*
Борба с вредителите

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ С КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ВРАЦА

|
ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ С КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ВРАЦА

Председателският съвет проведе заседание по искане на председателите на постоянни комисии към ОбС – Враца, на което бяха приети конкретни искания към кмета във връзка с внасянето на Отчет на Бюджет 2012 и Проекто-бюджет 2013 на Община Враца. Местните парламентаристи настояват с внасянето на Отчет на Бюджет 2012 в Общински съвет – Враца да бъдат представени отчет за предоставените през 2012 г. финансови средства на спортните клубове в Община Враца, както и отчети /във финансовата част – аналитично/ за изпълнението на Общинските програми - Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца за 2012 г.; Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.; Програма за опазване на околната среда, Програма за управление на отпадъците, Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Враца за 2012 г.; Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2012 г.; Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 г.; Профилактична програма на Община Враца за 2012 г.; Програма за провеждане на Ботеви тържества 2012 г. Следващото решение на Председателския съвет е във връзка с внасянето на Бюджет 2013. Кметът следва да представи копие от бюджетните карти на общинските предприятия и общинските звена, подадени от тях, за Бюджет 2013 на Община Враца; бюджетните карти /на хартиен и електронен носител/ по всички дейности, разбити по параграфи за Бюджет 2013 на Община Враца. План за предоставяне на финансови средства за 2013 г. на спортните клубове в Община Враца, както и Общинските програми /във финансовата част – аналитично/ за 2013 г., както следва - финансовата част на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца за 2013 г.; Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 г.; Програма за опазване на околната среда, Програма за управление на отпадъците, Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Враца за 2013 г.; Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2013 г.; Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2013 г.; Профилактична програма на Община Враца за 2013 г.; Програма за провеждане на Ботеви тържества 2013 г. Изискването, поставено към кмета на Община Враца, е продиктувано от необходимостта от предварителна информация за определяне на кредитите по дейности в Бюджет 2013 на Община Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар