*
Борба с вредителите

ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ, ВЛИЗАЩИ В СИЛА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

|
ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ, ВЛИЗАЩИ В СИЛА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

По-ниски цени на газа и парното

Природният газ поевтинява от днес с 9.83%. Така 1000 кубически метра синьо гориво струват 656.47 лв. без ДДС. Топлинната енергия също ще е с по-ниска цена, като за някои топлофикации достига до 11 на сто. Цената на парното отопление в София се понижава със 7.18 процента, в Пловдив - с 5.9 на сто, в Плевен - с 11.14 на сто. В Бургас намалението е 10.99 процента, във Варна - с 8.06%, във Враца - с 9.62 процента, във Велико Търново - с 9.61%, в Разград - с 8.39 на сто.

Минималните заплати и пенсия леко се увеличават

Минималната заплата се повишава с 20 лв. и вече е 310 лв. От началото на годината до 31 март минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще е 145 лв., а от 1 април – 150 лв. За първи път през 2013 г. ще се прояви и ефектът от "отвързването" на различните видове социални плащания от размера на минималната работна заплата. До миналата година те се вдигаха автоматично с увеличаването на минималната работна заплата, но през 2013 г. те ще останат непроменени, въпреки че минималната заплата става се повиши. Максималният осигурителен праг се вдига с 200 лв. - до 2200 лв.

Разделно събиране на отпадъци за всички фирми

От началото на 2013 г. всички фирми са длъжни по закон да събират разделно отпадъците си от хартия, пластмаса, стъкло и метали. Те трябва също така да ги предават на дружества, които имат разрешение за търговия с тях или на специални организации по оползотворяването им. Досега това задължение важеше само за промишлените предприятия, но от 1 януари то засяга всички ползватели на търговски обекти, промишлени и административни сгради. При първо нарушение, санкцията е от 3 до 10 хил. лв. Отговорник е кметът, а общината решава кой да е санкциониращият орган - инспекторатът, екополицията или отделни инспектори.

И фирмите, и администрацията обаче не са наясно с новите си задължения. В повечето общини няма наредби как да се изпълняват те, твърдят директори на организации за оползотворяване на отпадъците. Така вероятно ще се прилага правилото да не се глобяват фирми в общини, които не са организирали система за разделно събиране. Министерството на околната среда и водите пък издаде наредби и указания, които уреждат закона разнопосочно и създават хаос сред компании.

Единно платежно нареждане

От 1 януари данъци и осигуровки се плащат по една сметка, без кодове за вид плащане, без изрично уточняване на вида на плащането, основание за плащане и т. н. Плащанията ще се разпределят автоматично в зависимост от датата на плащане на задълженията, отразени в индивидуалната данъчно-осигурителна сметка на всеки клиент – физическо или юридическо лице.

Изплащането на болничните няма да зависи от начисляването на заплатата

От 1 януари болничните вече няма да са вързани с начисляването на заплатите. Занапред работодателите ще са задължени да подават документите за болнични до 15-о число на месеца, следващ този, в който е ползван отпуск по болест, без значение дали заплатата е начислена и изплатена. Целта е да се ускори процесът на изплащане на парите. Срокът за това е 15 дни от постъпването на информацията в НОИ. Досега работодателите бяха длъжни да подават информацията в двудневен срок след начисляването на месечните заплати. Сега подаването и изплащането на болничните дни ще може да става максимално бързо, стига работодателят да иска. Временната мярка от 2010 г. работодателят да изплаща обезщетенията за първите три дни при временна нетрудоспособност, става постоянна от 1 януари 2013 г.

Достъпът до Търговския регистър - с електронен подпис и безплатен сертификат

Ограничава се свободният достъп до Търговския регистър. От 1 януари достъпът до делото на търговеца ще става с или чрез електронен подпис, или чрез сертификат, предоставян от Агенцията по вписванията. От началото на годината всеки може да получи безплатен електронен сертификат в териториалните центрове на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Това не беше възможно преди 1 януари 2013 г., тъй като новите правила влизат в сила именно от първия ден на следващата година. Молбата трябва да бъде подавана лично, а не чрез упълномощено лице. Свободен остава достъпът до общата информация и финансовите отчети на фирмите, докато заключени ще бъдат данните за всякакви прехвърляния и вписани промени.

"Щастливи" прасета

След като през миналата година влязоха в сила изисквания за хуманно отношение към кокошките, от 2013 г. такива вече трябва да има и за свиневъдния сектор. Според европейски регламент от 1 януари се забранява използването на боксове при отглеждането на свине майки. Промяната в този регламент е по повод опасения на организации за защита на животните, според които традиционните помещения (боксове), в които се отглеждат бременните свине, са прекалено тесни. Към момента такава забрана вече е въведена на национално ниво в Швеция и Великобритания. Още през есента големите фермерски асоциации в Европа коментираха, че новата забрана ще увеличи цените и ще намали цялото производство. По изчисление на асоциацията на френските свиневъди, цитирани от Reuters, разходите за покриването на новите хуманни изисквания към свинете майки са 650 евро на животно.

Влиза в сила Законът за публично-частното партньорство

Той дава възможност на държавата и общините по-ясни правила - чрез обществени поръчки да провеждат процедури в сферите на здравеопазването, социалния ресор, образованието, инфраструктурата. Там, където държавата и общините страдат от недостиг на средства, ще могат съвместно с бизнеса да изграждат необходимата инфраструктура, сгради и съоръжения и на гражданите да се предоставят услуги по възможно най-ниски цени. Това се отнася и за дейности, пряко субсидирани от държавния или общинския бюджет.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар