*
Борба с вредителите

ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА ПРИ ЛЕКАР ЗАПАЗВА РАЗМЕРА СИ ОТ 2.90 ЛВ.

|
ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА ПРИ ЛЕКАР  ЗАПАЗВА РАЗМЕРА СИ ОТ 2.90 ЛВ.

Потребителската такса, която здравноосигурените лица заплащат при всяко посещение при лекар и лекар по дентална медицина запазва досегашният си размер от 2.90 лв. и няма да е обвързана с размера на минималната работна заплата за страната, както беше залегнало досега в Закона за здравното осигуряване.  Сумите за плащане са определени с Постановление №193 на Министерския съвет от 28 август 2012 г. и влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Задължително здравноосигурените лица ще заплащат за всеки ден болнично лечение и сума в размер на 5.40 лв. на ден, но не повече от 10 дни годишно. Лекарите или лечебните заведения трябва да издадат на лицата документ за заплатените суми. Освободени от потребителска такса ще останат както и досега  пациентите, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, пациентите със злокачествени залобявания и с определени хронични заболявания по списък към Националния рамков договор за 2012 г., непълнолетни и неработещи членове на семейството; бременните и родилките до 45 дни след раждането, пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в социални домове; медицински специалисти. Лекарите и лекарите по дентална медицина трябва да обяват на видно място пред кабинетите си списъците с освободените от заплащане на потребителска такса лица. При всяко съмнение за платена неправомерно сума на лекаря засегнатите лица имат право срещу издаден касов бон за извършеното плащане да подадат жалба в РЗОК-Враца. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар