*
Борба с вредителите

ПОДГОТВЯТ ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ВЪВ ВИДИН

|
ПОДГОТВЯТ ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ВЪВ ВИДИН

Напредък в областта на социалните услуги, енергийната ефективност и благоустройството констатира докладът за изпълнението на Общинския план за развитие на Видин за 2011 година, който бе приет на съвместно заседание на 5 постоянни комисии към Общинския съвет във Видин.

"Той е част от един стратегически документ, обхващащ по-дълъг период от време"- поясни председателят на местния парламент Пламен Трифонов.

Дългосрочната програма от 2007 до 2013 година обсъдиха: Наблюдателната комисия; Постоянната комисия по Европейски фондове, проекти и международно сътрудничество; Комисията по вероизповедания, малцинствени групи и гражданско общество; Комисията по икономическа и социална политика и инвестиционна дейност и Комисията по предотвратяване и установяване конфликти на интереси към Общински съвет Видин.

"Стратегическият документ, изготвен през 2006 година, имаше и редица несъвършенства, които предопределиха невъзможността за неговото изпълнение", заяви директорът на Дирекция "Устойчиво развитие и евроинтеграция" в Община Видин Любомир Ванков. По думите му добра е била само аналитичната част, която е почивала на данни от статистиката, но е липсвало конкретика, както и индикатори, по които реално да се измерва напредъкът.

В момента Община Видин се намира в ключов период, защото в оставащите няколко месеца до края на годината екип, начело с главния архитект Ангел Недялков, трябва да разработи проект за интегрирано градско развитие, включващ Подробни устройствени планове на кварталите. Той ще залегне в основата на разработката на технически предпроектни предложения за следващия планов период от 2014 до 2020 година- изискване, заложено в регламентиращите документи за Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар