*
Борба с вредителите

ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ ВЪВ ВИДИНСКО

|
ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ ВЪВ ВИДИНСКО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

 

 

Видинска област

За периода 17-21.11.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - гр. Белоградчик - къмпинг Мадона; ханче Мадона;  Природонаучен музей

За периода 17-19.11.2014 г. /09:30-15:30 ч/ - с. Бранковци - Втора 11, 13, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 45, 47, 49, 5, 7, 9; Двадесет и втора 1, 10, 3, 5, 7, 9; Двадесет и девета 2; Двадесет и първа 13, 15, 7, 9; Двадесет и седма 1, 2; Двадесет и трета 1, 10, 4, 7; Двадесет и четвърта 2; Двадесет и шеста 11, 16, 19, 7; Двадесета 3; Дванадесета 2, 4, 6, 7; Девета 10, 18, 2, 4, 6, 8; Пета 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 3, 32, 5, 7, 9; Петнадесета 1, 3, 4, 5, 6, 7; Първа 1, 10, 12, 2, 3, 31, 4, 5, 7, 8, 9, бл. трафопост 1; Седма 1, 10, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трета 6, 8; Тридесет и втора 2, 3, 6, 7; Тридесет и пета 4;  Тридесет и първа 1; Тридесет и трета 1, 2; Тридесет и четвърта 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тридесета 1, 2, 3, 4; Четвърта 1, 10, 12, 16, 18, 3, 4;  Шеста 4, 6; Шестнадесета 1, 13, 15, 2, 3, 5, 9З

За периода 17-19.11.2014 г. /09:30-15:30 ч/ - с. Ново село - Архитект Илия Попов 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 5, 7, 8; Вихрен 2, 5, 6, 7; Гоце Делчев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Искър  4; Мизия 1, 10, 12, 13, 18, 19, 2, 3, 4; Огоста 1, 2, 3, 8, 9; Околовръстна 75, 77; Радецки 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 5, 6, 7; Филип Тотю  1, 3, 6, 8; Христо Смирненски 13, 15, 2, 24, 26, 27, 4, 5 ;  Цар Иван Шишман 11, 2; Цар Симеон I 1, 10, 3, 5, 6, 7; Шипка  26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

 

На 17.11.2014 г. /08:30-09:00 и 16.00-16.30 ч/ - с. Винарово - Втора 13,  22,  29, 31, 33, 34, 41, 64;  Двадесет и втора 1, 2; Двадесет и девета 1, 2; Двадесет и осма 1, 3, 5; Двадесет и пета 1, 20, 3, 4, 5; Двадесет и първа 1, 2, 4, 6; Двадесет и седма 1, 2, 8; Двадесет и трета 1, 4, 6, 8, 2; Двадесет и четвърта 1, 2, 4, 6; Двадесет и шеста 2, 5; Двадесета 10, 2, 8; Дванадесета 10, 43,  1, 15, 6, 13; Девета 1, 10, 12, 14, 16, 3, 8, 9; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Десета 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 24, 26; Единадесета 1, 10, 13, 2, 4, 6, 8;  Осемнадесета 12, 3, 4, 5, 7, бл. Къща; Осма 1, 14, 16, 2, 8; Пета 1, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 8, 81, 9,  83, 83а, 85, 91; Петнадесета 10, 6; Първа 100, 101, 103, 104, 105, 107, 11, 115, 118, 122, 124, 134, 14, 80, 87, 96, 97, 99,  10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  104, 46, 52, 54, 99,  12, 29, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 5, 50, 53, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 130; Седемнадесета 10; Седма 1, 3, 13, 4; Трета 1, 11, 2, 4, 5,  17, 19, 21, 29, 33; Тридесет и втора 3; Тридесет и първа 5; Тринадесета 10, 11, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 30, 32, 4, 40, 6, 7, 8, 9,  44, 48, 50; Четвърта 3; Четиринадесета 11, 7; Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Шестнадесета 1, 3; с. Неговановци; Втора 1,  1, 11, 3, 5, 7; Двадесет и втора 1; Двадесет и девета 8, 9; Двадесет и осма 10, 12, 14, 16, 4, 5; Двадесет и пета 4, 6; Двадесет и първа 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Двадесет и седма 2; Двадесет и трета 2;  Двадесет и четвърта 1, 11, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Двадесет и шеста 1, 10, 3, 4, 5; Двадесета 1, 2, 3, 38, 4, 15, 5, 7, 8, 9; Дванадесета 10, 2, 4, 6, 8, 2; Девета 11, 13, 2, 1, 13, 2, 3, 5; Деветнадесета 1, 13, 2, 3, 5; Единадесета 6, 8; Осемнадесета 1, 2, 3, 4, 8; Осма 1, 2, 3, 4, 5; Пета 1, 11, 15, 19, 2, 23, 4, 5, 7, 8,  18, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 91; Петнадесета 1, 3, 4, 5, 6, 7;  Първа 1, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 54, 6, 7, 8, 9,  2, 34, бл. Упи VІ-487,  кв. 7; Седемнадесета 1, 3, 4; Седма 1, 11, 12, 14, 16, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8,  11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 36, 38, 4, 40, 46, 48, 50, 52; Трета 20,  2, 4; Тридесет и първа 2; Тридесета 2; Тринадесета 1, 2, 26, 3, 4; Четвърта 12, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 39 Б, 41, 47, 5, 6, 7, 8, 9,  14, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78; Четиринадесета 1, 10, 2, 5, 6, 7, 8; Шеста 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 8, 1, 2, 3, 6, 8, 9; Шестнадесета 4, 8; с. Флорентин - Втора 1, 11, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Дванадесета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 31, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Девета 1, 2, 3, 5; Десета 1, 10, 12, 15, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Единадесета 11, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 33; Осма 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Пета 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Първа 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 143, 3, 34, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99,  11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 30, 305, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 55, 6, 7, 8, бл. Извън Регулация; Седемнадесета 1, 2; Седма 25, 27, 3, 9;  Стопански Двор - бл. Вишка; Тринадесета 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 7; Четвърта 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Четиринадесета 1, 6; Шестнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 7; с. Ясен,  Общ. Ново Село; Втора 1, 3, 4, 5, 9,  15, 19, 1а; Двадесет и втора 11, 2, 23, 3, 5,  23, 25, 29, 36 А, 37, 46, 50, 73; Двадесет и пета 7; Двадесет и първа 2, 4, 7, 9,  55; Двадесет и седма 5; Двадесета 1, 3, 14;  Дванадесета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 34, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  2, 36, 38, 4, 42, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 60; Девета 10, 11, 17, 2, 21, 23, 4, 6, 9; Деветнадесета 10, 12, 25, 33, 9, 5; Десета 15, 5,  5, 7, 9; Пета 10, 12, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Петнадесета 10, 13, 15, 23;  Първа 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 2а, 34, 38, 52, 54, 6, 8

На 17.11.2014 г. /08:45-16.00 ч/ - с. Винарово - Втора 13,  22,  29, 31, 33, 34, 41, 64; Двадесет и втора 1,  2; Двадесет и девета 1, 2; Двадесет и осма 1, 3, 5; Двадесет и пета 1, 20, 3, 4, 5;  Двадесет и първа 1, 2, 4, 6; Двадесет и седма 1, 2, 8; Двадесет и трета 1, 4, 6, 8, 2; Двадесет и четвърта 1, 2, 4, 6; Двадесет и шеста 2, 5; Двадесета 10, 2, 8; Дванадесета 10, 43, 1, 15, 6, 13;  Девета 1, 10, 12, 14, 16, 3, 8, 9; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  Десета 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 24, 26; Единадесета 1, 10, 13, 2, 4, 6, 8; Осемнадесета 12, 3, 4, 5, 7,  бл.  Къща; Осма 1, 14, 16, 2, 8; Пета 1,  17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 8, 81, 9,  83, 83а, 85, 91; Петнадесета 10, 6;  Първа 100, 101, 103, 104, 105, 107, 11, 115, 118, 122, 124, 134, 14, 80, 87, 96, 97, 99,  10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  104, 46, 52, 54, 99,  12, 29, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 5, 50, 53, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 130; Седемнадесета 10; Седма 1, 3, 13, 4; Трета 1, 11, 2, 4, 5,  17,  17, 19, 21, 29, 33; Тридесет и втора 3; Тридесет и първа 5; Тринадесета 10, 11, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 30, 32, 4, 40, 6, 7, 8, 9, 44, 48, 50; Четвърта 3; Четиринадесета 11, 7; Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;  Шестнадесета 1, 3; с. Неговановци - Двадесет и девета 8; Двадесет и осма 10, 12, 14, 16, 4;  Двадесет и пета 4, 6; Двадесет и първа 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  Двадесет и седма 2; Двадесет и трета 2; Двадесет и четвърта 1, 11, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9;  Двадесет и шеста 1, 10, 3, 4, 5; Двадесета 1, 2, 3, 38, 4; Дванадесета 2; Девета 1, 13, 2, 3, 5;  Пета 18, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 91; Първа 2, 34; Седемнадесета 1; Седма 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 36, 38, 4, 40, 46, 48, 50, 52; Трета 20; Четвърта 14, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78; Шеста 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 8

На 17.11.2014 г. /09:30-10:00 и 15.45-16.30 ч/ - с. Големаново - Втора 1, 3, 6,  38; Двадесет и втора 1, 2, 3, 5, 6, 8; Двадесет и девета 11, 12, 13, 18, 20; Двадесет и първа 2, 6; Двадесет и седма 6; Двадесет и трета 2, 8; Двадесет и четвърта 1, 2, 4; Двадесет и шеста 15, 16, 4, 7, 8, 9;  Двадесета 3; Девета 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7,  31, 4; Деветнадесета 1, 10, 15, 2, 3, 7;  Десета 10; Единадесета 3; Осемнадесета 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Осма 1, 2, 3, 4, 6; Пета 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Петдесет и втора 11, 3, 4, 7; Петдесета 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Петнадесета 5; Първа 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9; Седемнадесета 2, 3, 4; Седма 1, 2, 6; Трета 1, 2, 4; Тридесет и втора 1, 4; Тридесет и девета 1, 2, 3, 6,  5, 7; Тридесет и осма 2;  Тридесет и пета 2, 4; Тридесет и първа 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7; Тридесет и седма 1, 3; Тридесет и трета 3, 4, 5, 8; Тридесет и четвърта 1, 2; Тридесет и шеста 3; Тридесета 1, 4, 6, 8; Тринадесета 2, 3, 4, 5, 6; Четвърта 28,  3; Четиридесет и втора 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6; Четиридесет и девета 2, 42, 3;  Четиридесет и осма 1, 14, 16, 2, 4, 7; Четиридесет и пета 1; Четиридесет и първа 4;  Четиридесет и седма 1, 6; Четиридесет и четвърта 2, 4, 6, 7; Четиридесет и шеста 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8; Четиридесета 19, 2; Четиринадесета 3; Шеста 1; Шестнадесета 10, 4, 5, 8; с. Извор Махала;  Втора 1,  10, 11, 13, 5, 7; Главна 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9; Двадесет и втора 1; Двадесет и първа 1, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесета 1; Дванадесета 2; Десета 11, 14, 16, 2, 4, 6; Единадесета 17, 19, 26, 28, 7; Пета 14, 15, 3; Петнадесета 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6; Първа 1; Седемнадесета 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7; Трета 11, 13, 15, 9; Тринадесета 6; Четвърта 23; Четиринадесета 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета 1; с. Киреево -  Втора 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9,  14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53; Двадесет и първа 1, 10, 2, 3;  Двадесета 6; Дванадесета 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девета 2, 4,  4; Деветнадесета 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9,  3; Десета 1, 3, 4, 7,  9; Единадесета 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4; Осемнадесета 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Осма 11, 4, 7; Пета 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9;  Петнадесета 10, 3, 5, 6, 8; Първа 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8;  Седемнадесета 3, 5; Седма 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Трета 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8; Тринадесета 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14; Четвърта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Четиринадесета 1, 2, 3, 4; Шеста 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13; Шестнадесета 11, 2, 4, 5, 7, 9; с. Кула - Никола Петков 24; с. Раковица -  Осемдесет и втора 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9; Осемдесет и пета 12; Осемдесет и първа 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9; Осемдесет и седма 6; Осемдесет и трета 1, 11, 2, 7; Осемдесет и четвърта 3, 5, 7;  Осемдесет и шеста 1, 2, 4, 5; Осемдесета 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9; Пета 25; Петдесет и втора 3, 4;  Петдесета 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56; Седемдесет и втора 1, 3, 4, 5, 8; Седемдесет и девета 1, 2, 4; Седемдесет и осма 2, 5, 6; Седемдесет и пета 3, 4; Седемдесет и първа 1;  Седемдесет и седма 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9; Седемдесет и трета 1, 2, 3, 4; Седемдесет и четвърта 1, 2, 3, 5; Седемдесет и шеста 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Четвърта 5; Шестдесет и втора 32, 34, 36, 38, 41; Шестдесет и девета 2

На 17.11.2014 г. /10:00-16.00 ч/ - с. Киреево – ул. Втора 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9; ул. Двадесет и първа 1, 10, 2, 3; ул. Двадесета 6; ул. Девета 2, 4; ул. Деветнадесета 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9; ул. Десета 1, 3, 4, 7; ул. Единадесета 4; ул. Осемнадесета 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; ул. Пета 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9; ул. Първа 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8; ул. Седемнадесета 3, 5; ул. Седма 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Трета 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8; ул. Тринадесета 14; ул. Четвърта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Шеста 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7

 

На 18.11.2014 г. /08:45-09:15 и 15.30-16.00 ч/ - с. Винарово - Втора 13,  22,  29, 31, 33, 34, 41, 64;  Двадесет и втора 1, 2; Двадесет и девета 1, 2; Двадесет и осма 1, 3, 5; Двадесет и пета 1, 20, 3, 4, 5; Двадесет и първа 1, 2, 4, 6; Двадесет и седма 1, 2, 8; Двадесет и трета 1, 4, 6, 8, 2; Двадесет и четвърта 1, 2, 4, 6; Двадесет и шеста 2, 5; Двадесета 10, 2, 8; Дванадесета 10, 43,  1, 15, 6, 13; Девета 1, 10, 12, 14, 16, 3, 8, 9; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Десета 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 24, 26; Единадесета 1, 10, 13, 2, 4, 6, 8;  Осемнадесета 12, 3, 4, 5, 7, бл. Къща; Осма 1, 14, 16, 2, 8; Пета 1, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 8, 81, 9,  83, 83а, 85, 91; Петнадесета 10, 6; Първа 100, 101, 103, 104, 105, 107, 11, 115, 118, 122, 124, 134, 14, 80, 87, 96, 97, 99,  10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  104, 46, 52, 54, 99,  12, 29, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 5, 50, 53, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 130; Седемнадесета 10; Седма 1, 3, 13, 4; Трета 1, 11, 2, 4, 5,  17, 19, 21, 29, 33; Тридесет и втора 3; Тридесет и първа 5; Тринадесета 10, 11, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 30, 32, 4, 40, 6, 7, 8, 9,  44, 48, 50; Четвърта 3; Четиринадесета 11, 7; Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Шестнадесета 1, 3; с. Неговановци; Втора 1,  1, 11, 3, 5, 7; Двадесет и втора 1; Двадесет и девета 8, 9; Двадесет и осма 10, 12, 14, 16, 4, 5; Двадесет и пета 4, 6; Двадесет и първа 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Двадесет и седма 2; Двадесет и трета 2;  Двадесет и четвърта 1, 11, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Двадесет и шеста 1, 10, 3, 4, 5; Двадесета 1, 2, 3, 38, 4, 15, 5, 7, 8, 9; Дванадесета 10, 2, 4, 6, 8, 2; Девета 11, 13, 2, 1, 13, 2, 3, 5; Деветнадесета 1, 13, 2, 3, 5; Единадесета 6, 8; Осемнадесета 1, 2, 3, 4, 8; Осма 1, 2, 3, 4, 5; Пета 1, 11, 15, 19, 2, 23, 4, 5, 7, 8,  18, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 91; Петнадесета 1, 3, 4, 5, 6, 7;  Първа 1, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 54, 6, 7, 8, 9,  2, 34, бл. Упи VІ-487,  кв. 7; Седемнадесета 1, 3, 4; Седма 1, 11, 12, 14, 16, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8,  11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 36, 38, 4, 40, 46, 48, 50, 52; Трета 20,  2, 4; Тридесет и първа 2; Тридесета 2; Тринадесета 1, 2, 26, 3, 4; Четвърта 12, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 39 Б, 41, 47, 5, 6, 7, 8, 9,  14, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78; Четиринадесета 1, 10, 2, 5, 6, 7, 8; Шеста 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 8, 1, 2, 3, 6, 8, 9; Шестнадесета 4, 8; с. Флорентин - Втора 1, 11, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Дванадесета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 31, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Девета 1, 2, 3, 5; Десета 1, 10, 12, 15, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Единадесета 11, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 33; Осма 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Пета 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Първа 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 143, 3, 34, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99,  11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 30, 305, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 55, 6, 7, 8, бл. Извън Регулация; Седемнадесета 1, 2; Седма 25, 27, 3, 9;  Стопански Двор - бл. Вишка; Тринадесета 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 7; Четвърта 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Четиринадесета 1, 6; Шестнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 7; с. Ясен,  Общ. Ново Село; Втора 1, 3, 4, 5, 9,  15, 19, 1а; Двадесет и втора 11, 2, 23, 3, 5,  23, 25, 29, 36 А, 37, 46, 50, 73; Двадесет и пета 7; Двадесет и първа 2, 4, 7, 9,  55; Двадесет и седма 5; Двадесета 1, 3, 14;  Дванадесета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 34, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  2, 36, 38, 4, 42, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 60; Девета 10, 11, 17, 2, 21, 23, 4, 6, 9; Деветнадесета 10, 12, 25, 33, 9, 5; Десета 15, 5,  5, 7, 9; Пета 10, 12, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Петнадесета 10, 13, 15, 23;  Първа 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 2а, 34, 38, 52, 54, 6, 8

 

На 18.11.2014 г. /09:15-15.30 ч/ - с. Винарово - Втора 13,  22,  29, 31, 33, 34, 41, 64; Двадесет и втора 1,  2; Двадесет и девета 1, 2; Двадесет и осма 1, 3, 5; Двадесет и пета 1, 20, 3, 4, 5;  Двадесет и първа 1, 2, 4, 6; Двадесет и седма 1, 2, 8; Двадесет и трета 1, 4, 6, 8,  2; Двадесет и четвърта 1, 2, 4, 6; Двадесет и шеста 2, 5; Двадесета 10, 2, 8; Дванадесета 10, 43, 1, 15, 6, 13;  Девета 1, 10, 12, 14, 16, 3, 8, 9; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  Десета 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 24, 26; Единадесета 1, 10, 13, 2, 4, 6, 8; Осемнадесета 12, 3, 4, 5, 7,  бл.  Къща; Осма 1, 14, 16, 2, 8; Пета 1,  17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 8, 81, 9,  83, 83а, 85, 91; Петнадесета 10, 6;  Първа 100, 101, 103, 104, 105, 107, 11, 115, 118, 122, 124, 134, 14, 80, 87, 96, 97, 99,  10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  104, 46, 52, 54, 99,  12, 29, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 5, 50, 53, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 130; Седемнадесета 10; Седма 1, 3, 13, 4; Трета 1, 11, 2, 4, 5,  17,  17, 19, 21, 29, 33; Тридесет и втора 3; Тридесет и първа 5; Тринадесета 10, 11, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 30, 32, 4, 40, 6, 7, 8, 9, 44, 48, 50; Четвърта 3; Четиринадесета 11, 7; Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;  Шестнадесета 1, 3; с. Неговановци - Двадесет и девета 8; Двадесет и осма 10, 12, 14, 16, 4;  Двадесет и пета 4, 6; Двадесет и първа 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  Двадесет и седма 2; Двадесет и трета 2; Двадесет и четвърта 1, 11, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9;  Двадесет и шеста 1, 10, 3, 4, 5; Двадесета 1, 2, 3, 38, 4; Дванадесета 2; Девета 1, 13, 2, 3, 5;  Пета 18, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 91; Първа 2, 34; Седемнадесета 1; Седма 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 36, 38, 4, 40, 46, 48, 50, 52; Трета 20; Четвърта 14, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78; Шеста 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 8

 

За периода 19-20.11.2014 г. /11:00-14:00 ч/ - с. Ново село - Втора 1, 3, 4, 5, 9; Двадесет и втора,  23, 25, 29, 36 А, 37, 46, 50, 73; Двадесет и пета 7; Двадесет и първа 55; Двадесет и седма 5;  Двадесета 14; Дванадесета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 34, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  Девета 10, 11, 17, 2, 21, 23, 4, 6, 9; Деветнадесета 10, 12, 25, 33, 9; Десета 5, 7, 9; Пета 10, 12, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Първа 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 2А, 34, 38, 52, 54, 6, 8, 86;  Седемнадесета 13, 19, 36, 6; Седма 1, 12, 22, 24, 5, 9; Трета 1, 10, 12, 3, 4, 5, 8; Тридесет и втора 19; Тридесет и шеста 1; Четвърта 1, 5, 6, 7; Шеста 10, 14, 19, 20, 21, 25, 5, 6, 8;  Шестнадесета 10

 

За периода 20-21.11.2014 г. /09:30-15:30 ч/ - с. Ново село - Александър Стамболийски 1, 21;  Архитект Илия Попов 10, 101, 103, 105, 107, 109, 15, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 80А, 85, 89, 90, 92, 96, 98; Асен Златарев 2, 7; Балкан 15; Възраждане 2, 69; Демокрация 3; Захари Стоянов 5, 6, 8;  Камчия 2, 3; Лермонтов 1, 3, 5; Ломоносов 1, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Петков 5; Панайот Хитов 1, 10, 8; Пейо К. Яворов 1, 12, 16, 18, 4; Пирин 2А; Пристанищна 1, 11, 13, 2, 5, 8;  Пушкин 1, 9; Средец 1, 16, 17, 4, 7; Странджа 2, 3, 4, 5, 6; Фантастика 1, 4; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Кабакчиев  3; Цар Борис I 2, 3; Цар Калоян  1, 3, 9; Цар Симеон I  2; Чавдар 1, 11, 12, 14, 18, 3, 9; Шипка 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

На 20.11.2014 г. /15:00-16.00 ч/ - гр. Видин - Искър 1; Свети Методий 23; Съединение 60/1;  Химик - бл. 60/1; Цар Александър II 80,90,92, бл. 60,60/1

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение "Планови ремонти и аварии" на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар