*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва: Врачанска област Община Козлодуй За периода 10-11.09.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „Г. Димитров“ и ул. „Дунав“   Община Мездра За периода 10-12.09.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Горна Бешовица, х-л  „ЕТ Ив 2000“ За периода 10-12.09.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Игнатица   Община Мизия За периода 10-11.09.2012 г. /08.30-16.30 ч / - гр. Мизия - ул. „Цанко Церковски”, „Сергей Румянцев” и „Шипка”
  Община Оряхово За периода 10-11.09.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Оряхово – ул. „Иван Вазов”     Видинска област Община Белоградчик На 10.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Салаш – трафопост 1 На 11.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Салаш – трафопост 2 На 12.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - трафопост 23, трафопост „ДАП”, трафопост „Маркашница”, трафопост „Крупец”, трафопост 1 - с. Извос; трафопост 1 - с. Пролазница; трафопост 1 - с. Чифлици; трафопост 1 и 2 - с. Праужда; трафопост 1, 2 и „Врело” - с. Крачимир; трафопост 1, 2, 3, „ДДС”, „Транскомс” и „Стопански двор 1” - с. Стакевци   Община Брегово За периода 10-14.09.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Косово   Община Видин За периода 10-11.09.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 1 За периода 10-14.09.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 2 За периода 10-12.09.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 3 На 11.09.2012 г. /09.30-15.00 ч/ - с. Буковец – трафопост 2, извод 2 На 13.09.2012 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Видин - ОКС, Регионален агробизнес център, „Емилакс”, „Иванов и Нешев комерс”, „Кеми 2006”, „Гемини Жи Хри”, „Автокомплекс PLUS”, магазин „Липненски”, магазин Automix, мебелна къща „Мура”, магазин „Криспо”, магазин „Фреш”, магазин „Дипломат”, ЕТ „Лайф”, ЕТ „В. Николова 2000”, „Анис 2007” ООД, ул. „Ст. Еленков” 1 и 4, ул. „Герго Божинов” от 1 до 19 За периода 13-14.09.2012 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 4   Община Грамада На 11.09.2012 г. /14.00-16.00 ч/ - гр. Грамада, с. Водна, с. Тошевци, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Бранковци   Община Димово На 13.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - трафопост 1, трафопост 2 и трафопост „Стопанско двор” - с. Медовница; трафопост 1 и 2 - с. Карбинци; трафопост 2, 3 и „Стопански двор” - с. Воднянци   Община Кула За периода 10-14.09.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Цар Петрово – трафопост 1 За периода 10-14.09.2012 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Старопатица На 11.09.2012 г. /14.00-16.00 ч/ - с. Коста Перчево   Община Макреш На 11.09.2012 г. /14.00-16.00 ч/ - с. Макреш, с. Вълчек На 12.09.2012 г. /09.00-10.30 ч/ - с. Тошевци На 12.09.2012 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Грамада – трафопост „Ици”   Община Ружици На 13.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - трафопост 1 и 2 с. Динково; трафопост 1, 2, „Шел” и „Топливо” с. Тополовец; трафопост 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, „Фуражомелка” и „Метал” с. Дреновец   Община Чупрене На 10.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, кл. А На 11.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, кл. Б На 12.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1, кл. А На 13.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 2, кл. А На 14.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Средогрив – трафопост 2, кл. Б     Монтанска област Община Берковица На 11.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Котеновци, с. Гаганица, с. Бистрилица, с. Лесковец, с. Черешовица   Община Бойчиновци На 11.09.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Бели брег
На 12.09.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - с. Мърчево – трафопост 4, кл. Б по ул. "29" На 12.09.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Мърчево – трафопост 1, кл. по ул."2" На 14.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Лехчево – трафопост 2, 7, Дърводелски цех; с. Б. Брод   Община Брусарци На 10.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Василовци – трафопост 5, кл. А На 11.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Василовци – трафопост 2, кл. В На 11.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Василовци – трафопост 3, кл. Б   Община Вълчедръм На 14.09.2012 г. /08.30-14.00 ч/ - с. Мокреш – трафопост 3, РТ НН На 14.09.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 1, кл.А   Община Вършец На 10.09.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Стояново
На 13.09.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Спанчевци   Община Георги Дамяново На 13.09.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Георги Дамяново – трафопост 3, кл. по ул."6"   Община Лом На 12.09.2012 г. /09.00-09.30 ч/ - ВЛ "Мокреш" 20 кV - гр. Лом - кв. „Младеново” – трафопост „Изворите”, „4 шури”; с. Долно Линево, с. Замфир – трафопост 2, с. Ковачица, с. Станево На 12.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - ВЛ "Мокреш" 20 кV - с. Ковачица и с. Станево На 12.09.2012 г. /15.00-15.30 ч/ - ВЛ "Мокреш" 20 кV - гр. Лом - кв. Младеново – трафопост „Изворите”, „4 шури”; с. Долно Линево; с. Замфир – трафопост 2; с. Ковачица и с. Станево На 13.09.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Трайково - трафопост 5 /МНО/, кл. А   Община Медковец На 13.09.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Расово - трафопост 1, кл. А На 13.09.2012 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Расово – трафопост 2, кл. А На 14.09.2012 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Аспарухово – трафопост 2, кл. А и Б На 14.09.2012 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Аспарухово – трафопост 3, кл. А, Б и В
Община Монтана На 10.09.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Монтана - ул. „Хр. Смирненски”, „Поп Андрей” На 11.09.2012 г. /09.00-13.00 ч/ - с. Горна Вереница - трафопост 2, кл. А На 11.09.2012 г. /11.00-15.00 ч/ - с. Горна Вереница - трафопост 2, кл. А На 13.09.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - с. Николово – трафопост 1, кл. В   Община Чипровци На 10.09.2012 г. /09.00-14.00 ч/ - гр. Чипровци – трафопост 1, кл. Д На 10.09.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - гр. Чипровци – трафопост 9, кл. А На 12.09.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Чипровци – трафопост 6, 8, 9, 10   Община Якимово За периода 10-12.09.2012 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Комощица – трафопост 6, кл. А     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар