*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:     Врачанска област Община Враца На 15.08.2012 г. /08.30-13.30 ч./ - с. Нефела - района на училището На 16.08.2012 г. /08.30-13.30 ч./ - гр. Враца - ул. "Венелин" 11, 15; ул. "Богомил" 3, 4, 5, 6; ул. „ Цар Асен I-ви" 4-:-16   Община Криводол На 14.08.2012 г. /08.30-13.30 ч./ - с. Ракево - района на училището   Община Мездра На 12 и 14.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Лютиброд На 13 и 14.08.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - с. Ребърково, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „9-ти септември“ На 14.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Царевец, ул. „9-ти септември“, ул. „Георги Димитров“ На 15.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Лютидол На 15.08.2012 г. /11.00-15.00 ч./ - с. Ребърково На 15.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Горна Кремена - ул. „Ладога“, ул. „Христо Ботев“ На 16.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Боденец - ул. „Георги Димитров” На 17.08.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - с. Горна Бешовица - ЕТ Ив 2000 На 17.08.2012 г. /12.00-15.00 ч./ - с. Горна Кремена - ул. „Веслец“   Община Мизия На 13.08.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - с. Софрониево - ул. „Д. Черганска“, „Беласица“, „Г. Михайлов“, „В. Левски“   Община Оряхово За периода 13-14.08.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци - ул. „1 май“, „Скакуц“, „Батак“, „Стефан Стамболов“ За периода 15-16.08.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци - ул. „Бачо Киро“, „Оборище“, „Стефан Врачовски“ За периода 16-17.08.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци - ул. „Отец Пайсий“, „Пенчо Славейков“, „Дунав“, „Лев Толстой“, „Христо Ботев“ За периода 17.08.2012 г. /08.30-15.30 ч./ - с. Селановци - ул. „В. Левски“, „Пенчо Славейков“, „Д. Черганска“   Община Роман На 14.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - гр. Роман, ф/ма „Йоми-фрукт“ ЕООД, „Автотранспорт“ ЕООД, „Агора Груп“ АД, „Химет-99 Стефан Стоянов“     Видинска област Община Брусарци На 13.08.2012 г. /07.30-14.00 ч/ - с. Василовци - трафопост 1, клон А, Б и В На 14.08.2012 г. /07.30-14.00 ч/ - с. Василовци - трафопост 2, клон А, Б и В На 15.08.2012 г. /08.00-08.30 и 14.30-15.00 ч/ - ВЛ „Поп Андрей“ и ВЛ „Хайдушки Дол“ от подстанция „Брусарци“ На 16.08.2012 г. /07.30-14.00 ч/ - с. Василовци - трафопост 3, клон А На 16.08.2012 г. /08.30-14.00 ч/ - гр. Брусарци - трафопост 6, клон В На 17.08.2012 г. /07.30-14.00 ч/ - с. Василовци - трафопост 3, клон Б   Община Видин На 13.08.2012 г. /08.30-09.30 ч/ - гр. Видин – ж.к. „В. Левски“, бл. 1, вх. Б На 13.08.2012 г. /08.00-11.00 ч/ - гр. Видин – ж.к. „П. Каравелов“ бл. 10, бл. 11, маг-н "Електро", бл. „Тимок“, ул. „Ц. С. Велики“ 65 и 67, ул. „Акад. Ст. Младенов“ 8-:-12, ул. „Разлог“ 4-:-28 и 11-:-33, ул. „Н. Вапцаров“ 1-:-5 и 2-:-8 На 13.08.2012 г. /12.00-15.00 ч/ - гр. Видин - ул. „Ал. Стамболийски“ 35-:-61, 67 и 34-:-70, ЖСК ул. „Ср. гора“ 5, ЖСК ул. “Ал. Стамболийски“ 30, ул. „Хр. Ботев“ 30, 35 и 37, ул. „Чепино“ 2-:-6 На 13-14.08.2012 г. /07.45-15.00 ч/ - с. Синаговци – трафопост 1 На 14.08.2012 г. /08.00-11.00 ч/ - гр.Видин – ул. „Широка“ 4-:-28, адм. сграда на ВиК, ул. „Бузлуджа“, ул. „М. Палаузов“, ул. „В. Априлов“ 9-:-21 и 18-:-30, ул. „Хр. Ботев“ 36 На 14.08.2012 г. /12.00-15.00 ч/ - гр. Видин - ул. „Хр. Ботев“ 38-:-56 и 63-:-69, ул. „Л. Каравелов“ 32 и 34, жк „Кр. Бъчваров“ - бл. 13, ул. „К. Фотинов“ 1-:-31 и 10-:-32, ул. „Л. Порчелов“ 10, 11, 13 и 13А, сграда „Ариана мил“ За периода 14-16.08.2012 г. /07.45-15.00 ч/ - с. Синаговци (трафопост 2) На 15.08.2012 г. /08.00-11.00 ч/ - гр. Видин - ОУ „Л. Каравелов“, фурна "Нойма", ул. „Л. Каравелов“ 36-:-58, ул. „Р. Жинзифов“ 13,15,16 и 18, ул. „Ильо Войвода“ 33 На 15.08.2012 г. /12.00-15.00 ч/ - гр. Видин - ул. „Любен Каравелов“ 6-:-24 и 7-:-27, жк „Кр. Бъчваров“ бл. 7, бл. 8, бл. 9 За периода 15-17.08.2012 г. /07.45-15.00 ч/ - с. Синаговци (трафопост 3) На 16.08.2012 г. /08.00-11.00 ч/ - гр. Видин - ул. „Ильо Войвода“ 17, ул. „Хр. Ботев“ 58-:-64, хран. м-н „Понти“, жк „Кр. Бъчваров“ бл.6 и бл.10 На 16.08.2012 г. /12.00-15.00 ч/ - гр. Видин – жк „Кр. Бъчваров“, бл. 2, бл. 5, жск ул. „Ильо Войвода“ 30, сервиз „Инкомсис“ На 17.08.2012 г. /08.00-11.00 ч/ - гр. Видин – жк „Гео Милев“, бл. 1, 2, 3, 4 и 5, бизнесинкубатор, търговски комплекс "Меркурий" На 17.08.2012 г. /12.00-15.00 ч/ - гр. Видин – жк „Гео Милев“, бл. 8 и 9, Гражданска защита На 17.08.2012 г. /07.45-15.00 ч/ - с. Синаговци (трафопост 4)   Община Вълчедръм На 13.08.2012 г. /07.30-15.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 5, клон Б На 14.08.2012 г. /07.30-15.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 5, клон Г На 15.08.2012 г. /07.30-15.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 5, клон Г На 16.08.2012 г. /07.30-15.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 5, клон А На 16.08.2012 г. /08.00-09.00 и 14.30-15.30 ч/ - ВЛ "Изток" и ВЛ "Запад" от подстанция „Вълчедръм“ На 17.08.2012 г. /07.30-15.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 5, клон А На 17.08.2012 г. /08.30-14.00 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост 8, клон РК ул. „Комсомолска" На 17.08.2012 г. /11.00-15.30 ч/ - гр. Вълчедръм - трафопост "Сушки" клон по ул. "В. Пеева"   Община Кула За периода 13-17.08.2012 г. /08.30-14.30 ч/ - с. Старопатица На 17.08.2012 г. /08.30-14.30 ч/ - с. Тополовец (трафопост 1, извод 2)   Община Лом За периода 13-17.08.2012 г. /07.30-15.30 ч/ - гр. Лом - трафопост „Замфировско шосе“ На 13.08.2012 г. /07.30-15.00 ч/ - гр. Лом - кв. Младеново - трафопост 4 - клон Б, ул. „Софийска“ На 14.08.2012 г. /07.30-15.00 ч/ - гр. Лом - кв. Младеново - трафопост 3 - клон А На 14.08.2012 г. /07.30-15.00 ч/ - с. Трайково - трафопост „Изворите“, клон А На 17.08.2012 г. /08.30-09.00 ч и 14.30-15.00 ч/ - гр. Лом - кв. „Младеново“, трафопост 1, 2, 3, 5, 6, детска градина, вакуумна фабрика, промилена зона, ул. „Людовико Миланези“   Община Макреш На 13.08.2012 г. /08.30-09.30 ч/ - с. Раковица (трафопост 3) На 13.08.2012 г. /09.30-10.30 ч/ - с. Раковица (трафопост 6) На 13.08.2012 г. /11.00-12.00 ч/ - с. Подгоре (трафопост 1) На 13.08.2012 г. /12.00-13.00 ч/ - с. Подгоре (трафопост 2) На 13.08.2012 г. /12.00-13.00 ч/ - с. Подгоре (трафопост 3)   Община Медковец На 13.08.2012 г. /07.30-14.00 ч/ - с. Расово - трафопост 2, клон А На 14.08.2012 г. /07.30-14.00 ч/ - с. Аспарухово - трафопост 1, клон А На 15.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Медковец - трафопостове 2 и 12 На 15.08.2012 г. /08.30-13.00 ч/ - с. Сливовик - трафопост 2, клон Б и Г На 16.08.2012 г. /07.30-14.00 ч/ - с. Аспарухово - трафопост 2, клон А и Б На 16.08.2012 г. /11.00-15.30 ч/ - с. Медковец - трафопост "9 проходен", клон А На 17.08.2012 г. /07.30-14.00 ч/ - с. Аспарухово - трафопост 2, клон Б и В   Община Ново село За периода 13-17.08.2012 г. /08.30-14.30 ч/ - с. Флорентин На 16.08.2012 г. /08.30-14.00 ч/ - с. Винарово (трафопост 2, извод 3)   Община Якимово На 16.08.2012 г. /08.00-15.30 ч/ - трафопост 1 и 2, с. Черни връх, трафопост 1 и 2, с. Якимово 3     Монтанска област Община Бойчиновци На 16.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - гр. Бойчиновци, трафопост 1 и 5 На 17.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - гр. Бели Брод, трафопост 2   Община Вършец На 15.08.2012 г. /13.00-17.00 ч./ - гр. Вършец, с. Спанчевци   Община Георги Дамяново На 13.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Видлица   Община Монтана На 13.08.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - с. Долна Рикса - трафопост 1, кл. В На 13.08.2012 г. /11.00-15.30 ч./ - с. Долна Рикса - трафопост 2, кл. Б На 14.08.2012 г. /08.30-13.00 ч./ - с. Доктор Йосифово - трафопост 3, клон Б На 14.08.2012 г. /10.00-15.30 ч./ - с. Доктор Йосифово - трафопост 3, клон А На 14.08.2012 г. /08.00-10.30 ч./ - гр. Монтана - ул. „Хан Тервел“ На 14.08.2012 г. /11.00-13.00 ч./ - гр. Монтана - ул. „Генерал Столетов“ На 14.08.2012 г. /13.30-15.30 ч./ - гр. Монтана - ул. „Беглишки мост“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Сливница“ На 14.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Липен На 15.08.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Доктор Йосифово - трафопост 3, клон Б На 15.08.2012 г. /12.00-15.30 ч./ - с. Доктор Йосифово - трафопост 3, клон Б На 17.08.2012 г. /08.00-10.30 ч./ - гр. Монтана - ул. „Кирил и Методий“, ул. „В. Левски“     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар