*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва: Врачанска област Община Бяла Слатина На 13.02.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Драшан
  Община Враца На 11.02.2013 г. /10.00-16.30 ч/ - гр. Враца - ул. „Димитраки Хаджитошин“ 11, 13
На 12.02.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Враца - ул. “Баба Йота“ 4, ул.' „Грънчарска“ 6, ул. „Перопаволска“ 82 На 13.02.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Враца - ул. „Мусала“ 2-14 (четни), ул. „Подбалканска“, ул. „Рила“ 1-6 На 14.02.2013 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Враца - ул. „Баба Йота“ 1, 3, 5, ул. „Иван замбин“ 1, 3, 4, 5, 8, 10, ул. „Перопаволска“ 84, 94, ул. „Иван Ст. Андрейчин“ 3, ул. „Никола Симов“ /Курото/ 11-33 (нечетни), ул. „Тодор Балабанов“ 3, 5, 8, 10 На 14.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Враца - ул. „Рила“ 3-19 (нечетни), 22, ул. „Подбалканска“ 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 66, ул. „Никола Симов“ /Курото/ 30, ул. „Тодор Балабанов“ 2, 3   Община Козлодуй За периода 11-15.02.2013 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Бутан - ул. „Ленин”, „Б. Иванов”, „Иван Кондарев”, „Дунав”, „Цар Самуил”, „Йорданка Чонкова”, „23 септември” За периода 14-15.02.2013 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „Г. Димитров“, „Тимок“ 1, „Тимок“ 2, „Тунджа“, „Вардар“, „9 май“, „Беласица“, „Враца“, „52 полк“   Община Мездра На 12.02.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - гр. Мездра – ул. „Хр. Ботев“ 90, ж.к. „Нютекс“
На 12.02.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - гр. Мездра – ул. „Левски“, ул. „Александър Стамболииски“ от № 62-96, детска борса  „Натали“ На 12.02.2013 г. /10.00-10.15 ч и 16.00-16.15 ч/ - гр. Мездра – кв. № 101, жп Район Сер. работилница, ОУ „Кирил и Методий“, ПГ по МСС, общинска ф-ма „Чистота“, Топливо, общински пазар, Хидротекс, ЕТ „Магера“, ЕТ „Дафиком“, ЕТ „Мездрея“, Ариел ТН магазини № 1, 2, 3, ЕТ „Сателит“, Детска кухня, Интер сат, хл. база Монтана, УО „Христо Ботев“, Поща-салон, БТК, БТК „Мобаил“, Глобул клетка – бл. „Септемврийци“, Магазин АРО, ул. „Стамболийски“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Левски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Рила“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Сливница“, ул. „Раковска“, Комплекс „Ариел“
На 13.02.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - трафопост 1, с. Игнатица, ул. „Георги Димитров“
На 13.02.2013 г. /12.00-14.00 ч/ - с. Горна Бешовица
  Община Мизия
На 12.02.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Мизия - ул. „Врачанско шосе“, „Г. Димитров“, „Косанска“
На 12.02.2013 г. /12.30-16.00 ч/ - гр. Мизия - ул. „Г. Димитров“, „Ал. Якимов“, бл. 5, бл. 1, 2, 3
На 13.02.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Мизия - ул. „Преспа“, кв. „Аварийни жилища“
На 13.02.2013 г. /12.30-16.30 ч/ - гр. Мизия - ул. „Цанко Церковски“, „Гено Петров“, „В. Воденичарски“, „Гаврил Генов“, „С. Румянцев“     Видинска област Община Брегово На 11.02.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Брегово (трафопост 11, извод 1) На 11.02.2013 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Връв (трафопост 1, извод 3) На 11.02.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Брегово (трафопост 11, извод 1) На 11.02.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - с. Тощевци – трафопост 3 На 13.02.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Симеоново На 15.02.2013 г. /09.00-09.30 и 14.00-14.30 ч/ - с. Бойница На 15.02.2013 г. /09.00-14.30 ч/ - с. Бойница – трафопост 3
Община Видин На 11.02.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - гр. Видин - ул. “Ст. Караджа” 2-:-20 и 3-:-21 На 11.02.2013 г. /09.00-10.00 ч/ - гр. Видин - Търговски комплекс "Никра"; сладкарница "Елексир"; ул. "Цар Симеон Велики" №42; ж.к. "Стефан Стамболов" ; НОИ На 11.02.2013 г. /10.00-11.00 ч и 13.00-14.00 ч/ - гр. Видин - абонати присъединени към трафопост «Зъболечение» На 12.02.2013 г. /09.00-10.00 ч/ - гр. Видин - абонати присъединени към трафопост «Боян Чонос» На 12.02.2013 г. /10.00-11.00 ч/ - гр. Видин - абонати присъединени към трафопост «Боян Чонос» На 12.02.2013 г. /13.00-14.00 ч/ - гр. Видин - абонати присъединени към трафопост «Граничар» На 13.02.2013 г. /09.00-10.00 ч/ - гр. Видин - абонати присъединени към трафопост «Граничар» На 13.02.2013 г. /10.00-11.00 ч/ - гр. Видин - ул. “Дондуков” 49-:-61 и 36-:-44, ул. “Солун” 6-:-14 и 3-:-9, ул. “Поп Андрей” 3-:-7 На 14.02.2013 г. /09.00-10.00 ч/ - гр. Видин - абонати присъединени към трафопост «Яворов» На 14.02.2013 г. /10.00-11.00 ч/ - гр. Видин - абонати присъединени към трафопост «Яворов» На 14.02.2013 г. /13.00-14.00 ч/ - гр. Видин – ж.к. «Съединение», бл. 1, 2, 3, 4, 5 и 6; магазини и офиси под бл. «Съединение» от 1 до 6; «Алфа Банк» На 15.02.2013 г. /09.00-10.00 ч/ - гр. Видин - РЗОК, кс. Химик, бл. 11, бл. 12, бл. 29; автосервиз "Боро Кар"; автосервиз на ул. «Елин Пелин»; автотехника "Вико-Слав"   Община Кула На 15.02.2013 г. /09.00-09.30 ч и 14.00-14.30 ч/ - гр. Кула - трафопост «Сердика»   Община Ново село На 15.02.2013 г. /08.00-09.00 ч и 16.00-17.00 ч/ - с. Ново село, с. Връв, с. Куделин, с. Балей /трафопост 3 и трафопост СД/     Монтанска област Община Берковица На 11.02.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Ягодово, с. Цветкова бара, Клисурски манастир   Община Бойчиновци На 12.02.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - с. Громшин – трафопост 4
На 13.02.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - с. Мадан – трафопост 3
На 14.02.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Бойчиновци – трафопост 3, Здравна служба   Община Брусарци На 13.02.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - с. Смирненски – трафоповст 4, клон А   Община Вълчедръм На 13.02.2013 г. /10.00-14.30 ч/ - гр. Вълчедръм – трафопост «Сушки» -  ул. «Клокотница», «Вълчедръма», «Алабин» и «Бетонов възел» На 14.02.2013 г. /10.00-13.00 ч/ - с. Черни връх – трафопост 2, клон В   Община Вършец
На 12.02.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Вършец - трафопост 3 „Мандра“
На 14.02.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Долно Озирово – трафопост 1, кл. А
На 15.02.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Вършец – трафопост 29, ул. „Сан Стефано“   Община Георги Дамяново На 12.02.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Георги Дамяново трафопост 3
На 13.02.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Слатина – трафопост 2, кл. Д
На 13.02.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - с. Главановци, трафопост 1, кл. Б
На 13.02.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Копиловци, трафопост „ТПК Червена звезда“   Община Лом На 14.02.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Ковачица – трафопост №2”, клон ”Б” На 14.02.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Лом – трафопост «Търговия на едро» - ЗЛАТИЯ 97 ООД - складове На 15.02.2013 г. /08.30-15.00 ч/ - гр. Лом – трафопост «Двата чучура», кл. "Кино" -  «АНДИ КОМЕРС» ООД, дискотека нощен бар и кафе   Община Монтана На 11.02.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Белотинци – трафопост 4
На 11.02.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Белотинци – трафопост 2
На 11.02.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - гр. Монтана – кв. „Мала Кутловица“ района около Църквата
На 13.02.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Монтана – ж.к. „Плиска“, бл. 2, вх. В На 13.02.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Монтана – з-д „Хидрауликс“, Елстрой, Полихрон, з-д „Мир“, ф-ма „ПГС“
На 14.02.2013 г. /10.00-11.00 ч/ - гр. Монтана – Нова пром. зона, Пречиствателна станция, бензиностанция ЕКО
На 14.02.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Монтана – ж.к. „Плиска“, бл. 2, вх. Г   Община Чипровци
На 13.02.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Мартиново – трафопост 1 На 13.02.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Мартиново – трафопост 2   Община Якимово На 12.02.2013 г. /10.00-14.30 ч/ - с. Якимово - трафопост 3 - ул. „Г. Маринов“, Толбухин, Възраждане, Тангра, Кирил и Методий На 14.02.2013 г. /14.00-16.00 ч/ - с. Якимово – трафопост 6, клон А, ул. „Славянска“ 87 и 89 На 15.02.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Комощица – трафопост 2, клон Б – „СК Единство“,  „Стопански двор 2“     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар