*
Борба с вредителите

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА МИГ "БОРОВАН–ВРАЦА–ВЪРШЕЦ"

|
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА МИГ

Община Борован, Община Враца и Община Вършец канят всички заинтересовани страни: учредителите на сдружение с нестопанска цел МИГ "Борован-Враца-Вършец", партньорите по проекта, представители и експерти от общините Борован, Враца и Вършец и кметствата на селата в трите общини, земеделски производители и кооперации, представители на малък и среден бизнес, читалища и НПО, детски градини и училища, спортни клубове за участие във форум за обсъждане на социално-икономически анализ, основа за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар