*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Враца На 23.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Враца – трафопост „Гарванец” На 24.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Враца – трафопост „Гарванец”, с. Згориград На 24.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Враца – трафопост "Светлозар Коцев", бензиностанция "Лукойл" -  Оряховско шосе, трафопост "Опитно поле", трафопост "Метанстанция", бензиностанция "Лукойл" - Дъбника, трафопост "Хальов", трафопост "Автотранс", "БГ Ойл" На 24 и 25.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Враца - ул. "Вардар" от № 36 до № 50 и от № 33 до № 47, ул. "Спортна" от № 7 до № 27, ул. "Гео Милев"  № 8, 17,19 На 25.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Враца – трафопост "АЕЦ", трафопост "Лозарска кооперация Дъбника", трафопост "Лозарска кооперация Мир", трафопост "Лозарска кооперация Череша", с. Мраморен, с. Баница, с. Мало Пещене, с. Голямо Пещене, с. Оходен   Община Козлодуй На 26.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Гложене - ул. „Маршал Бирюзов”, ул. „Йордан Юнчев”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Стара планина”, ул. „Васил Коларов”, ул. „Васил Друмев”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Братя Миладинови”, ул. „Юрий Гагарин, ул. „Антим 1”, ул. „Огоста” На 26.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Бутан - ул. „Георги Димитров”, ул. „Климент Охридски”, ул. „Антон Иванов”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Стоян Ликов”, ул. „Димитър Благоев”, ул. „Иван Вазов”   Община Мездра За периода 22-24.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Кален - ПК Труд, ул. „Цаконска”, ул. „Христо Ботев”, базова станция на Мтел На 22.10.2012 г. /09.00-09.30 ч и 19.00-19.30 ч/ - с. Боденец, гр. Мездра - Източна идустриална зона, ул. „Роза”, ул. „Брусненско шосе”, ул. „Тераса”, фирми “Техкерамик”, „Строикерамик”, „Цветина ООД”, „Надин”, „Се Борднетце България”, „КИР АД”, „ТПК Д. Петров”, „АСК Бул”, „ПК Труд”, „Тексидея”, „Биотекс”, з. „Искър”, Тел. Завод, ЕТ „Христо Лалов”, „М-КАЕЛ”, „Калин - Т92”, „Скорпион ЕООД”, ВИК - Висока зона, кравеферма „Шавара”, ф. „Ритлите” (По искане на ЕСО за обезопасяване на П/ст Мездра на ЕП Кинов) На 23.10.2012 г. /09.00-09.30 ч/ - с. Ребърково, с. Лютиброд, с. Зверино, с. Елисейна, с. Игнатишка Габровница, с. Игнатица, с. Бовска Габровница, с. Очиндол, фирма „Груп Импорт”, фирма „Людал”, базова станция Мтел, базова станция Глобул, базова станция Виваком, „Интерсат ЕООД”, Комплекс „Оазис” (По искане на ЕСО за обезопасяване на подстанция Мездра на ЕП Рашов дол) На 24.10.2012 г. /19.00-19.30 ч/ - с. Типченица, с. Люти дол, с. Ребърково, фирма „Еспеис”. бензиностанция „Вестранс”, ЕТ „Тихомир Борисов”, пункт КАТ (По искане на ЕСО за обезопасяване на подстанция Мездра на ЕП Копяновец)   Община Мизия На 24.10.2012 г. /19.00-19.30 ч/ - с. Липница     Видинска област Община Белоградчик На 26.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Вещица   Община Бойница За периода 22-26.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Раброво На 23.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Раброво – трафопост 2, извод 2   Община Видин На 22.10.2012 г. /09.00-10.00 ч и 14.00-15.00 ч/ - с. Капитановци – трафопост 1, 2, 3 и 4, с. Гомотарци На 22.10.2012 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Видин - бл. "Лебед", бл. "Явор", ул. "Екзарх Йосив І" № 64 и № 66, ул "Йоан Екзарх" № 1 и № 2,  ул. "П.Евтимий" № 12 до 20, № 7 до19 За периода 22-26.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 4 На 23.10.2012 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Буковец – трафопост 3 На 24.10.2012 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Слана бара – трафопост 1 На 25.10.2012 г. /09.00-10.00 ч и 14.30-15.30 ч/ - с. Цар Симеоново, с. Ботево, Вилна зона Рациария   Община Димово На 24.10.2012 г. /09.30–15.30 ч/ - с. Медовница – трафопост 1, трафопост 2 и трафопост „Стопански двор”, с. Карбинци – трафопост 1 и трафопост 2, с. Воднянци – трафопост 2, трафопост 3 и трафопост „Селскостопански двор” На 25.10.2012 г. /09.00-10.00 ч и 14.30 – 15.30 ч/ - с. Арчар, с. Държаница, с. Владиченци, с. Лагошевци На 25.10.2012 г. /09.00–15.30 ч/ - с. Шипот, с. Извор, с. Владиченци, с. Мали Дреновец На 25.10.2012 г. /09.30–15.30 ч/ - с. Шипот – трафопост 1, с. Извор – трафопост 1, 2 и 3, с. Лагошевци – трафопост 1 На 26.10.2012 г. /09.30–13.30 ч/ - с. Скомля – трафопост 1, с. Костичовци – трафопост 1, с. Дълго поле – трафопост 1   Община Кула За периода 22-26.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Цар-Петрово На 22.10.2012 г. /09.00-10.00 ч/ - с. Извор махала На 22.10.2012 г. /10.00-11.00 ч/ - с. Извор махала – ГКПП - вл. чука На 25 и 26.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Старопатица   Община Макреш За периода 22-24.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Раковица - трафопост 1 За периода 22-24.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Киреево – трафопост 1, извод 2 На 22.10.2012 г. /11.00-12.00 ч/ - с. Киреево – трафопост 1 На 22.10.2012 г. /12.30-13.30 ч/ - с. Киреево – трафопост 2 На 22.10.2012 г. /14.00-14.30 ч/ - с. Шишманово – трафопост 1 На 22.10.2012 г. /14.30-15.00 ч/ - с. Шишманово – трафопост 2 На 23.10.2012 г. /09.00-09.30 ч/ - с. Вълчек – трафопост 1 На 23.10.2012 г. /09.30-10.30 ч/ - с. Вълчек – трафопост 2 На 23.10.2012 г. /11.00-11.30 ч/ - с. Макреш – трафопост 4 На 23.10.2012 г. /11.30-12.00 ч/ - с. Макреш – трафопост 3 На 23.10.2012 г. /12.30-13.15 ч/ - с. Макреш – трафопост 2 На 23.10.2012 г. /13.15-14.00 ч/ - с. Макреш – трафопост 1 На 23.10.2012 г. /14.30-15.30 ч/ - с. Толовица – трафопост 1   Община Ружинци На 23.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Роглец – трафопост 1 На 23.10.2012 г. /09.00-09.30 ч и 15.00-15.30 ч/ - с. Ружинци – трафопост 2, с. Белоптичане – трафопост 1, с. Дражинци – трафопост 1, 2, 3 и трафопост „Стопански двор”, с. Бело поле – трафопост 1, 2, 3 и 4 и ФЕЦ, с. Черно поле – трафопост 1 и   2 и ФЕЦ, с. Гюргич – трафопост 1 и 2, трафопост „Стопански двор” и ФЕЦ На 24.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Динково – трафопост 1 и трафопост 2, с. Тополовец – трафопост 1, трафопост 2, трафопост „Шел”, трафопост „Топливо”, с. Дреновец – трафопост 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7, трафопост „Метал”, трафопост „Фуражомелка” На 25.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Черно поле – трафопост 1 и 2   Община Чупрене На 22.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, клон Б На 23.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, клон А На 24 и 25.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, клон Б     Монтанска област Община Берковица На 22.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Берковица – ВЛ Ашиклар На 22.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Берковица – кв. „Заряница” – трафопост 1 На 24.10.2012 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Берковица – трафопост 15 (ул. „Лерин”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Битоля”) На 24.10.2012 г. /14.00-15.00 ч/ - гр. Берковица - трафопост 2 (ул. „Странджа”, ул. „Еделвайс”, ул. „Парчевич”) На 26.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Пърличево   Община Бойчиновци На 23.10.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Портитовци – трафопост 1, клон Б На 23.10.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - гр. Бойчиновци – кв. „Огоста”, бл. 6, ет. 2 На 25.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Мърчево   Община Брусарци На 22.10.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - гр. Брусарци – трафопост 6 - Съвета, клон А   Община Вълчедръм На 22.10.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 5, клон В   Община Вършец На 24.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Вършец – трафопост 13 (района около Полицията) На 24.10.2012 г. /14.00-15.00 ч/ - гр. Вършец – трафопост 14 (района около Поликлиниката и кв. „Левски”) На 25.10.2012 г. /10.00-16.00 ч/ - гр. Вършец – кв. „Заножене”   Община Георги Дамяново На 22.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Копиловци, с. Дълги Дел На 24.10.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Копиловци – трафопост „Червена звезда” На 26.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Копиловци   Община Медковец На 22.10.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Медковец – трафопост 2, клон А На 23.10.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Медковец – трафопост 2, клон Б На 24.10.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Медковец – трафопост 2, клон В На 24.10.2012 г. /08.30-09.00 ч и 15.30-16.00 ч/ - с. Расово, с. Аспарухово, с. Пишурка, с. Медковец, с. Сливовик - ВЛ 20 kV Хайдушки дол и ВЛ 20 kV Поп Андрей На 24.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец – трафопост „Гаража”, трафопост 2, трафопост 12 На 25.10.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Пишурка – трафопост 1 На 26.10.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Пишурка – трафопост 2   Община Монтана На 24.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Обувен завод”, трафопост „Железничар” На 24.10.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - гр. Монтана – трафопост „Житомир”, РК Бомбоубежище, извод захранване на нощен бар “Галант” На 26.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Монтана – трафопост „Камен Цанов” На 26.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Монтана - Гробищен парк, кв. „Кошарник” - ул. „П. Славков”, ул. „Черноризец Храбър”, ул. „Димитър Ерийски”   Община Якимово На 24.10.2012 г. /08.30-09.00 ч и 15.30-16.00 ч/ - с. Долно Церовене - ВЛ 20 kV Хайдушки дол и ВЛ 20 kV Поп Андрей     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар