*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Борован На 10.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Борован - източната част, с. Нивянин На 12.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Борован - западната част   Община Бяла Слатина На 08.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Търнава, с. Алтимир, с. Галиче На 10.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Буковец, с. Комарево, с. Тлачене На 11.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Габаре   Община Враца За периода 10-12.10.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Враца - ул. "Цар Обединител" от № 7 до № 24, ул. "Минзухар" от № 1 до № 10, ул. "Кокиче" от № 1 до № 20 На 12.10.2012 г. /08.30-11.30 ч/ - с. Челопек – част от ул. „Марин Тошев”, ул. „Амур”, ул. „Еделвайс”, ул. „Йолковица”                                                                                                                  На 11.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Върбица На 12.10.2012 г. /12.30-16.30 ч/ - с. Голямо Пещене – Стопански двор   Община Козлодуй На 08.10.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - ул. ”36 полк”, ул. „Добруджа” На 09.10.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - с. Бутан – ул. „Георги Димитров” На 11.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Крива бара, с. Бутан   Община Криводол На 08.10.2012 г. /07.00-08.00 ч/ - гр. Криводол – трафопост "Зърнени храни", трафопост "Пресевна", трафопост "Дърводелна" - 4-ти район, трафопост "Теракотен цех" На 11.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Ракево – трафопост "ЧЗК", трафопост „Мандра", трафопост "Сладкарски цех", с. Добруша   Община Мездра На 08.10.2012 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Долна Кремена - ул. „Ленин” На 08.10.2012 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Руска Бела – ул. „Тодор Каблешков” На 08.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Царевец – ул. „Георги Димитров” На 09.10.2012 г. /09.00-17.00 ч/ - с. Ребърково - кв. „Гарата” , БДЖ, Военно поделение, с. Лютиброд На 09 и 10.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Царевец – ул. „Георги Димитров”, фирма „Тошел - 92” На 09.10.2012 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Мездра – ул. „Георги Кирков” На 10.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Лютиброд – м. Илинец, ул. „Васил Левски” На 11.10.2012 г. /08.00-17.00 ч/ - трафопост „Борис Коцев” - Мая - Мездра, с. Д. Кремена, ЕТ Цветико М, ЕТ Гама, EТ Калин Карго, ЕТ Цибона, Детска градина, ЕТ Кремена 93 На 12.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Кален   Община Мизия На 08.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Софрониево На 09.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Крушовица, с. Войводово, с. Липница   Община Оряхово На 10.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Селановци На 11.10.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Селановци - ул. „Александър Стамболийски, ул.” Христо Ботев, ул. „Лев Толстой”, ул. „Дунав”, „ул. Васил Левски” На 12.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Оряхово - ул. „Александър Стамболийски,бл. Дунав -1, 2, МБАЛ - Оряхово, ул. „Димитър Благоев”, ул. „Антон Иванов”  Благоев,Антон Иванов   Община Роман
На 08.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Камено поле - Базова станция Мтел, Училище "Кирил и Методий" На 09.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Радован – ул. „Цар Симеон Велики” На 09.10.2012 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Караш – ПК Труд, ул. „Цаконска”, ул. „Христо Ботев” На 12.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Средни рът     Видинска област Община Бойница На 11.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Каниц и подстанция „ВиК“ в с. Раброво На 11.10.2012 г. /09.30-10.00 ч и 15.00-15.30 ч/ - с. Шишенци, с. Периловец, с. Бориловец, с. Раброво, с. Гр. колиби, с. Бойница (трафопост „Зърнени храни“)   Община Брегово На 08.10.2012 г. /14.30-15.30 ч/ - с. Балей – трафопост 1   Община Видин На 08.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Градец – трафопост 10 За периода 08-12.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци – трафопостове 3 и 4 За периода 08-12.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Гайтанци На 09.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Видин - ул. «Цар Симеон Велики» - номера от 110 до 152 и 135 до 173, ул. «Йер. Лазар», ул. «П. Р. Славейков» - номера от 1 до 7 и 8 до 12, автомивка, ЦДГ №15 "Незабравка", ЕТ «ТУРБО С» На 11.10.2012 г. /13.30-15.30 ч/ - гр. Видин – ж.к. «П. Каравелов» бл. 10   Община Грамада На 09.10.2012 г. /09.00-09.30 ч/ - гр. Грамада – трафопост 4 На 09.10.2012 г. /09.30-10.00 ч/ - гр. Грамада – трафопост 11 На 09.10.2012 г. /10.00-10.30 ч/ - гр. Грамада – трафопост 5 На 09.10.2012 г. /10.30-11.00 ч/ - гр. Грамада – трафопост 7 На 09.10.2012 г. /12.30-13.00 ч/ - гр. Грамада – трафопост 9 На 09.10.2012 г. /11.00-11.30 ч/ - гр. Грамада – трафопост 2 На 09.10.2012 г. /11.30-12.00 ч/ - гр. Грамада – трафопост 1 На 09.10.2012 г. /13.00-14.00 ч/ - гр. Грамада – трафопост 8 На 09.10.2012 г. /14.00-14.30 ч/ - гр. Грамада – трафопост 3 На 09.10.2012 г. /14.30-15.00 ч/ - гр. Грамада – трафопост 6 На 10.10.2012 г. /09.00-10.00 ч/ - с. Медешевци На 10.10.2012 г. /10.00-11.00 ч/ - с. Милчина лъка На 10.10.2012 г. /11.00-12.00 ч/ - с. Бранковци На 10.10.2012 г. /13.00-14.00 ч/ - с. Водна На 10.10.2012 г. /14.00-15.00 ч/ - с. Бояново   Община Кула За периода 08-10.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Цар-Петрово На 12.10.2012 г. /10.00-14.00 ч/ - гр. Кула – трафопост 23, с. Полетковци   Община Макреш За периода 08-11.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Раковица, трафопостове 1 и 2 За периода 08-12.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Киреево - трафопост 1, изводи 2 и 3   Община Ново село На 08.10.2012 г. /13.00-14.00 ч/ - с. Флорентин – трафопост 1     Монтанска област Община Бойчиновци На 08.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Лехчево На 09.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Владимирово На 10.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Охрид На 11.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Мадан   Община Вълчедръм На 12.10.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Мокреш - трафопост 3, ул. „Втора” № 78, Мелница аб. № 64600002 На 12.10.2012 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 10, клон Б, кафе аперитив ул. Лом 1 - Камен Панин   Община Вършец На 08.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Вършец – трафопост 29 На 09.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Спанчевци – трафопост 2 На 10.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Вършец – трафопост 9 На 11.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Вършец – трафопост 8 На 12.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Спанчевци   Община Георги Дамяново На 09.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Помеждин, с. Георги Дамяново – трафопост „Лагера”   Община Лом На 09.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Трайково - трафопост „МНО”, клон А, ул. „Замфир Хаджийски” № 2 На 11.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Лом – трафопост „Канала” На 12.10.2012 г. /08.30-12.00 ч/ - гр. Лом - трафопост „Гробища”, клон В, по ул. „Призрен”; ул. „Незабравка” На 12.10.2012 г. /12.30-15.30 ч/ - гр. Лом - трафопост „Гробища”, клон Б, по ул. „Шести септември”; ул. „Призрен”, ул. „Цеко Войвода”, ул. „Добруджа”   Община Медковец За периода 08-10.10.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Медковец - трафопост 9, клон А На 11.10.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Медковец – трафопост 6, клон А На 12.10.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Медковец – трафопост 6, клон Б   Община Монтана На 08.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Монтана – трафопост „Детска ясла” На 08.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Монтана – трафопост „Детска градина” На 08.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Славотин – трафопост 1 На 08.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Славотин – трафопост 2 На 09.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Славотин – трафопост 3 На 09.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Славотин – трафопост 4 На 09.10.2012 г. /09.00-10.30 ч/ - гр. Монтана – трафопост „Завод Аналитик”, трафопост „Технополис”, ТБ Наркоп, трафопост „ОМВ” На 09.10.2012 г. /09.00-13.00 ч/ - гр. Монтана – трафопост „Железничар” /ул. „Климент Охридски” , ул. „Стефан Савов”/ На 10.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Монтана – бл. „Дружба” На 11.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Долна Рикса – трафопост 1 На 11.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Долна Рикса – трафопост 2 На 12.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Безденица   Община Чипровци На 09.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Равна   Община Якимово На 08 и 09.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Якимово 1 - трафопост 4, кл. Б - по ул. „В.Милов”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Георги Димитров”, ул. „Йордан Чушков”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Ленин” На 10 и 11.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Якимово – трафопост 4, клон А На 12.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Якимово – трафопост 4, клон В     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар