*
Борба с вредителите

ПОВЕЧЕ ПАРИ ИСКАТ ОБЩИНИТЕ

|
ПОВЕЧЕ ПАРИ ИСКАТ ОБЩИНИТЕ

Още около 100 милиона лева искат българските общини към предвидените в бюджета за 2012 г. пари за техните дейности. Това съобщи в Монтана кметът Златко Живков, който е подписал преди дни протокола за разногласията за следващата година между Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в качеството на негов заместник-председател.
Двете страни се споразумяхме, че заедно ще работим по преодоляване последствията на продължаващата финансова криза, която засяга повечето български общини. Очакваме да има пълно покриване на повишението на работната заплата и осъществяване на мерките по програмата за децентрализация. Разчитаме на успешна съвместна работа по усвояването на еврофондовете, уточни Живков.
Няколко са предложенията на общините. От сдружението настояват да бъдат отпуснати още 3,2 млн. лв. за осигуряване здравословното хранене на децата. Оскъпяването е с над 30 на сто според наредбите в тази област. Те бяха приети в края на лятото, но не бяха осигурени финансово. Сега за тази дейност са предвидени 52 млн. лв. Необходима е минимална държавна подкрепа за издръжката на децата в детските градини средната за страната е около 680 лева. Субсидията да бъде увеличена с още 7 млн. лв., за да няма повишение на таксите. На този етап от тях се покриват в най-добрия случай една трета от разходите, останалите са за сметка на общинските бюджети. Повече пари са нужни за социалните услуги и за извънкласни дейности, в това число занимания със спорт и развитие на талантите на децата. За гарантиране здравното обслужване в учебните заведения също са необходими повече средства.
Общините искат еднократно още 20 милиона лева за финансови обезщетения на кметовете и наместниците. Много от тях напускат постовете си с неизползвани отпуски, други се пенсионират и трябва да получат по няколко заплати накуп. Тези пари не са предвидени в сегашните резчети на финансовото министерство, коментира Живков.
Целевата субсидия за капиталовите разходи да се увеличи с 42 млн. лева и да достигне 70 млн. лв. Това е изключително важно за общините 92 процента от всички, изпълняващи европроекти. Повече пари да бъдат отпуснати за основен ремонт на общинските пътища, които са 65 процента от общата републиканска мрежа, допълни Живков. Исканото повишение е 7,5 млн. лв. За грохналите шосета средствата да станат 50 млн. лв. за 2012 г. Още 6 млн. лв. са нужни само за осигуряване на зимното почистване на пътищата. Предвидените 14 млн. лв. са недостатъчни. Вече пета година се натрупват задължения и просрочия, уточни той.
Общините имат предложения за подобряването на текстове, които да дадат възможност за оптимално използване на наличния финансов ресурс. Като пример Златко Живков даде училищата, които са на делегирани бюджети, тоест те да имат 15 процента за поддържане на материално-техническата база. Подкрепа от 10 млн. е необходима за общинските болници. Парите да се дадат в отдалечените райони по ред и критерии, определени от здравното министерство.
Предложенията за 2012 г. повтарят тазгодишните. Притеснително е, че има неосигурени финансово нормативни промени. Кои от исканията ще бъдат реализирани и кои ще отпаднат, ще стане ясно в средата на декември, когато ще е готова рамката на бюджет 2012. Дотогава местните управи могат да търсят положителната промяна по отношение на текстове, които ги засягат. Проектът за бюджета е внесен в Народното събрание на 31 октомври от министъра на финансите. Исканията за увеличение на парите са внесени заедно с него. Предстои депутатите да дебатират по тях, обясни Златко Живков.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар