*
Борба с вредителите

ПОЛЗВАШ БАРКОД – ПО-БЪРЗО ТИ ВЪЗСТАНОВЯВАТ НАДВНЕСЕН ДАНЪК

|
ПОЛЗВАШ БАРКОД – ПО-БЪРЗО ТИ ВЪЗСТАНОВЯВАТ НАДВНЕСЕН ДАНЪК

Попълването и подаването на декларации за облагане на данъци с баркод гарантира по-бързото възстановяване на надвнесен данък, съобщават от НАП. Това е така защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларациите ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Затова от приходната агенция съветват всеки свой клиент, който е декларирал данък за възстановяване, да попълни и подаде декларация за доходите с баркод.  От НАП припомнят, че до възстановяване на суми се стига в случаите, в които гражданите ползват данъчно облекчение – например това за млади семейства, при което данъчната основа се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит. Данъците могат да се намалят законно и с направени дарения, вноски за допълнително доброволно осигуряване, сключване на застраховка „Живот” и други. Когато е деклариран данък за възстановяване, той се прихваща за други дългове към държавата или се възстановява по посочена от клиента банкова сметка. Образец на декларацията за облагане на доходите с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят от интернет страницата на агенцията – www.nap.bg. Подаването на декларацията става по начина, по който се подават и обикновените декларации: с изпращане по пощата или  на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП. В офис Враца към 2 април са подадени 3 500 декларации по ЗКПО, от тях с баркод са едва 98. Приетите декларации за доходи на физически лица към 31 март са 3560, при тях също относителния дял на тези с баркод е много малък – 3%, или 107 броя. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите тази година изтича на 2 май, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. При попълване на преводни нареждания към бюджета трябва да се напише точната сума, кодът за вид плащане (например 111213 когато се плаща по данъчна декларация на физическо лице), входящият номер на документа, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането. Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700, а работното време на консултантите до края на кампанията е от 8,30 до 18,30 ч. в делничните дни.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар