*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва: Врачанска област Община Враца На 19.09.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - с. Веслец, с. Горно Пещене, с. Вировско, с. Тишевица, с. Горна Кремена; трафопост 2 и 4, камени кариери "Монолит" и "Пападополус“   Община Козлодуй На 18.09.2012 г. /10.00-11.00 ч/ - с. Гложене - ул. „Иван Вазов“, „Христо Ботев“, „П. Р. Славейков“, „Маршал Бирюзов“, „Иван Димитров“, „В. Коларов“, „Братя Миладинови“ На 18.09.2012 г. /08.30-14.00 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „Люлебургас“, „Лозенград“, „Ал. Стамболийски“   Община Курново На 20.08.2012 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Курново - ул. „Ботевградско шосе“   Община Мездра За периода 18.09.2012 г. /08.00-08.30 и 15.00-15.30 ч/ - гр. Мездра, бензиностанция „Петрол“, ф. „Йотов Стоун“, х-л „Долче вита“,“База Ариел“; с. Дърманци; с. Върбешница - ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“, ул. „Чавдар“ На 20.09.2012 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Царевец - ул. „9-ти септември“, ул. „Георги Димитров“ На 21.09.2012 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Горна Кремена - ул. „Ладога“, „Христо Ботев“ За периода 17-19.09.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Горна Бешовица – „Хотел ЕТ Ив 2000“   Община Оряхово На 17.09.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - гр. Оряхово - ул. „Денкоглу“, „Добри Чинтулов“, „Ц. Церковски“ На 17.09.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - гр. Оряхово - ул. „Ц. Церковски“, „Хр. Смирненски“, „Сергей Румянцев“ На 19.09.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Горни Вадин - ул. „Хр. Ботев“   Община Роман На 18.09.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Радовене, помпена ВИК, с. Стояновци, с. Кунино, Техникум, МВЕЦ Кунино, с. Кунино, жп Гара Кунино, ф. Бивар - Бърза помощ; гр. Роман - санаториум, ф. „Стал 20“, "Вария" ЕООД; гр.Роман - фирма „Йоми фрукт“ ЕООД, „Автотранспорт“ ЕООД, „Агора Груп“ АД, „Химет-99 Стефан Стоянов“ На 21.09.2012 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Кунино, ул. „6-ти септември“     Видинска област Община Белоградчик На 19.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Салаш – трафопост 1 На 21.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Салаш – трафопост 2   Община Бойница На 18.09.2012 г. /09.00-10.00 ч/ - с. Шишенци – трафопост 1 На 18.09.2012 г. /10.00-11.00 ч/ - с. Шишенци – трафопост 2 На 18.09.2012 г. /11.00-11.30 ч/ - с. Градсковски колиби – трафопост 1 На 18.09.2012 г. /11.30-12.30 ч/ - с. Градсковски колиби – трафопост 2 На 18.09.2012 г. /13.00-13.30 ч/ - с. Шипикова махала На 18.09.2012 г. /13.00-14.00 ч/ - с. Бориловец – трафопост 1 На 18.09.2012 г. /14.00-15.00 ч/ - с. Бориловец – трафопост 2 На 18.09.2012 г. /15.00-15.30 ч/ - с. Периловец На 19.09.2012 г. /13.00-14.00 ч/ - с. Бойница – трафопост 1 На 19.09.2012 г. /14.00-14.30 ч/ - с. Бойница – трафопост 2 На 19.09.2012 г. /14.30-15.30 ч/ - с. Бойница – трафопост 3 На 19.09.2012 г. /15.30-16.00 ч/ - с. Бойница – трафопост 4 На 19.09.2012 г. /09.00-10.00 ч/ - с. Раброво – трафопост 1 На 19.09.2012 г. /10.00-10.30 ч/ - с. Раброво – трафопост 2 На 19.09.2012 г. /10.30-11.30 ч/ - с. Раброво – трафопост 3 На 19.09.2012 г. /11.30-12.00 ч/ - с. Каниц   Община Брегово За периода 17-21.09.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Делейна На 19.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Делейна На 21.09.2012 г. /09.00-09.30 ч и 15.30-16.00 ч/ - с. Ракитница – трафопост 1 и 3, с. Косово – трафопост 1, с. Балей – трафопост 1, трафопост 2 и трафопост - старчески дом, гр. Брегово На 21.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Балей – трафопост 2   Община Видин На 17.09.2012 г. /09.00-10.00 ч и 15.00-16.00 ч/ - гр. Видин – абонати, присъединени към електропровода „Канализация”, с. Кутово – трафопост 2 и СД (По искане на „Напоителни системи” - Видин) На 17.09.2012 г. /08.30-09.00 ч и 14.00-16.00 ч/ - гр. Видин – ЗСклЗ (захранвани от електропровод „Тухларна”) (По искане на трафопост „Бор” и за ремонти работи по електропровода) За периода 17-21.09.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 2 и трафопост 4 За периода 17-19.09.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 3   Община Димово На 17.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Бела – трафопост „ВиК” На 20.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Медовница – трафопост 1, трафопост 2, трафопост „Стопански двор”, с. Карбинци – трафопост 1 и трафопост 2, с. Воднянци – трафопост 2, трафопост 3 и трафопост „Стопански двор”  На 21.09.2012 г. /09.00-13.00 ч/ - гр. Димово – трафопост 1, 2, 3, 4, 5 и 6   Община Кула За периода 17-21.09.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Старопатица   Община Ружинци На 18.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Черно поле – трафопост 2 На 20.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Динково – трафопост 1 и 2, с. Тополовец – трафопост 1 и 2, трафопост „Шел”, трафопост „Топливо”, с. Дреновец – трафопост 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, трафопост „Фуражомелка, трафопост „Метал”    Община Чупрене На 17.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, кл. А На 18.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, кл. Б На 18.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Върбово – трафопост 1 и трафопост 2, с. Чупрене – трафопост 1, 2, 3 и 4, трафопост „Стопански двор”, МВЕЦ „Манастирка”, с. Репляна – трафопост 1 и трафопост „РРС”, с. Долни лом - трафопост „ВиК” и трафопост „Стопански двор”, с. Горни лом – трафопост „ТПК” На 19.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, кл. А На 20.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 2, кл. А На 21.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 2, кл. Б     Монтанска област Община Берковица На 18.09.2012 г. /12.00-16.00 ч/ - гр. Берковица - трафопост „Икономическа школа“ На 20.09.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Песочница - трафопост 1, клон А На 21.09.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - с. Превала - трафопост 1, кл.А   Община Бойчиновци На 17.09.2012 г. /08.15-08.45 ч/ - с. Охрид, Палилула, Бели Брег, Лехчево, Бели Брод
На 18.09.2012 г. /16.30-17.15 ч/ - с. Владимирово, Мърчево, Кобиляк, Громшин, Лехчево, Охрид, Палилула, Бели Брег, Бели Брод На 20.09.2012 г. /16.30-17.15 ч/ - с. Владимирово, с. Мърчево, с. Кобиляк, с. Громшин, с. Лехчево   Община Вършец На 17.09.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Вършец - трафопост „Нова Баня“
На 18.09.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Говежда – трафопост 1 „Говежда“ На 18.09.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Говежда – трафопост 2 „Говежда“ На 18.09.2012 г. /09.00-12.00 ч и 13.00-16.00 ч/ - с. Говежда – трафопост 3 „Говежда“   Община Георги Дамяново На 20.09.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Меляне, трафопост 1 „Меляне“ На 20.09.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Меляне, трафопост 2 „Меляне“ На 21.09.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Гаврил Геново - трафопост 3, клон А На 21.09.2012 г. /09.00-13.00 ч/ - с. Еловица - трафопост 1 „Еловица“   Община Дългопол На 18.09.2012 г. /10.00-14.00 ч/ - с. Аспарухово - трафопост 3
На 19.09.2012 г. /09.00-09.30 ч/ - ВЛ "Мокреш" 20 кV; гр. Лом - кв. Младеново /МТП Изворите, ТП-4 шури/, с. Долно Линево, с. Замфир ТП-2, с. Ковачица и с. Станево   Община Лом На 19.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Станево – трафопост 2 На 19.09.2012 г. /15.00-15.30 ч/ - ВЛ "Мокреш" 20 кV; гр. Лом - кв. „Младеново“ /МТП „Изворите“, ТП-4 шури/, с. Долно Линево, с. Замфир; трафопост 2, с. Ковачица и с. Станево На 20.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - КЛ "Лом" 20 КV - трафопост „Канала“, „23 септември“, трафопост „Техникума“; гр. Лом - ул. „Иван Вазов“, „Ропотамо“, „Бунар Хисар“, „Чеган“, „Чавдар Войвода“; ул. „Червена стена“, „Кирил и Методий“, „Каймак Челан“, „Стоянка Акушерка“, ул. „Добружа“, „Хаджи Димитър“, „Драгоман“ и част от ул. „Славянска“ На 21.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - КЛ "Лом" 20 КV - трафопост „Казарма“, „Първи май“, „Детска градина“ 12; гр. Лом - част от ул. „Славянски“, „Бозвели“, „Хан Омуртаг“, „Бабуна“, „Х. Димитър“, „Драгоман“; ул. „Бозвели“ 66   Община Медковец На 17.09.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Расово - трафопост 5, клон А и Б На 19.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Медковец – трафопост 1 На 19.09.2012 г. /15.00-15.30 ч/ - ВЛ "Поп Андрей" 20 кV - с. Медковец, с. Расово, с. Аспарухово, с. Пишурка, с. Долно Церовене На 20.09.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Медковец - трафопост 3; клон А, Б и В На 21.09.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Медковец - трафопост 4, клон А, Б и В
Община Монтана На 20.09.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Младост“ 6, РК вх.Б, бл.16   Община Якимово На 20.09.2012 г. /10.00-14.00 ч/ - с. Дългоделци – трафопост 4     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар