*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

За периода 28.11-02.12.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.     Врачанска област Община Бяла Слатина На 29.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Алтимир - южната част На 30.11.2011 г. /10.00-13.00 ч./ - гр. Бяла Слатина - част от централната и южната част На 30.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – трафопост 20, кл.2 На 30.11.2011 г. /11.00-14.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – трафопост 3, кл.1 На 30.11.2011 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Алтимир – трафопост 15, кл.1   Община Враца На 28.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Враца - бившо общежитие "Строителен техникум"   Община Мездра На 28.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Люти дол На 29.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр.Мездра - ул. “Цанко Церковски” На 30.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Люти дол На 30.11-01.12.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Кунино, гара „БДЖ“, с. Кунино, ф. Бивар, ВЕЦ „Кунино“,у-ще по каменообработване На 02.11.2011 г. /12.00-16.00 ч./ - гр. Мездра - източна идустриална зона, ул. „Роза“, ул. „Брусненско шосе“, ул. „Тераса“, фирми „Цветина ООД“, „Надин“, „Се Борднетце България“, КИР АД, ТПК „Д. Петров“, АСК Бул, ПК „Труд“, „Тексидея“, завод „Искър“, Тел. „Завод“, ЕТ „Христо Лалов“, „М-КАЕЛ“, „Калин-Т92“, „ЕТ Дани“, „Айва оил“, МТВ „Монтана“, „Булстон 07“, ЕТ „Враченски камък“, Автосервиз „Даниел Ангелов“ На 01.12.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Ступец На 01.12.2011 г. /12.30-16.30 ч./ - с. Долна Кремена На 02.12.2011 г. /12.00-16.00 ч./ - гр. Мездра - ул. „Роза“, ул. „Люлин“, ул. „Кирил и Методий“, фирма „Секаста“, ДЦГ №4, ,завод „Искър“, „Бизнес икубатор“   Видинска област Община Белоградчик На 29.11.2011 г. /10.00-11.00 ч./ - с. Гранитово – трафопостове 1 и „Ст. двор“ На 30.11.2011 г. /09.15-09.30 ч. и 14.15-14.30 ч./ - гр. Белоградчик – трафопост „Военни“ На 30.11.2011 г. /09.15-14.30 ч./ - трафопост 1, с. Фалковец , трафопостове „Изба“, 1, 2 и „Т. двор“, с. Боровица   Община Видин На 28.11.2011 г. /09.00-09.15 ч./ - гр. Видин - южна промишлена зона На 28.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Видин - южна промишлена зона - абонати присъединени към трафопост „Цигарена“   Община Димово На 29.11.2011 г. /10.00-11.00 ч./ - с. Бела – трафопостове 1 и ВиК   Община Макреш За периода 28-02.12.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Раковица – трафопост 4; с. Вълчек   Община Ново село На 28.11.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Ново село (трафопост 2) За периода 28-02.12.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Киряево За периода 29-02.12.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Ново село (трафопост 5)   Община Чупрене На 29.11.2011 г. /13.00-14.00ч./ - с. Долни Лом – трафопостове 1-3 На 30.11.2011 г. /09.15-09.30 ч. и 14.15-14.30 ч./ - трафопостове „Водни помпи“, 1 и 2, с. Търговище, ВЕЦ „МЕГА“ 1, с. Долни лом   Монтанска област Община Берковица На 28.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. “Първи май”, ул. “Ружа”, ул. “Пролет”, ул. “Крайречна”, ул. “Лале”, ул. “Малина” На 28.11.2011 г. /09.30-10.30 ч. и 11.00-12.00 ч./ - гр. Берковица - трафопост „Ленин 2“ На 28.11.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - гр. Берковица - трафопост „10“, изв. „Алеите“ На 28.11.2011 г. /14.30-16.00 ч./ - гр. Берковица - трафопост „6“ На 29.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. „Мир“, ул. „Първи Май“, ул. „Свобода“, ул. „Чайка“ На 29.11.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Берковица – трафопост „Заряница“ 1 На 29.11.2011 г. /10.30-11.30 ч./ - гр. Берковица – трафопост 21 На 30.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. „Криви рог“, ул. „Свобода“, ул. „Иглика“, ул. „Лале“ На 01.12.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. „Мир“, ул. „Първи Май“, ул. „Свобода“, ул. „Чайка“ На 02.12.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - ул. „Мир“, ул. „Първи Май“, ул. „Свобода“, ул. „Чайка“   Община Бойчиновци На 28.11.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Бойчиновци - трафопост 4 На 28.11.2011 г. /10.30-11.30 ч./ - гр. Бойчиновци - трафопост 3 На 28.11.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - гр. Бойчиновци - трафопост 5 На 28.11.2011 г. /14.30-16.00 ч./ - гр. Бойчиновци - трафопост 1, Маслена На 29.11.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Ерден - трафопост 2   Община Брусарци За периода 28.11-02.12.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Буковец - трафопост 2, клонове А, В и Г   Община Вършец На 28.11.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Вършец - трафопост 15, клон А На 28.11.2011 г. /10.30-11.30 ч./ - гр. Вършец - трафопост 5 На 28.11.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - гр. Вършец - трафопост 8 На 28.11.2011 г. /14.30-16.00 ч./ - гр. Вършец - трафопост 6 На 29.11.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Вършец – трафопост 11, изв. А На 29.11.2011 г. /10.30-11.30 ч./ - гр. Вършец – трафопост 17 На 29.11.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - гр. Вършец – трафопост 3 На 29.11.2011 г. /14.30-16.00 ч./ - гр. Вършец – трафопост 1, кв. „Заножене“   Община Лом На 28.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом - трафопост 7, клонове А, Б, В - ул. „Софийска“, ул. „Трифон Панов“, ул. „Страхил Войвода“, ул. „Замфировско шосе“ На 29.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом - трафопост 2, клонове А, Б; кв. „Хумата“, ул. „Липа“,ул. „Струма“, ул. „Ломски казарми“ На 30.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Лом - трафопост „Гимназия“, клон А, ул. „А. Стамболийски“, ул. „Дунавска“ На 01.12.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Сливата – трафопот 1, клон А, ул. „Видинско шосе“ На 02.12.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Станево – трафопост 5, клон Б   Община Медковец На 30.11.2011 г. /09.30-15.00 ч./ - с. Медковец - трафопост 6, клон А   Община Монтана За периода 28.11-02.12.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана - ул. „Одрин“, ул. „Оборище“,  ул. „Мусала“, ул. „Мальовица“, ул. „Витоша“, ул. „Арда“, ул. „Камчия“ На 28.11.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Младост 20“ На 28.11.2011 г. /10.30-11.30 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Младост 11“ На 30.11.2011 г. /12.00-13.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Домашни Съвети“ На 30.11.2011 г. /10.00-11.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Гум“ На 30.11.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Битов комбинат“ На 30.11.2011 г. /14.30-15.30 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Младост 1“ На 01.12.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Поликлиника“ На 01.12.2011 г. /10.30-11.30 ч./ - гр. Монтана - трафопост „ДЗС“ На 01.12.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Зав. Строежи“ На 01.12.2011 г. /14.30-16.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Пъстрина 1“ На 02.12.2011 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Камен Цанов“ На 02.12.2011 г. /10.30-11.30 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Младост 12“ На 02.12.2011 г. /13.00-14.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Театъра“, извод „Театъра“ На 02.12.2011 г. /14.30-15.30 ч./ - гр. Монтана - трафопост „Л. Рачин“     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар