*
Борба с вредителите

ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ВСЕ ПАК СПЕЧЕЛИ ПОРЪЧКАТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

|
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ВСЕ ПАК СПЕЧЕЛИ ПОРЪЧКАТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

„Понсстройинженеринг” ЕАД е фирмата, която ще извърши реконструкцията на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на Враца – етап ІІ, според решението на комисията провела обществената поръчка. При отваряне на ценовите оферти стана ясно, че най-ниската оферта е на Обединение „СК Враца 2012” - 20 147 480 лв. с ДДС, следвано от „Понсстройинженеринг” ЕАД -  21 436 034 лв. с ДДС  и „Водпроект” ДЗЗД - 21 550 817 лв. с ДДС. След разглеждане на офертите, от по-нататъшно участие отпаднаха Обединение „СГК Враца” ДЗЗД и „Крам комплекс груп” ЕАД. В мотивите на комисията, която е класирала „Понсстройинженеринг” ЕАД на първо място с комплексна оценка 7.72, се казва, че офертата представена от „Понсстройинженеринг” ЕАД е икономически най-изгодна и в най-голяма степен отговаря на предварително оповестените условия и изисквания на възложителя. Останалите две фирми - Обединение „СК Враца 2012” и „Водпроект” ДЗЗД са с комплексни оценки съответно 5.80 и 5.61. Решението на комисията може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от получаването пред Комисията за защита на конкуренцията. Класираната на първо място фирма „Понсстройинженеринг” ЕАД има опит в изграждането на канализационни и водопроводни мрежи в други градове на страната, но отзивите за нея са доста противоречиви. Представители на строителния бранш открито коментират, че тази фирма има сериозно лоби в община Враца и гилдията никак не е изненадана, че точно тя печели поръчката.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар