*
Борба с вредителите

ПОСРЕЩНАХА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ИТАЛИАНСКИТЕ ОБЩИНИ

|
ПОСРЕЩНАХА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ИТАЛИАНСКИТЕ ОБЩИНИ

Инж. Цветан Асенов, областен управител на област Видин, се срещна с д-р Паоло Авеззу – национален съветник на Националното сдружение на общините в Италия /ANCI/. На срещата присъстваха д-р Косьо Стойчев – председател на Настоятелствения комитет за сътрудничество между Република България и Италия, и г-н Микеле Виола – представител на международната мрежа „Branch of Art“. Целта на срещата бе обсъждане и подписване на съвместно споразумение за сътрудничество между Националното сдружение на общините в Италия и област Видин в сферата на реализиране на съвместни проекти, подкрепящи културния, интелектуалния и бизнес обмен между Италия и България, в частност област Видин. Националното сдружение на общините в Италия /ANCI/ обединява 8104 италиански общини, от които 6406 са членове на сдружението. ANCI представлява интересите на членовете си пред централните органи на Италия. Сред функциите на ANCI са популяризиране на инициативите за задълбочаване на познанията на местните институции, както и участие на гражданите в живота на местните автономии. Сдружението насърчава и координира международните връзки на своите членове и техните дейности в сферата на децентрализираното международно сътрудничество. Международната мрежа Branch of Art, в България, се представлява от г-жа Теофана Ахрянова /фирма A.I.S.& A./. Дейността на сдружението е насочена към изготвяне на анализ на територията в културен аспект, с оглед реализиране на проекти в сферата на културата, обвързани с туризма на съответния район, с особен фокус върху младите хора.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар