*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Бяла Слатина На 08.08.2012 г. /09.00-14.30 ч./ - с. Търнак – трафопост 11   Община Враца На 07.08.2012 г. /09.00-14.40 ч./ - с. Косталево, трафопост "Пискавец", трафопост "Недко", трафопост "Каракачани", трафопост "Радиорелейна станция", трафопост "Глобул", трафопост "Михайлов" На 10.08.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - гр. Враца ул."Кръстьо Българията" №9   Община Козлудуй За периода 09.08-10.08.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Козлодуй - ул. „Георги Димитров” и ул. „Дунав”   Община Мездра На 06 и 07.08.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - с. Зверино – махала „Султанкин рът“ На 07.08.2012 г. /12.00-15.00 ч./ - гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски” от № 66 до №100,ул. „Васил Левски”, бл. Янко Сакъзов 4 ,ул. „Хаджи Димитър” , ул. „Рила” На 07.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Люти брод На 08.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - гр. Мездра - ул. „Мургаш”, ул. „Христо Смирненски” -изток, ул. „Оборище” -изток, бл. Любен Каравелов 22, 24 ЕТ Вушев На 08.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Люти дол На 08.08.2012 г. /11.00-15.00 ч./ - с. Ребърково На 09.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Боденец - ул. „Георги Димитров”   Община Оряхово За периода 06.08-10.08.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци -  ул. „Васил Левски”, ул. „I-ви май”, ул. „Стефан Стамболов”,ул. „Скакуц”, ул. Димчо Дебелянов”, ул. „Добри Чинтулов” и ул. „Петко Д. Петков”     Видинска област Община Бойница На 09.08.2012 г. /08.00-09.00 ч и 14.00-15.00 ч/ - с. Бойница На 09.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Бойница 002D трафопост 2   Община Брегово За периода 06-07.08.2012 г. /08.00-09.00 ч и 14.00-15.00 ч/ - с. Гъмзово – трафопост 2 и трафопост 3 За периода 06-10.08.2012 г. /08.30-14.30 ч/ - с. Връв   Община Видин За периода 06-07.08.2012 г. /08.00-09.00 ч и 14.00-15.00 ч/ - с. Иново За периода 06-07.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Майор Узуново На 10.08.2012 г. /08.00-09.00 ч и 14.00-15.00 ч/ - с. Новоселци – трафопост „Сметище”, с. Слана бара, с. Бела Рада, с. Войница На 10.08.2012 г. /08.00-15.00 ч/ - с. Слана бара – трафопост 1   Община Димово На 08.08.2012 г. /08.00-14.30 ч/ - с. Карбинци – трафопост 1 На 098.2012 г. /15.00-16.00 ч/ - трафопост 1, трафопост 2 и трафопост „Стопански двор” - с. Медовница, трафопост 2, трафопост 3 и трафопост „Стопански двор” - с. Воднянци, трафопост 1 и трафопост 2 - с. Карбинци   Община Кула За периода 06-10.08.2012 г. /08.30-14.30 ч/ - с. Старопатица На 09.08.2012 г. /08.00-09.00 ч и 14.00-15.00 ч/ - гр. Кула - трафопост „Сердика” На 10.08.2012 г. /08.00-09.00 ч и 14.00-15.00 ч/ - с. Чичил   Община Ружинци На 06.08.2012 г. /08.00-14.30 ч/ - с. Дреновец – трафопост 7 На 08.08.2012 г. /08.00-08.30 ч и 14.00-14.30 ч/ - с. Тополовец - трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, трафопост 5, трафопост 6, трафопост 7, трафопост „Фуражомелка”, трафопост „Метал”, трафопост „Помпена станция” с. Дреновец, трафопост 1, трафопост 2, трафопост „Шел”, трафопост „Газостанция”, с. Динково - трафопост 1, трафопост 2 На 09.08.2012 г. /15.00-16.00 ч/ - трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, трафопост 5, трафопост 6, трафопост 7, трафопост „Фуражомелка”, трафопост „Метал”, трафопост „Помпена станция” - с. Дреновец, трафопост 1, трафопост 2, трафопост „Шел”, трафопост „Газостанция” - с. Тополовец, трафопост 1, трафопост 2 - с. Динково   Община Чупрене На 07.08.2012 г. /08.00-14.30 ч/ - с. Върбово – трафопост 1 и трафопост 2 На 07.08.2012 г. /08.00-08.30 ч и 14.00-14.30 ч/ - трафопост 1 - с. Протопопинци, трафопост 1 и трафопост РРС с. Репляна, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 4, трафопост 4, трафопост „Ст. двор” и ВЕЦ „Манастирка” - с. Чупрене, трафопост ТПК - с. Горни лом, трафопост ВиК и трафопост „Ст. двор” - с. Долни лом     Монтанска област Община Берковица На 06.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Рашовица – трафопост 1 На 07.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Замфирово На 09.08.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Берковица - ул. "Казаните"   Община Брусарци На 06.08.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Смирненски – трафопост 1, кл. Б На 07.08.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Смирненски - трафопост 1, кл. А На 08.08.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Киселево - трафопост 1, кл. А   Община Вълчедръм На 06.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост 5, кл., Б - по ул. „В. Априлов”; ул. „Г. Генов”; ул. „България” На 07.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост 5, кл. Г - по ул. „Бенковски”; ул. „Вълчедръма”; ул. „Амбарица”; ул. „Васил Коларов” На 08.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост 5, кл. Г - по ул. „Бенковски”; ул. „Вълчедръма”; ул. „Амбарица”; ул. „Васил Коларов” На 09.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост 5, кл. А - по ул. „Петко Славейков”; ул. „Бенковски”; ул. „Йорданка Николова” На 09.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - с. Долни Цибър – трафопост 1 На 10.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост 5, кл. А - по ул. „Петко Славейков”; ул. „Бенковски”; ул. „Йорданка Николова” На 10.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - с. Долни Цибър – трафопост 2   Община Вършец На 06.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Горно Озирово – трафопост 1 На 08.08.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Вършец - кв. „Заножене”   Община Георги Дамяново На 06.08.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - с. Копиловци – трафопост 1, кл. Б На 06.08.2012 г. /11.00-15.30 ч./ - с. Гаврил Геново – трафопост 1, кл. с ИУП   Община Лом За периода 06-10.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Лом – трафопост „Замфировско шосе“ На 06.08.2012 г. /07.30-13.00 ч./ - гр. Лом - кв. „Младенов” – трафопост 3, кл. В На 07.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Лом - кв. „Младенов” – трафопост 3, кл. А На 08.08.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Лом - кв. „Младенов” – трафопост 3, кл. А На 10.08.2012 г. /08.00-14.30 ч./ - с. Долно Линево – трафопост 1, кл. А   Община Медковец На 06.08.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Сливовик - трафопост 1, кл. Б На 07.08.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Расово - трафопост 4, кл. А На 08.08.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Расово - трафопост 4, кл. Б На 09.08.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Расово - трафопост 2, кл. А На 10.08.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Расово - трафопост 6, кл. Б   Община Монтана На 07.08.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - с. Трифоново – трафопост "ТКЗС" РТ НН На 07.08.2012 г. /11.00-15.30 ч./ - гр. Монтана – трафопост „Метбол”, табло НН На 09.08.2012 г. /09.00-14.00 ч. и 11.00-15.30 ч./ - с. Смоляновци – трафопост 3, кл. А На 10.08.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - с. Славотин – трафопост 1, кл. Б На 10.08.2012 г. /11.00-15.30 ч./ - с. Славотин – трафопост 4, кл. Б   Община Чипровци На 07.08.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Железна, Чипровски манастир, трафопост „Чубриевото” На 08.08.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - гр. Чипровци – трафопост 5, кл. по ул. "В. Левски" На 08.08.2012 г. /11.00-15.30 ч./ - гр. Чипровци – трафопост 2, кл. А     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар