*
Борба с вредителите

ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ С ПО-ВИСОКА ОФЕРТА ОТ „СК ВРАЦА 2012”

|
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ С ПО-ВИСОКА ОФЕРТА ОТ „СК ВРАЦА 2012”

Обединение „СК Враца 2012”, „Понсстройинженеринг” ЕАД и „Водпроект” ДЗЗД са трите дружества, които бяха допуснати до отварянето на ценови оферти за реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на Враца – етап ­­­­­ІІ. Ценовите им предложения бяха отворени днес на заседание на комисия, назначена от кмета, с председател Марияна Рашева – директор на звеното за изпълнение на интегрирания проект за водния цикъл на Враца. След разглеждане на офертите, от по-нататъшно участие отпаднаха Обединение „СГК Враца” ДЗЗД и „Крам комплекс груп” ЕАД.          И трите дружества, допуснати до този етап, предлагат ценови оферти под прогнозната стойност на обекта от 21 760 497 лв. с ДДС. Обединение „СК Враца 2012” предложи цена от 20 147 480 лв. с ДДС. Вторият участник – „Понсстройинженериг” ЕАД – даде оферта от 21 436 034 лв. с ДДС. Предложението на „Водпроект” ДЗЗД е за 21 550 817 лв. с ДДС. Комисията ще проведе закрито заседание, на което предложенията ще бъдат разгледани обстойно и от трите дружества ще бъде избран изпълнител по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Решението на комисията ще стане ясно до 31 август.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар