*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Бяла Слатина На 30.08.2012 г. /07.30-15.30 ч/ - гр. Бяла Слатина – трафопост 26, кл.3   Община Враца На 28.08.2012 г. /07.30-08.30 ч/ - гр. Враца - ОПСО, "Агромашини", база ГУСВ, база АЕЦ, Чифлика, блокове 26, 27, 35, 135, 32, 33,139, училище "Д.Тодоров", РУМ , с. Баница, с. Оходен, с. Мало Пещене, с. Голямо Пещене, с. Мраморен, Лозари На 28.08.2012 г. /08.00-13.00 ч/ - гр. Враца – трафопост "Психо", "Кемера", "Чайка", "Алпийски дом" На 29.08.2012 г. /09.00-13.00 ч/ - с. Паволче, трафопост "Асфалтова база" с.Паволче На 30.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - гр. Враца - ул. "28-ми октомври" 13, 15, 16   Община Козлодуй За периода 30-31.08.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Козлодуй - ул. „Г. Димитров“ и ул. „Дунав“   Община Мездра На 30.08.2012 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Руска Бела - ул. „Георги Димитров”, ул. „Веслец” На 31.08.2012 г. /12.00-15.00 ч/ - гр. Мездра - ул. „Пирин“, ул. „Тракия“, ул. „Асен Златаров“   Община Мизия На 31.08.2012 г. /08.30-16.30 ч/ - гр. Мизия - ул. „Ц. Царковски“, „Сергей Румянцев“ и „Шипка“   Община Роман За периода 27-28.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Хубавене За периода 27-29.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Курново     Видинска област Община Брегово На 27.08.2012 г. /10.00-13.00 ч/ - с. Делейна – трахопост 2, изв.3 За периода 27-31.08.2012 г. /08.30-14.30 ч/ - с. Косово На 29.08.2012 г. /08.00-08.30 ч и 14.30-15.00 ч/ - гр. Брегово, с. Ракитница – трафопост 1 и 3, с. Балей – трафопост 1 и 2, с. Косово – трафопост 1 На 29.08.2012 г. /08.00-14.00 ч/ - гр. Брегово – трафопост 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12 и „Амфора“, с. Балей – трафопост 1 и 2, трафопост „Старчески дом“ На 31.08.2012 г. /08.00-09.00 ч и 14.00-15.00 ч/ - с. Гомотарци На 31.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Капитановци – трафопост 1, 2, 3, и 4   Община Бойница На 29.08.2012 г. /08.00-09.30 ч и 15.30-17.00 ч/ - с. Бойница, с. Шишенци, с. Градсковски колиби, с. Бориловец, с. Периловец, с. Раброво, с. Каниц   Община Видин За периода 27-31.08.2012 г. /07.45-15.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 1 За периода 29-31.08.2012 г. /07.45-15.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 2   Община Димово На 29.08.2012 г. /08.00-14.00 ч/ - с. Кладоруб – трафопост 1, с. Острокапци – трафопост 1, гр. Димово – трафопост 7, трафопост „Димотек“, трафопост „Олимекс“, трафопост „БДЖ“ и трафопост „Екопродукти“ На 30.08.2012 г. /08.00-14.00 ч/ - гр. Димово - РМП Дима, трафопост „Мелница“, „Преводна“   Община Кула За периода 27-31.08.2012 г. /08.30-14.30 ч/ - с. Старопатица За периода 27-31.08.2012 г. /08.30-14.30 ч/ - с. Цар-Петрово – трафопост 1 На 29.08.2012 г. /08.00-09.30 ч и 14.00-15.00 ч/ - гр. Кула, с. Големаново, с. Извор махала, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Цар-Петрово   Община Макреш На 28.08.2012 г. /10.00-13.00 ч/ - с. Толовица – трафопост 1 На 29.08.2012 г. /08.00-09.00 ч и 14.00-15.00 ч/ - с. Киряево, с. Раковица, с. Подгоре, с. Цар Шишманово, с.Толовица   Община Чупрене На 27.08.2012 г. /08.00-14.30 ч/ - с. Върбово – трафопост 2 За периода 27-29.08.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Средогрив – трафопост 1 За периода 30-31.08.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Средогрив – трафопост 2 На 31.08.2012 г. /08.00-14.30 ч/ - с. Карбинци – трафопост 1     Монтанска област Община Берковица На 27.08.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Котеновци На 28.08.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Бързия На 30.08.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Пърличево На 31.08.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Песочница   Община Бойчиновци На 27.08.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Громшин   Община Брусарци За периода 30-31.08.2012 г. /08.30-15.00 ч/ - с. Крива бара - трафопост 1 кл. А, Б и В   Община Вълчедръм На 27.08.2012 г. /07.30-15.00 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 5, кл. Б - по ул. „В. Априлов“; ул. „Г. Генов“; ул. „България“ За периода 28-29.08.2012 г. /07.30-15.00 ч/ - гр. Вълчедръм – трафопост 5, кл. Г - по ул. „Бенковски“; ул. „Вълчедръма“; ул. „Амбарица“; ул. „Васил Коларов“ За периода 30-31.08.2012 г. /07.30-15.00 ч/ - гр. Вълчедръм – трафопост 5, кл.  А - по ул. „Петко Славейков“; ул. „Бенковски“; ул. „Йорданка Николова“   Община Вършец На 29.08.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Черкаски   Община Георги Дамяново На 29.08.2012 г. /08.30-15.00 ч/ - с. Каменна Рикса - трафопост "ТКЗС" кл. Б /десен/ На 29.08.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Чемиш – трафопост 1, кл. А   Община Лом На 29.08.2012 г. /08.30-15.00 ч/ - гр. Лом – трафопост „Замфировско шосе” На 30.08.2012 г. /08.30-09.00 ч/ - гр. Лом - кв. „Младеново“ - трафопст 1, 2, 3, 5 и 6 кл. „Младеново“, промишлена зона гр. Лом трафопост „Ретранслатор“, трафопост „КОС БАН“ - електропровод "Ковачица" 20 кV На 30.08.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - гр. Лом - трафопст 2, кл. „Младеново“, трафопост „Ретранслатор“, трафопост „КОС БАН“ – електропровод "Ковачица" 20 кV На 30.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - гр. Лом - кв. „Младеново“ трафопст 1, 2, 3, 5 и 6, кл. „Младеново“, промишлена зона гр. Лом трафопост „Ретранслатор“, трафопост „КОС БАН“ - електропровод "Ковачица" 20 кV На 30.08.2012 г. /10.00-15.00 ч/ - гр. Лом - трафопост „Гимназия“ - извод „Балкантурист“ - ул. „Дунавска“ 34   Община Медковец За периода 28-29.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Медковец, с. Расово, с. Аспарухово, с. Пишурка На 28.08.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Расово – трафопост 2 На 29.08.2012 г. /08.30-15.30 ч/ - с. Расово – трафопост 5 - електропровод "Поп Андрей" 20 КV   Община Монтана На 27.08.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Студено буче - трафопост 1, кл. Б На 28.08.2012 г. /08.30-14.00 ч/ - с. Горна Вереница – трафопост 2, кл. А На 28.08.2012 г. /11.00-15.00 ч/ - с. Горна Вереница – трафопост 1, кл. Б На 28.08.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Долна Вереница На 29.08.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Г. Белотинци На 30.08.2012 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Монтана - района около бензиностанция „Петрол“ На 31.08.2012 г. /08.30-15.00 ч/ - с. Вирове – трафопост 1, кл. Б На 31.08.2012 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Вирове – трафопост 2, кл. А   Община Чипровци На 30.08.2012 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Чипровци - трафопост 1, кл. Д На 30.08.2012 г. /12.00-16.30 ч/ - гр. Чипровци - трафопост 1, кл. Д   Община Якимово За периода 28-29.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Долно Церовене       Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар