*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва: Врачанска област Община Борован На 13.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Сираково – трафопост 2, клон 3 На 14.03.2013 г. /08.00-10.00 ч/ - с. Борован – трафопост 13, клон 3 На 14.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Борован – трафопост 5, клон 3 На 14.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Малорад – трафопост 15, клон 3   Община Бяла Слатина На 13.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Бяла Слатина – трафопост 13, клон 1   Община Враца На 11.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Враца – Лозарска кооперация „Светлина” На 12.03.2013 г. /14.00-16.00 ч/ - гр. Враца – Комплекс „Каприз” За периода 13.03-14.03.2013 г. /14.00-16.30 ч/ - гр. Враца - ул. "Войнишка" На 13.03.2013 г. /09.00-09.30 ч и 15.00-15.30 ч/ - с. Лютаджик На 14.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца – Строителна база „МИ ПЕТ” На 15.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца - „Автотранс” ЕООД На 15.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца – База "ЧЕЗ", ж.к. "Сениче" - бл. 201 и бл. 202 (профилактика от ЕСО)   Община Козлодуй На 11.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Бутан - ул. „Цар Асен”, ул. „Вела Пеева”, ул. „23 септември” На 12.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Козлодуй – ул. „Милин камък”, ул. „Христо Ботев” На 12.03.2013 г. /15.00-16.30 ч/ - гр. Козлодуй – ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Лозенград”, ул. „Хаджи Димитър”   Община Криводол На 11.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. "Елин Пелин" На 11.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна" На 12.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна" На 12.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. "Елин Пелин" На 13.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. "Елин Пелин" На 13.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна" На 14.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна" На 14.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. "Елин Пелин" На 15.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. "Елин Пелин" На 15.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна"   Община Мездра На 11.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Крета – ул. „Лало Ширков”, ул. „Иван Кинов” На 11.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Дърманци – ул. „Александър Стамболийски”, ЛКС ЕООД, Интерсат ЕООД, Детска градина № 1 На 11.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Долна Кремена - ул. „Ленин”, ул. „Г. Генов”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Шипка”, ул. „Христо Смирненски” На 12.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Елов дол, с. Липница, фирма „Еспеис”, училище „Кирил и Методий”, с. Липница - Помпена станция „Бебреш” На 13.03.2013 г. /10.00-13.00 ч/ - с. Върбешница - ул. „Христо Ботев”, ул. „Георги Димитров”, ул.
„Люлин”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Райко Даскалов”, ул. „Еделвайс” На 14.03.2013 г. /12.30-13.00 ч и 15.00-15.30 ч/ - с. Ребърково, с. Люти брод, с. Зверино, с. Елисейна, с. Игнатишка Габровница, с. Игнатица и с. Бовска Габровница, Очин дол, фирма  „Груп Импорт”, фирма „Людал”, Базова станция „Мтел”, Базова станция „Глобул”, Базова станция „Виваком”, „Интерсат ЕООД”, Комплекс „Оазис” На 14.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Зверино, ЦДГ 1,  ул. „Чавдар”, ул. „Лиляна Димитрова”, ул. „Димитър Благоев”, ЕТ „Пламен Йорданов – Ков, Базова станция на Глобул - с. Зверино На 15.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Липница – мах. „Сирашка Ливада” На 15.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Мездра – ул. „Кирил и Методий”   Община Оряхово На 11.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Селановци – ул. „Скакуц” На 11.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Селановци – ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Виктор Юго”, ул. „Георги Бенковски”     Видинска област Община Белоградчик На 15.03.2013 г. /08.30-10.30 ч/ - гр. Белоградчик – трафопост 23 , трафопост „ДАП”, трафопост „МТС”, трафопост 11, трафопост „Обсерватория”, трафопост „Вилна зона”; с. Извоз – трафопост 1; с. Чифлик – трафопост 1; с. Пролазница – трафопост 1 и трафопост „Крупец”; с. Праужда – трафопостове 1 и 2; с. Крачимир – трафопост 1, трафопост 2 и трафопост „Виело”; с. Стакевци – трафопостове 1, 2 и 3, трафопост „ДДС”, трафопост „Стопански двор”, трафопост „Транскомс” (заявка от ЕСО) На 15.03.2013 г. /12.30-14.30 ч/ - с. Дъбравка – трафопост 1 и трафопост „Стопански двор”; с. Граничак – трафопостове 1 и 2; с. Салаш – трафопостове 1, 2 и 3, трафопост „Пешина махала”, трафопост „Странье” и трафопост „Куцаровци”   Община Бойница За периода 11.03-12.03.2013 г. /09.00-09.30 ч и 15.30-16.00 ч/ - с. Шишенци, с. Периловец, с. Бориловец, с. Раброво, с. Градсковски Колиби, с. Шипкови колиби, с. Бойница – трафопост „Зърнени храни”, с. Каниц За периода 11.03-12.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Градсковски Колиби, с. Шипкови колиби   Община Брегово На 11.03.2013 г. /08.30-12.00 ч/ - с. Делейна (по искане на ЕСО) На 11.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Гъмзово – трафопост 4 (по искане на ЕСО) На 11.03.2013 г. /09.30-11.30 ч/ - с. Гъмзово – трафопостове 2 и 3 На 12.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Гъмзово – трафопост 1 (по искане на ЕСО) На 13.03.2013 г. /08.30-12.00 ч/ - с. Тияновци, с. Калина (по искане на ЕСО) На 13.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Косово (по искане на ЕСО) На 13.03.2013 г. /09.30-11.30 ч/ - гр. Брегово – трафопост 11   Община Видин На 11.03.2013 г. /08.30-09.00 ч и 16.30-17.00 ч/ - гр. Видин – ЮПЗ, гр. Дунавци – трафопостове 6, 7 и 10 На 11.03.2013 г. /09.30-11.30 ч/ - с. Иново, с. Майор Узуново На 12.03.2013 г. /14.30-16.30 ч/ - гр. Видин – ул. „Вела Пеева” от № 2 до № 38 и от № 15 до № 29 На 12.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - гр. Видин – ул. „Васил Априлов” от № 2 до № 14, ул. „Л. Порчелов” от № 3 до № 9 и от № 6 до № 8 На 12.03.2013 г. /08.30-09.30 ч и 16.00-17.00 ч/ - гр. Видин - Бензиностанция "Лукойл" в м. Кумбаир, абонати присъединени към ЕП Канализация, с. Кутово – трафопост 2 На 12.03.2013 г. /08.30-17.00 ч/ - трафопост „Къмпинг” до Дунав мост 2 На 13.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Сланотрън – трафопост 3, извод 2 На 13.03.2013 г. /14.30-16.30 ч/ - с. Сланотрън – трафопост 2, извод 2 На 13.03.2013 г. /08.30-12.00 ч/ - с. Градец, с. Динковица, с. Плакудер (по искане на ЕСО) На 14.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Акациево – трафопост 2, извод 1 На 14.03.2013 г. /14.30-16.30 ч/ - с. Рупци – трафопост 1, извод 1 На 15.03.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Сланотрън – трафопост 1, извод 3 На 15.03.2013 г. /14.30-16.30 ч/ - с. Сланотрън – трафопост 3, извод 1   Община Димово На 13.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Димово – трафопост 4, извод А   Община Кула За периода 11.03-15.03.2013 г. /09.30-11.30 ч/ - с. Старопатица – трафопост 4   Община Ружинци На 11.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Черно поле – трафопост 1, извод А На 14.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Бело поле – трафопост 4, извод     Монтанска област Община Берковица На 11.03.2013 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Берковица – кв. „Раковица” На 13.03.2013 г. /10.00-16.30 ч/ - гр. Берковица – трафопост ”Битов комбинат” На 14.03.2013 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Берковица – кв. „Раковица”   Община Бойчиновци На 11.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - с. Ерден – трафопост „Мелница”, клон А На 11.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Мърчево – трафопост 4, клон „Център” На 11.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Мадан – трафопост 4 На 11.03.2013 г. /12.00-12.30 ч/ - гр. Бойчиновци, с. Мърчево – трафопост 1 На 12.03.2013 г. /10.00-16.30 ч/ - с. Громшин – трафопост 3, клон А На 13.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Охрид – трафопост 1 На 15.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - с. Владимирово – ул. „Александър Стамболийски” № 12 На 15.03.2013 г. /12.00-15.00 ч/ - с. Владимирово – трафопост 5, клон Б На 15.03.2013 г. /14.00-16.30 ч/ - с. Мадан – трафопост 3, клон А   Община Вършец На 12.03.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Вършец – трафопост 2 /Община/ На 12.03.2013 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Черкаски – трафопост 2 На 13.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Вършец – трафопост 19, Хладилник, завод за дросели На 13.03.2013 г. /09.00-09.30 ч и 15.00-15.30 ч/ - с. Спанчевци, с. Стояново, с. Горна Бела Речка, с. Долна Бела Речка, с. Долно Озирово с. Горно Озирово На 15.03.2013 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Черкаски – трафопост 2   Община Георги Дамяново На 13.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Георги Дамяново – трафопост 4 /Манастира/   Община Лом На 12.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Лом – ул. „Славянска” от № 2 до № 22, Нотариат и ул. „Петър Берковски” - трафопост „Читалище”, клон Б На 13.03.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - гр. Лом - трафопост „Военно поделение Багачина” и трафопост „Глобул Багачина”   Община Монтана На 12.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Монтана - бул. „ 3-ти март” от № 164 до № 186 На 14.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - гр. Монтана – ж.к. „Пъстрина” - бл. 31, вх. Д На 14.03.2013 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Долно Белотинци – трафопост 1, клон Б На 15.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Монтана - бул. „ 3-ти март” от № 164 до № 186     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар