*
Борба с вредителите

ПОДГОТВЯТ ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА

|
ПОДГОТВЯТ ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА

 Регионална среща за представяне на Националната стратегия за интеграция на ромите в България се проведе във Враца. Срещата бе открита от зам.-кмета Красимир Богданов, който в приветствието си към участниците подчерта, че до момента са приети много документи, свързани с интеграцията на малцинствата, но е липсвала цялостна стратегия и целенасочени действия. „Радвам се, че българските институции най-сетне разбраха, че проблемите са изслючително сериозни и не търпят отлагане. Интеграция не означава поставяне в привилегировано положение на определена група хора, а равенство пред закона на всички български граждани” – каза Богданов.           Инициативата е организирана от сдружение „Нов път” – Хайредин и Община Враца и в нея участваха началникът на Регионалния инспекторат по образованието Галина Евденова, кметовете на Бяла Слатина, Криводол и Борован, директори на училища и детски градини от община Враца, експерти от други общини от врачанска област и представители на институт „Отворено общество”. Спаска Михайлова, експерт в сдружението „Нов път”, представи националната стратегия. Основните приоритети в нея са шест – образование, здравеопазване, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Добри практики в посока на интеграцията на ромите представиха Георги Костов – директор на ОУ „Св. Климент Охридски” в с. Тишевица и Калина Дуранкева – гл. експерт „Предучилищно образование” в Община Враца.           В момента в общинската администрация във Враца се подготвя общинска програма за интеграция на малцинствата. В нея се предвиждат конкретни мерки, срокове за тяхната реализация и очаквани резултати.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар