*
Борба с вредителите

ПОЗИЦИЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ И ТУРИЗЪМ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

|
ПОЗИЦИЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ И ТУРИЗЪМ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

След приемането от Общински съвет – Враца на Бюджет 2012 г. на Община Враца, предложен от кмета на общината инж. Николай Иванов, в местни медии се появиха публикации, в които се намеква че парите за издръжка на ПОФК Ботев – Враца са намалени, заради желанието на общинските съветници. В тази връзка, като Председател на ПК по спорт и туризъм към Общински съвет – Враца бих искал да заявя следното: В началото на 2012 г. Постоянните комисии към Общински съвет – Враца съставиха списък от предложения за включване в Бюджета на Община Враца за 2012 г., който предоставихме на кмета на общината инж. Николай Иванов. Тези предложения отразяваха виждането на общинските съветници за това, кои трябва да бъдат приоритетите на Община Враца през настоящата година. Постоянната комисия по спорт и туризъм, чийто председател съм, също представи такива предложения и те бяха: за издръжка на ПОФК Ботев – Враца да бъдат предвидени 500 000 лв., а за спортната програма на общината 170 000 лв. Според Закона за местното самоуправление бюджетът на една община се съставя от кмета на общината и неговата администрация. Общинският съвет може само да дава предложения и съответно да гласува “за”, „против” или „въздържал се” за съставения бюджет. Бих искал също така да уточня, че бюджетът на Община Враца се гласува цялостно т.е. не може да бъде отхвърлян или приеман на части. На редовното заседание на Общински съвет - Враца на 20 февруари 2012 г. Бюджетът на Община Враца за 2012 г. беше представен от кмета на общината инж. Николай Иванов и в него за издръжаката на ПОФК Ботев – Враца бяха определени 200 000 лв. Това е сума, която както според мен, така и според други мои колеги е недостатъчна. Вероятно това е била и причината част от колегите общински съветници да гласуват „против” и „въздържал се” за Бюджет 2012 г. Ако Общински съвет – Враца обаче беше отхвърлил Бюджет 2012 на общината, то това можеше да блокира работата на цялата община за неопределен период от време, което може би е било причина други мои колеги общински съветници да го подкрепят. Гласуването на бюджета на Община Враца в Общински съвет – Враца става поименно и всеки би могъл да провери кой общински съветник как е гласувал. В заключение бих искал да заявя отново твърдата си убеденост, че за да се развива футболът и спортът в една община трябва да бъдат отделяни повече средства за тяхната издръжка, като определено смятам, че футбола трябва да бъде подкрепен финансово и от бизнеса – местен или външен инвеститор.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар