*
Борба с вредителите

ПОИСКАХА ПО-СТРОГ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

|
ПОИСКАХА ПО-СТРОГ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Сериозна дискусия се разгърна по време на заседанието на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество към Общински съвет – Враца. Съветниците поискаха повече информация за това как и по какви критерии са избрани двата обекта, с които Община Враца ще кандидатства по Проект „Красива България 2013”. Представителят на общинска администрация Виолета Божинова обясни, че проектното предложение е съобразено с финансовите възможности на общината, тъй като програмата предвижда 50% съфинансиране. Въпреки че дадоха положително становище, членовете на комисията изразиха притесненията си за проектната готовност на общината за следващия програмен период. Според съветниците, липсва стратегия за развитие на града, няма ясна визия за това как ще се развиват териториите извън зоните на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие”, не е проведена работна среща и широко обществено обсъждане, въпреки решение на общинския съвет от ноември 2012 г. Комисията е на мнение, че капиталовата програма на общината следва да е насочена към обекти, извън зоните, за да се оползотворяват максимално европейските възможности за финансиране. Мнението на комисията е, че общинският съвет е лишен от възможността да оказва контрол върху изпълнението на проектите, тъй като няма достъп до договорите и актовете на  администрацията. В тази връзка комисията предлага Председателят на общинския съвет да изиска информация от кмета за всички срокове и договори по проекти на Община Враца. Председателят на комисията Малина Николова предложи Програмата „Малки граждански инициативи 2013” да бъде включена в заседанието през месец февруари. Освен това, да бъде направена промяна в образците на докладна записка и проект за решение. С цел по-сериозен контрол по изпълнение решенията на общинския съвет, в образеца на проект за решение да бъдат добавени още 2 точки – към коя постоянна комисия се отнася по компетентност решението и срокове, ангажиращи кмета с изпълнението му. Положително е становището на комисията по отчета за изпълнение на решенията на ОбС за периода 1 юли-31 декември 2012 г., приемането на отчет за дейността на местния парламент за второто полугодие на 2012 г. и приемането на тематичен план за заседанията за първите три месеца на 2013 година.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар