*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

За периода 07-11.11.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.     Врачанска област Община Борован На 08.11.2011 г. /09.00-14.00 ч./ - с. Борован - северозападната част.   Община Козлодуй На 09.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Мизия - ул. „П. Атанасов“, „Л. Кунчев“, „3 март“, „Сергей Румянцев“, „М. Палаузов“, „Д. Благоев“, „Шипка“, „Вела Пискова“, „Д. Черганска“, с. Хайредин ул. „Бл. Иванов“, д. „Черганска“, „Цар Освободител“, „Н. Й. Вапцаров“, „Юрий Гагарин“, „Трапезица“, „Цар Самуил“, „А. Стамболийски“, „Г. С. Раковски“, „Хан Аспарух“, „Мизия“, „Червена роза“, „Г. Димитров“, „Л. Каравелов“, „Антим 1“, „Искър“. На 10.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Михайлово - ул. „Ленин“, „Драва“, „Босилеградска“, „Рила“, „Дафина Черганска“, „Станке Димитров“, с. Манастирище, ул. „Ст. Караджа“, „Калето“, „Станке Димитров“, „Стара планина“, „Гаврил Генов“, „Индира Ганди“.   Община Мездра На 09.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Моравица - трафопост 1 - центъра.   Видинска област Община Белоградчик На 09.11.2011 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопостове 23, „ДАП“, „Кристен“, гр. Белоградчик, с. Чифлици, с. Извос, с. Пролазница, с. Праужда, трафопостове 1, 2 и 3, с. Стакевци, с. Крачимир. На 09.11.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Стакевци, трафопост 4. На 10.11.2011 г. /09.30-10.00 ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопостове 23, „ДАП“, „Кристен“, гр. Белоградчик, с. Чифлици, с. Извос, с. Пролазница, с. Праужда, трафопостове 1, 2 и 3, с. Стакевци, с. Крачимир. На 10.11.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Стакевци, с. Крачимир.   Община Видин За периода 07-11.11.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Дружба. За периода 07-11.11.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Ясен. За периода 07-11.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Раковица, трафопост 4. За периода 07-11.11.2011 г. /08.30-15.30 ч./ - с. Шишманово. За периода 07-11.11.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Извор махала. Монтанска област Община Берковица На 07.11.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. “Мир”, ул. “Първи Май”, ул. “Свобода”, ул. “Чайка”. На 07.11.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  с. “Бързия”. На 08.11.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. “Първи май”, ул. “Ружа”, ул. ”Пролет”, ул. “Крайречна”, ул. “Лале”, ул. “Малина”. На 09.11.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. “Мир”, ул. “Първи Май”, ул. “Свобода”, ул. “Чайка”. На 09.11.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  с. Боровци – трафопост №2 , трафопост №4 , трафопост ТКЗС, трафопост Дограма, трафопост Проходен оранжерия, трафопост Помпена. На 10.11.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. „Първи май”, ул. „Ружа”, ул. „Пролет”, ул. „Крайречна”, ул. „Лале”, ул. „Малина”. На 10.11.2011 г. /09.00 - 15.00ч./ -  с. Костенци. На 11.11.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица - ул. “Мир”, ул. “Първи Май”, ул. “Свобода”, ул. “Чайка”.   Община Бойчиновци На 10.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Кобиляк , с.Громшин , с.Лехчево трафопост №1 , трафопост №3, трафопост №4, трафопост №5 трафопост №7, трафопост №8, трафопост Сеносушилня, трафопост ТКЗС, трафопост Маслобойна, трафопост Зърн. Цех, трафопост Глобул, трафопост ВиК.   Община Брусарци На 07.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Смирненски - трафопост 3, клон А. На 08.11.2011 г. /14.30-16.30 ч./ - с. Смирненски - трафопост 3, клон Б. На 09.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Смирненски - трафопост 3, клон В. На 10.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Смирненски - трафопост 4, клон А. На 11.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Смирненски - трафопост 4, клон Б.   Община Бяла Слатина За периоди 07-11.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Буковец - Трафопост 2, клон А, В и Г.   Община Вълчедръм За периода 07-08.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Разград - трафопост №3, клон А. На 09.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Разград - трафопост 3, клон Б. На 10.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Разград - трафопост №3, клон Б. На 11.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Разград - трафопост 3, клон В.   Община Лом За периода 07-11.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, трафопост 2, клон А, кв. „Младеново”, ул. „Лозарска“, „Ковачишка“, „Възраждане“, „Ястреб“, „Клокотница“, „Акация“ и „Александър Ликов“, клон Б, ул. „Мусала“, „Пчела“ и част от „Възраждане“. На 07.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, ООД "Вирея-Лом", трафопост „Тих труд”. На 07.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Станево - трафопост 2 кл. Б. На 08.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, трафопост 2, клон А, кв. Младеново, ул. „Лозарска“, „Ковачишка“, „Възраждане“, „Ястреб“, „Клокотница“, „Акация“ и „Александър Ликов“, клон Б, ул. „Мусала“, „Пчела“ и част от „Възраждане“. На 08.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Станево – трафопост 2, клон А. На 09.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Станево – трафопост 2, клон Б. На 10.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Станево - трафопост 2, клон А. На 11.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Станево - трафопост 2, клон Б.   Община Монтана На 07.11.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана - ул. “Одрин”, ул. “Оборище”, ул. “Нов Живот”, ул. “Мальовица”, ул. “Витоша”, ул. “Арда”, ул. “Камчия”. На 07.11.2011 г. /09.00-10.30 ч./ - гр. Монтана - ул. “Хаджи Димитър”. На 07.11.2011 г. /10.30-12.30 ч./ - гр. Монтана - ул. “Черковна”. На 07.11.2011 г. /14.00-16.00 ч./ - гр. Монтана - ул. “Цар Борис” 3 /31-43/. На 08.11.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана - ул. “Одрин”, ул. “Оборище”, ул. “Нов Живот”, ул. “Мальовица”, ул. “Витоша”, ул. “Арда”, ул. “Камчия”. На 08.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Монтана - трафопостoве „Елина”, „Гр. Отбрана”, „ТИР1”, „ТИР2”, „ТИР3”, „Газстанция”, „Тибон” , „Дага”, „Фур. цех”, „Каменодобивно”, „Върбите”, „Свинарник”, „Разсадник”; с. Долно Белотинци, „Асф. База”. На 08.11.2011 г. /10.00-10.40 ч. и 14.30-15.00 ч./ - гр. Монтана – трафопостове „Лозята”, „6ти Център”, „Помпена станция”; с. Долна Вереница – трафопостове „Помпена станция”, „Бензиностанция”, „Помпена станция 2”; с. Горна Вереница; с. Винище – трафопостове „Помпена станция”, „Пилетарник”, „ДЗС”, „Цех Акум. Завод”. За периода 10-11.11.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана - ул. „Одрин”, ул. „Оборище”, ул. „Нов Живот”, ул. „Мальовица”, ул. „Витоша”, ул. „Арда”, ул. „Камчия”.     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар