*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва: Врачанска област Община Бяла Слатина На 03.10.2012 г. /09.00-10.00 ч/ - с. Драшан На 04.10.2012 г. /14.00-15.00 ч/ - с. Драшан   Община Враца На 01.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Власатица – трафопост 2 – района около Черквата, с. Лиляче, с. Чирен – трафопост 1– района около фурната, трафопост 4 – района на изхода за с. Девене, помпена станция „Нефт и газ“, „Нефт и газ“ (по искане на ЕСО) На 01.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Враца – трафопост „Металик“ На 02.10.2012 г. /08.30-09.30 и 15.30-16.30 ч/ - гр. Враца – ОПСО, Агромашини, База ГУСВ, База АЕЦ, Чифлика, блокове 26, 27, 35, 135, 32, 33, 139, у-ще „Д. Тодоров", РУМ, с. Баница, с. Оходен, с. Мало Пещене, с. Голямо Пещене, с. Мраморен, Лозарски кооперации На 03.10.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Враца – ул. „Томин мост“, ул. „Черноризец храбър“, „ЦДГ 4“   Община Криводол На 01.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Криводол - „ЧЗК“, „ЗПП“, с. Големо Бабино, с. Пудрия, с. Краводер, с. Главаци, с. Ботуня, ВЕЦ „Ботуня“, ВЕЦ „Луна“; с. Уровене – трафопост „Рибарници“, трафопост „ТКЗС“ (по искане на ЕСО)   Община Мездра На 01.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Игнатица – махала „Търнев рът“ На 01.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Мездра – ул. „Оборище“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Любен Каравелов“ На 01.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Горна Кремена – ул. „Ладога“, ул. „Христо Ботев“ На 02.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Кален – ПК „Труд“, ул. „Цаконска“, ул. „Христо Ботев“ На 02.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Мездра – ул. „Христо Ботев“ от №1-15, ул. „Шипка“, ул. „Александър Стамболийски“ На 03.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Мездра – ул. „Бузлуджа“, ул. „Стара планина“, ул. „Заимов“, ул. „Средец“ На 03.10.2012 г. /09.00-10.00 ч/ - трафопост Борис Коцев-Мая -Мездра, с. Долна Кремена, ЕТ „Цветико М“, ЕТ „Гама“, с. Горна Кремена, ЕТ „Мирослав Илиев-Миро“, Копривлен Мрамор, с. Кален, с. Горна Бешовица, ИВ2000, Шато лозя, Стил Треид, КардиС, с. Цаконица, Помпина Ръчене, ВИК Роман На 03.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долна Кремена, ЕТ „Цветико М“, ЕТ „Гама“, EТ „Калин Карго“, трафопост „Борис Коцев-Мая“ За периода 03-04.10.2012 г. /от 09.00 ч на 03.10.2012 г. до 15.00 ч на 04.10.2012г./ - с. Долна Кремена, ЕТ „Цветико М“ На 04.10.2012 г. /14.00-15.00 ч/ - трафопост „Борис Коцев-Мая –Мездра“, с. Долна Кремена, ЕТ „Цветико М“, ЕТ „Гама“, с. Горна Кремена, ЕТ „Мирослав Илиев-Миро“, Копривлен Мрамор, с. Кален, с. Горна Бешовица, ИВ2000, Шато лозя, Стил Треид, КардиС, с. Цаконица, Помпина Ръчене, ВИК Роман   Община Роман
На 01.10.2012 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Кунино, ул. „6-ти септември“, ул. „Митко Палаузов“ На 03.10.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Камено поле, базова станция „Мтел“, училище „Кирил и Методий“ На 03.10.2012 г. /09.00-10.00 ч/ - с. Долна Бешовица, с. Камено поле На 04.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Средни рът На 04.10.2012 г. /14.00-15.00 ч/ - с. Долна Бешовица, с. Камено поле     Видинска област Община Белоградчик На 01.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Салаш – трафопост 1 На 02.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Салаш – трафопост 2 На 04.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Вещица – трафопост 1 На 04.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Гранитово – трафопост 1, трафопост „Стопански двор”, трафопост „ВиК”, трафопост „Видапътстрой” На 05.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Струиндол   Община Видин На 01.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Дружба – трафопост 1, извод 2 За периода 01-05.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци –трафопост 3 За периода 01-05.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци –трафопост 4 На 02.10.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - гр. Видин – жк Гео Милев, бл. 9, вх. А На 03.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - гр. Дунавци – трафопост 7, извод 3 На 04 и 05.10.2012 г. /09.00-09.30 ч и 15.30-16.00 ч/ - с. Синаговци, с. Мих.Георгиево, местност Божурица, с. Ивановци, с. Въртоп   Община Грамада На 04 и 05.10.2012 г. /09.00-09.30 ч и 15.30-16.00 ч/ - с. Срацимирово, гара Срацимир   Община Димово За периода 01-05.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Владиченци На 02.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Скомля – трафопост 1 На 03.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Воднянци – трафопост 1, трафопост „ЖП гара”, с. Ярловица – трафопост 1 и 2, с. Септемврийци – трафопост 1 и 2 На 04.10.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Бела – трафопост 1, трафопост „ВиК”   Община Кула За периода 01-05.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Цар-Петрово   Община Макреш За периода 01-05.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Раковица, трафопост 5 и 6 За периода 01-05.10.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Киреево, трафопост 1   Община Чупрене На 01.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, кл. А На 01.10.2012 г. /11.00-13.00 ч/ - с. Долни Лом – трафопост 1, 2 и 3 На 02.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, кл. Б На 03.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 2, кл. А На 04.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, кл. А На 05.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 2, кл. Б     Монтанска област Община Берковица На 01.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Замфирово На 02.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Боровци На 03.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Берковица – трафопост „Беговица“ На 04.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Слатина На 05.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Котеновци   Община Бойчиновци На 02.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Портитовци На 03.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Лехчево На 04.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Бели брег
Община Берковица На 01.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Замфирово   Община Брусарци На 04.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Крива бара - трафопост 3, клон А и Б На 05.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Крива бара - трафопост 3, клон Б и В   Община Вълчедръм За периода 03.10.2012 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 10, клон Б За периода 04.10.2012 г. /08.30-14.00 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 10, клон Б   Община Лом На 01.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Лом – кабелна линия "Левски" 20 кV – трафопост „Ломски мелници“; блок „МНО“; държавен блок №6; строител На 01.10.2012 г. /08.30-12.00 ч/ - гр. Лом - трафопост „Машинна работилница“, ГЕТ на бход Б на сграда на ул."Бозвели" 30 На 01.10.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Лом - трафопост „Машинна работилница“, кл.Б На 01.10.2012 г. /14.00-16.30 ч/ - гр. Лом - трафопост 32, клон по ул. "Поручик Загорски“ и ул.“Веслец“ На 02.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Лом – кабелна линия "Левски" 20 кV – трафопост - кв. „100“; кв. „101“; Държавен бл. №3; кв. 84 На 03.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Лом – кабелна линия "Левски" 20 кV – трафопост „Шишман“; болница; „Дойран“ На 04.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Лом – кабелна линия "Левски" 20 кV – трафопост „Читашка гимназия“; „Яким Атанасов“ На 05.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Лом – кабелна линия "Дунав" 20 кV – трафопостове 1, 2, 3, 4; „Помощно училище“ кв. 144   Община Медковец На 01.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 4, клон А На 02.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 4, клон Б На 03.10.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 4, клон В   Община Монтана На 01.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Доктор Йосифово На 02.10.2012 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Младост“ 15, трансформатор 1 На 02.10.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Младост“ 15, трансформатор 2 На 02.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Горна Вереница На 03.10.2012 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Младост 9“, трансформатор 1 На 03.10.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Младост 9“, трансформатор 2 На 03.10.2012 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Студено буче - трафопост 2, клон Б; трафопост 1, клон А На 03.10.2012 г. /09.00-16.30 ч/ - с. Студено буче - трафопост 2, клон Б На 04.10.2012 г. /09.00-11.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Стари гробища“ На 04.10.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Иван Вазов“ На 05.10.2012 г. /09.00-13.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „199“ трансформатор 1 На 05.10.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „199“ трансформатор 2   Община Чипровци За периода 03-05.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Равна     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар