*
Борба с вредителите

ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАДИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ В КОЗЛОДУЙ

|
ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАДИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ В КОЗЛОДУЙ

На 9 юли 2012 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) и „ТИТА – Консулт” ООД подписаха договор за предексплоатационен радиологичен мониторинг на площадка „Радиана”, предназначена за изграждането на Национално хранилище за ниско- и средно радиоактивни отпадъци (НХРАО). Сключването на договора е резултат от публикувана миналата година Покана за заявление на интерес и състояла се последваща тръжна процедура, проведена съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Проектът изцяло се финансира от Международен фонд „Козлодуй”, администриран от ЕБВР. Срокът на подписания договор е 36 месеца.
Очаква се в рамките на срока на изпълнението избраният консултант – „ТИТА – Консулт” ООД, да изготви и реализира програма за предексплоатационен радиологичен мониторинг на околната среда на площадка „Радиана”, с което да се осигури достатъчен обем базисна информация за радиационния статус преди въвеждането на НХРАО в експлоатация.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар