*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва: Врачанска област Община Бяла Слатина На 06.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Бяла Слатина - централна градска част На 08.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Бяла Слатина - северната част   Община Враца На 05.11.2012 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца - ул. "Димитраки Хаджитошин" 28-40 и 29-33р ул. "Никола Войводов" 12, 14, 16, ул. "Полковник Кетхудов" 26, 28, 30, 32, "Тракийска принцеса" На 09.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Лютаджик   Община Мездра На 05.11.2012 г. /10.00-15.00 ч/ - гр. Мездра - ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Софроний“, ул. „Марин Дринов“, магазин „Наш дом“, ЕТ „Дани Данчо Георгиев“, филмова база На 06.11.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Игнатица - махала Игнатешка, Габровница, с. Зверино - махала Султанкин рът, „Интерсат“ ЕООД На 07.11.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Мездра - ул. „Сливница“,  ул. „Стефан Караджа“, ул. „Раковски“,  ул. „Петър Берон“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Георги Димитров“ след № 41-60, ул. „Бачо Киро“, ул. „Тракия“ На 07.11.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Крапец, с. Върбешница, каменни кариери "Булнет" и "Дионисо", ВиК с. Върбешница, с. Руска Бела , с. Боденец - трафопост 2 - района на стпански двор, трафопост "Лозари" – язовир с. Върбешница На 09.11.2012 г. /10.00-15.00 ч/ - гр. Мездра - кв. №101, ЖП район сер. работилница, ОУ „Кирил и Методий“, ПГ по МСС, общинска фирма „Чистота“, „Топливо“, общински пазар, „Хидротекс“, ЕТ „Магера“, ЕТ „Дафиком“, ЕТ „Мездрея“, Интер сат, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Искър“, ул. „Арда“,  бл. „Дунав“ 1, 2 бл. „Простор“ 1, 2   Община Оряхово На 08.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Лесковец, с. Галово, с. Остров, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин   Община Хайредин На 09.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Михайлово     Видинска област Община Белоградчик На 05.11.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Гранитово - трафопост 1, трафопост „Стопански двор”, трафопост „ВиК”, трафопост „Видапътстрой” На 06.11.2012 г. /09.30-14.30 ч/ - с. Дъбравка   Община Бойница За периода 05.11-09.11.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Раброво   Община Видин На 05.11.2012 г. /08.30-09.30 ч и 15.30-16.30 ч/ - с. Кутово – трафопост 1, 2 и 4 и СД, с. Антимово – трафопост 1, с. Сланотрън, с. Кошава На 05.11.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Покрайна – трафопост 1, 2, 4 и 5 На 05.11.2012 г. /10.00-10.30 ч/ - гр.Видин - ЮПЗ (захранени от ЕП Гума) На 05.11.2012 г. /12.30-13.00 ч/ - с. Покрайна – трафопост 3, с. Антимово – трафопост 2 и  трафопост 3, с. Кутово – трафопост 3 На 05.11.2012 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Новоселци – трафопост 3, извод 1 На 06.11.2012 г. /15.30-16.30 ч/ - с. Кутово – трафопост 1, 2 и 4  и СД, с. Покрайна – трафопост 1, 2, 4 и 5, с. Антимово – трафопост 1, с. Сланотрън, с. Кошава На 06 и 07.11.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Гомотарци, с. Капитановци – трафопост 1, 2, 3 и 4, с. Капитановци – трафопост 5, трафопост – “Дърводелна” (ЕКИП 90) На 08.11.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Гомотарци На 08.11.2012 г. /08.30-09.00 ч и 15.30-16.00/ - с. Капитановци – трафопост 1, 2, 3 и 4 На 08.11.2012 г. /08.00-09.00 ч и 16.00-17.00 ч/ - гр. Видин - ЮПЗ (захранени от ЕП Гума) На 08.11.2012 г. /08.00-17.00 ч/ - гр. Видин - ЮПЗ (захранени от трафопост “ДКС”, трафопост “Бдин” и трафопост “ДДФ 2”) На 08.11.2012 г. /08.45-09.00 ч и 16.00-17.00 ч/ - гр.Видин - ЮПЗ (захранени от ЕП Дига) На 08.11.2012 г. /16.00-17.00 ч/ - гр. Дунавци –трафопост 6, 7 и 10, с. Жеглица, гр.Видин – ЮПЗ (захранени от ЕП Бели брег) На 09.11.2012 г. /08.00-17.00 ч/ - гр. Видин - абонати захранени от трафопост “Сточна гара” На 09.11.2012 г. /09.00-17.00 ч/ - с. Жеглица На 09.11.2012 г. /09.00-09.30 ч и 16.00-17.00 ч/ - гр. Дунавци – трафопост 6, 7 и 10, с. Жеглица, гр.Видин – ЮПЗ (захранени от ЕП Бели брег) На 09.11.2012 г. /16.00-16.15 ч/ - гр. Видин - ЮПЗ (захранени от ЕП Дига) На 09.11.2012 г. /16.00-17.00 ч/ - гр. Видин - ЮПЗ (захранени от ЕП Гума)   Община Грамада На 07.11.2012 г. /09.00-11.00 ч/ - с. Бранковци   Община Димово На 05.11.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Бела – трафопост 1, трафопост „ВиК”   Община Кула За периода 05.11-09.11.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Цар-Петрово На 06.11.2012 г. /09.00-09.40 ч/ - с. Големаново – трафопост 1 На 06.11.2012 г. /09.40-10.20 ч/ - с. Големаново – трафопост 2 На 06.11.2012 г. /11.00-11.40 ч/ - с. Чичил На 06.11.2012 г. /12.30-13.00 ч/ - гр. Кула – трафопост 1 На 06.11.2012 г. /13.00-13.30 ч/ - гр. Кула – трафопост 23 На 06.11.2012 г. /13.30-14.00 ч/ - гр. Кула – трафопост 9 На 06.11.2012 г. /14.00-15.00 ч/ - гр. Кула – трафопост 28   Община Макреш За периода 05.11-09.11.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Киреево – трафопост 2, извод 1 За периода 05.11-09.11.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Подгоре На 07.11.2012 г. /11.30-13.00 ч/ - с. Цар Шишманово – трафопост 1 На 07.11.2012 г. /13.30-15.00 ч/ - с. Макреш – трафопост 4     Монтанска област Община Берковица На 05.11.2012 г. /09.00-10.00 ч/ - гр. Берковица – трафопост 16 На 05.11.2012 г. /13.00-14.00 ч/ - гр. Берковица – трафопост „БАН” На 05.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Слатина На 06.11.2012 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Берковица – трафопост „Ленин 2” На 06.11.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Берковица – трафопост „Ленин 4” На 07.11.2012 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Берковица, Класно училище – трафопост 16 На 07.11.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Берковица – трафопост „Мандра”   Община Вършец На 05.11.2012 г. /10.00-16.30 ч/ - гр. Вършец - трафопост 9, клон А На 05.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Черкаски, с. Драганица На 09.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Горна Бела речка, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Стояново   Община Бойчиновци На 06.11.2012 г. /10.00-16.30 ч/ - гр. Бойчиновци – трафопост 4, клон Б На 06.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Лехчево – трафопост 1 На 06.11.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Бойчиновци – трафопост 3   Община Лом За периода 05.11-09.11.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Лом - кв. „Хумата” – трафопост „Хумата 1” За периода 05.11-09.11.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Лом - кв. „Хумата” – трафопост „Хумата 2” На 05.11.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Добри дол – трафопост 1, клон А На 05.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Лом – трафопост „Вакуумна фабрика” На 06.11.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Добри дол – трафопост 1, клон Б На 07.11.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - гр. Лом - трафопост „Акация”, трафопост „Стадиона 1” и „Стадиона 2”, трафопост „кв.32”, трафопост „Лимонадена”, трафопост „Авто сервиз”, трафопост „Чучурката”, трафопост „Бирена1”, трафопост „Морска администрация” и трафопост „Речна гара” На 08.11.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - ВЛ „Паланка” 20 КV от Лом - с. Трайково На 09.11.2012 г. /09.30-16.00 ч/ - гр. Лом – ул. „Славянска” № 2 – 32 - трафопост „Читалище”, ул. „Дунавска” № 1 - 23 На 09.11.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Добри дол – трафопост 2, клон А   Община Монтана На 07.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Доктор Йосифово – трафопост 2 На 07.11.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Доктор Йосифово – трафопост 1 На 08.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Долна Вереница – трафопост 3 На 08.11.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Долна Вереница – трафопост 2     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар