*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва: Врачанска област Община Борован На 22.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Борован - трафопост 13 На 22.03.2013 г. /13.00-17.00 ч/ - с. Нивянин - трафопост 5   Община Враца На 18.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца - ул. „Цар Симеон I“ На 18.03.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Враца - ул. „Цар Обединител“ На 18.03.2013 г. /11.00-16.30 ч/ - гр. Враца На 18.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Враца - ул. „Екзарх Йосиф“ На 18.03.2013 г. /15.00-16.30 ч/ - гр. Враца - ул. „Кръстьо Българията“, блок Родина На 19.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Голямо Пещене - център На 19.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Голямо Пещене - център На 19.03.2013 г. /15.00-16.30 ч/ - с. Веслец - център На 20.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца - трафопост „Горско“, трафопост „Миньовски“, трафопост „ДЗС“, ФВЦ „Джоджен“, трафопост „Ивагус“, трафопост „Летище“, трафопост „Зелена морава“, трафопост „Лиляшка могила“ На 20.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Враца - ул. „Стоян Кялъчев“ На 21.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца - ул. „Подбалканска“ На 21.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Враца - ул. „Цар Симеон I“ На 22.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца - трафопост „ЗМО Дружба“ На 22.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Згориград - ул. „Георги Димитров“ На 22.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Згориград - ул. „Димитър Благоев“ На 22.03.2013 г. /15.00-16.30 ч/ - с. Згориград - местност Лагера     Община Козлодуй На 18.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „Люлебургас“, ул. „Лозенград“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Одрин“ На 18.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „Стефан Караджа“ На 19.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „Любен Каравелов“, ул. „София“ На 19.03.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Козлодуй - ул. Бургас, ул. „Варна“, ул. „Търново“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Тракия“, ул. „36-ти полк“, ул. „Добруджа“, ул. „Плиска“, ул. „52-ри полк“, ул. „Орлин Василев“ На 19.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „Радецки“                                    На 19.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „Цанко Церковски“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Янко Сакъзов“, ул. „Кокиче“, кв. „Янтра“, ул. „Ком“, ул. „Освободител“, ул. „9-ти май“, ул. „Тимок“ №1 и №2, ул. „Тунджа“, ул. „Беласица“, ул. „Враца“, ул. „Свилен Русев“, ул. „Г. Димитров“, ул. „Дунав“, ул. „Победа“, ул. „Добруджа“, ул. „Плиска“, ул. „52-ри полк“, ул. „Безименна“, ул. „Дондуков“ На 19.03.2013 г. /15.00-17.00 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „София“, ул. „Свилен Русев“ На 20.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „София“, ул. „Любен Каравелов“ На 21.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Бутан - ул. „Бл. Иванов“, ул. „Ленин“, ул. „Васил Априлов“     Община Криводол На 18.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Крайна“, ул. „Елин Пелин“ На 18.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. „Христо Ботев“, ул. „Рила“, ул. „Върланчовец“, ул. „Крайна“ На 19.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. „Христо Ботев“, ул. „Рила“, ул. „Върланчовец“, ул. „Крайна“ На 19.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Крайна“, ул. „Елин Пелин“ На 20.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Крайна“, ул. „Елин Пелин“ На 20.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. „Христо Ботев“, ул. „Рила“, ул. „Върланчовец“, ул. „Крайна“ На 21.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. „Христо Ботев“, ул. „Рила“, ул. „Върланчовец“, ул. „Крайна“ На 21.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. ‚Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Крайна“, ул. „Елин Пелин“ На 22.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Крайна“, ул. „Елин Пелин“ На 22.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. „Христо Ботев“, ул. „Рила“, ул. „Върланчовец“, ул. „Крайна“     Община Мездра На 18.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Горна Кремена - ул. „Ладога“, ул. „Никола Вапцаров“ На 18.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Долна Кремена - ул. „Ленин“, ул. „Георги Димитров“ На 19.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Елисейна - ул. „Георги Димитров“ На 20.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Царевец - ул. „Христо Ботев“ На 20.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - гр. Мездра - ул. „Кирил и Методий“ На 20.03.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Мездра - ул. „Янко Сакъзов“, блок „Химик“ 1, блок „Химик“ 3, БСТ Мездра и ул. „Христо Ботев“ от № 52 до № 66 На 20.03.2013 г. /12.30-16.30 ч/ - гр. Мездра - ул. „Христо Ботев“ от №34 до №52, ул. „Иван Вазов“, ул. „Паисий“, ул. „Просвета“, ул. „Марин Дринов“, ул. „Александър Стамболийски“, Банка ОББ, Магазин България, Тениди, казино Цезар и казино Кайзер, блок „Химик“ 2, ресторант „Милениум“, Офис Уан, ЕТ „Гарантар“, ЕТ „Детелина“, ОДЗ №1, ЕТ „Деми Данчо Иванов“ На 20.03.2013 г. /12.30-.12.40 и 16.00-16.20 ч/ - гр. Мездра, - ул. „Христо Ботев“ от №54 до №115, Община Мездра, Първа инвестиционна банка, Централна Кооперативна Банка, хотел Родина, РПУ Мездра, ЕТ „Роял“, „Еди Ив 2012“ ЕООД, бензиностанция Косаня, комплекс „Калето“, фирма „Кастра“, фирма „Мартис“, фирма „Аполо“, ж.к. „Леденик“ 1, ж.к. „Леденик“ 2, ж.к. „Леденик“ 3, ж.к. „Леденик“ 4, ж.к. „Каменица“ 1, ж.к. „Каменица“ 2, ж.к. „Каменица“ 3, ж.к. „Каменица“ 4, ж.к. „Каменица“ 5, ж.к. „Каменица“ 6, магазин 99, магазин Вархим На 21.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Горна Кремена - ул. „Райко Даскалов“, ул. „Никола Вапцаров“ На 21.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Долна Кремена - ул. „Ленин“, ул. „Георги Димитров“ На 22.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Типченица - ул. „Иван Вазов“, хотел „Липите“   Община Оряхово На 21.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Оряхово - ул. „К. Лулчев“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Г. Димитров“ На 21.03.2013 г. /15.00-17.00 ч/ - гр. Оряхово - ул. „Опълченска“ На 22.03.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Оряхово - ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Цанко Церковски“   Община Роман На 18.03.2013 г. /10.00-13.00 ч/ - с. Стояновци - ул. „Георги Димитров“ На 19.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Роман - Индустриална зона - Запад На 19.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Кунино - ул. „Отец Паисий“ На 21.03.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Роман - кв. „Карашки“     Видинска област Община Белоградчик На 20.03.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Белоградчик - трафопост 4   Община Видин На 18.03.2013 г. /08.30-12.00 ч / - гр. Видин - с. Капитановци трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, с. Гомотарци На 18.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Капитановци - трафопост 5 и трафопост „Екип 90“ На 18.03.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Видин - ЕТ „Елит Ю“, газостанция „КДМ ОЙЛС“ ООД, шивашки цех „Бдин Текс“, ЕТ „Андреев“ На 18.03.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Видин - ул. „Цар Симеон Велики“ № 9 блок „Прогрес“ На 18.03.2013 г. /10.00-14.30 ч / - гр. Видин - ул. „Цар Симеон Велики“ №18 и №20, ул. Градинска №22, клон на ОББ На 18.03.2013 г. /13.30-16.30 ч/ - гр. Видин - ул. „Александър Константинов“ №6 На 18.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Видин - ЕТ "Мирина - М.Нешев", ЕТ "Елпида", Мултифункционално строително предприятие, трафопост «Детската градина градина ЗРИ» На 19.03.2013 г. /08.30-12.00 ч/ - с. Новоселци - трафопост „Зайчари“, с. Акациево На 19.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Новоселци - трафопост 1 и трафопост 2, с. Рупци, с. Генерал Мариново, с. Пешаково, с. Дружба, с. Каленик, с. Долни Бошняк На 19.03.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Видин – ЗПЗ, ЕТ „ПЛАМ Кирил Вишнев“ и абонатите захранвани от трафопост „Сградостроително училище“ На 19.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Дунавци - трафопост „Стопански двор“ На 19.03.2013 г. /09.00-13.00 ч/ - с. Иново - трафопост 3 На 20.03.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Видин – ж.к. „Вида“, бл.12 и бл. 13, ЕТ „ИВА Красимир Георгиев“ На 20.03.2013 г. /10.00-11.00 ч/ - гр. Видин - ул. „Цар Александър II“ №96, вх. Б и вх. В, ж.к. „Химик“, бл. 30, газостанция ЛИТ На 20.03.2013 г. /15.00-17.00 ч/ - гр. Видин - ул. „Лайош“ от №2 до №10 и от №3 до №15, ул. „Михаил Георгиев“ №1, №3 и №4, ул. „Екзарх Йосиф“ от №38 до №62, №74 и №37 до №49, ул. „Патриарх Евтимий“ от №2 до №10 и от №1 до №7, ул. „Братя Миладинови“ от №2 до №12 и от №1 до №15, ул. „Цар Иван Асен II“ №2, №4 и №6, ЕТ „Житен клас“, ОУ „Отец Паисий“, ПУ „Петър Берон“ На 21.03.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Видин - Венециански склад, крепост „Баба Вида”, ж.к. „Бенковски“ бл.12 и бл. 13, Минерална баня На 21.03.2013 г. /10.00-11.00 ч/ - с. Покрайна – трафопост 3, с. Антимово трафопост 2 и трафопост 3, с. Кутово трафопост 3 На 21.03.2013 г. /10.00-16.30 ч/ - гр. Видин - трафопост „Крос“ На 21.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Видин – ж.к. „Възраждане“ бл.2, бл.3 и бл.4, бл. „Електрон“, вх. Д и вх. Е, ЕТ „Гергов 99“, ЕТ „СБГ“, ЕТ „Боги“ На 22.03.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Видин – кв. „Нов път“, ул. „Цар Иван Асен II“ и ул. „Гларус“ На 22.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Видин - Южна промишлена зона   Община Кула За периода 18.03-22.03.2013 г. /09.30-11.30 ч / - с. Старопатица – трафопост 2 На 19.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Тополовец   Община Ново село На 19.03.2013 г. /08.30-12.00 ч/ - с. Неговановци, с. Винарово, с. Ясен, с. Флорентин На 19.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Ясен - трафопост 3   Община Ружинци На 20.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Плешивец - трафопост 2 На 21.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Бело поле - трафопост 3 На 21.03.2013 г. /12.30-14.30 ч/ - с. Бело поле - трафопост 4   Община Чупрене На 18.03.2013 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Репляна - трафопост 1 На 19.03.2013 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Репляна - трафопост 1 На 20.03.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - с. Долни лом - трафопост 2 На 20.03.2013 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Репляна - трафопост 1 На 20.03.2013 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Чупрене - трафопост 2 На 21.03.2013 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Репляна - трафопост 1 На 21.03.2013 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Чупрене - трафопост 2 На 22.03.2013 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Чупрене - трафопост 2     Монтанска област Община Берковица На 18.03.2013 г. /12.00-13.00 ч/ - гр. Берковица - трафопост 6, Класно училище На 19.03.2013 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Берковица - кв. „Раковица“ На 20.03.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Берковица - ул. „Николаевка“ На 21.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Берковица - трафопост „Помпена Круша“, с. Бистрилица - трафопост 1 На 21.03.2013 г. /09.00-09.30 и 15.30-16.00 ч/ - с. Бистрилица, с. Гаганица, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Черешовица   Община Бойчиновци На 18.03.2013 г. /10.00-13.00 и 12.00-16.30 ч/ - с. Кобиляк - трафопост 2 На 19.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Лехчево - трафопост 1 На 19.03.2013 г. /09.15-12.00 ч/ - с. Мърчево - трафопост 1 На 19.03.2013 г. /10.00-13.00 ч/ - с. Лехчево - трафопост 4 На 19.03.2013 г. /12.30-15.30 ч/ - с. Мърчево - трафопост 3 На 19.03.2013 г. /14.00-16.30 ч/ - с. Портитовци - трафопост 3 На 20.03.2013 г. /09.00-09.30 и 15.00-15.30 ч/ - гр. Бойчиновци – кв. „Огоста“, трафопост 1, трафопост „3“, трафопост „4, БДЖ, Поправителен дом, с. Мърчево - трафопост „Зърнени храни“ На 20.03.2013 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Мърчево - трафопост 1 На 22.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Лехчево - трафопост 1   Община Брусарци На 19.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Дондуково - трафопост 3 На 20.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Крива бара - трафопост 2 На 20.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Брусарци – ул. „Георги Димитров“ от №95 до №117, ул. „23-ти Септември“ от № 30 до № 33, детска градина Брусарци, трафопост 6   Община Вършец На 19.03.2013 г. /12.00-16.30 ч/ - гр. Вършец – трафопост 5 „Заножене”, ул. „Водопада“ На 20.03.2013 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Черкаски – трафопост 2   Община Вълчедръм На 20.03.2013 г. /12.00-16.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 10   Община Георги Дамяново На 19.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Георги Дамяново - трафопост 4 На 21.03.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - с. Говежда - трафопост 2 На 21.03.2013 г. /14.00-16.30 ч/ - с. Меляне - трафопост 2 На 22.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - с. Гаврил Геново - трафопост 2 На 22.03.2013 г. /14.00-16.30 ч/ - с. Меляне - трафопост 2   Община Лом На 18.03.2013 г. /10.30-11.00 ч/ - гр. Лом - трафопост „Жилища“, „Захарен завод“, трафопост „КОС“, трафопост „Домостроителен“, трафопост „Деметра“, трафопост 3 „Момин брод“, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, трафопост 5, с. Замфир На 19.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Лом - ул. „Дунавска“ от  №1 до №19, трафопост „Читалище“ На 21.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Лом - трафопост „Лимонадена“, Автосервиз и местност Чучурката На 22.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Лом - ул. „Славянска“ №146, блок МНО, трафопост „МНО“, ХВП, Аглая и Бан   Община Медковец На 18.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 6 На 19.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - с. Аспарухово - трафопост 1   Община Монтана На 18.03.2013 г. /09.15-12.00 и 12.30-15.30 ч/ - с. Крапчене - трафопост 1 На 19.03.2013 г. /09.30-12.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Комунални услуги“, ъгъла на ул. „Неофит Рилски“ и ул. „Странджа“ На 20.03.2013 г. /10.00-13.00 ч/ - с. Винище - трафопост 1 На 20.03.2013 г. /12.00-15.00 ч/ - с. Горна Вереница - трафопост 2 На 20.03.2013 г. /14.00-16.30 ч/ - с. Долна Вереница - трафопост 3   Община Чипровци На 20.03.2013 г. /09.15-12.30 ч/ - с. Горна Лука - трафопост 2 На 20.03.2013 г. /12.30-15.30 ч/ - с. Горна Лука - трафопост 1 На 21.03.2013 г. /09.15-12.00 ч/ - с. Превала - трафопост 2 На 21.03.2013 г. /12.30-15.30 ч/ - с. Превала - трафопост 1     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар