацията и бъдещето на ЕС;

2. Насърчаване на цифровите права и защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни на гражданите на ЕС;

3. Анализиране на въздействието на цифровизацията върху обществото и икономиката на ЕС, включително нейните ефекти, многообразие и социална политика.

А така също: насърчаване на гражданите да участват активно в европейския социален живот, създаване на дългосрочни отношения на сътрудничество, даващи възможност за разширяване на перспективите, културно обогатяване и зачитане на всички видове различия.

С цел постигане на максимално участие и обмен на добри практики, всички дейности, планирани по проекта - работни срещи, семинари, дебати, конференции, кръгли маси, видео форуми, изложби и културни посещения, са отворени за всички граждани. Всичко това, в съчетание с иновативни дейности като мултикултурализъм в училищата, социални мрежи и социално равенство или нови форми за интеграция и сътрудничество и др.

Като партньор по проекта от българска страна, Община Мездра ще бъде домакин на работна среща, която ще се състои от 12 до 15 септември 2024 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар