*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Враца На 25.07.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Мраморен – Помпена станция На 25.07.2012 г. /11.00-15.30 ч./ - с. Чирен – района около центъра На 26.07.2012 г. /07.30-14.00 ч./ - с. Паволче – к-с „Хъшове“ На 26.07.2012 г. /11.00-15.30 ч./ - гр. Враца – ул. „Кръстьо Българията“ №9   Община Мездра За периода 23-27.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - с. Зверино – махала „Султанкин рът“ За периода 23-27.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - с. Игнатица – махала „Игнатешка Габровница“ За периода 24-25.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - гр. Мездра – вилна зона „Заминец“ На 23.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - с. Крапец - ул. „Враца“ На 24.07.2012 г. /08.00-11.00 ч./ - с. Боденец, фирма „Техкерамик“ гр. Мездра На 27.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - гр. Мездра – бл. „Стефан Караджа“ №1, вх. А   Община Оряхово За периода 23-27.07.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци - ул. „Христо Ботев“, „Васил Левски“, „Отец Паисий“, „Пенчо Славейков“, „Дунав“, „Лев Толстой“ За периода 23-27.07.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци - ул. „Н. Вапцаров“, „Х. Димитър“, „Скакуц“   Община Козлудуй На 26.07.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - гр. Козлодуй – ул. „Милин камък“, „Хр. Ботев“ На 26.07.2012 г. /11.00-16.30 ч./ - гр. Козлодуй – ул. „Освободител“, ул. „9 май“ На 27.07.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - с. Хърлец – ул. „Хр. Ботев“   Община Мизия На 27.07.2012 г. /12.00-16.30 ч./ - с. Софрониево – ул. „Д. Черганска“, „Цар Калоян“   Община Роман На 27.07.2012 г. /12.30-15.30 ч./ - с. Курново – ул. „Ал. Стамболииски“ - центъра, Кметство   Видинска област Община Бойница За периода 25-27.07.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - с. Каниц   Община Брегово За периода 23-27.07.2012 г. /08.30-14.30 ч./ - с. Връв   Община Видин На 23.07.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Капитановци (трафопост 5, извод 2) На 23.07.2012 г. /07.30-09.00 ч./ - гр. Дунавци – трафопост 6 На 23.07.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Симеоново На 23.07.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Ботево На 24.07.2012 г. /14.30-15.00 ч./ - гр. Видин - ВМрНН на ул. „Вела Пеева“ На 24.07.2012 г. /08.00-10.00 ч./ - с. Гайтанци На 24.07.2012 г. /12.00-14.00 ч./ - с. Въртоп На 24.07.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - с. Синаговци (трафопост-3) На 24.07.2012 г. /10.00-13.00 ч./ - с. Ново село (трафопост 3, извод 1)   Община Грамада На 24.07.2012 г. /12.30-14.30 ч./ - с. Бранковци   Община Димово На 23.07.2012 г. /08.00-14.00 ч./ - с. Извор На 26.07.2012 г. /08.00-14.30 ч./ - с. Медовница - трафопостове 1, 2 и „Стопански двор“; с. Воднянци – трафопост 2, 3 и „Стопански двор“; с. Карбинци – трафопостове 1 и 2   Община Кула На 24.07.2012 г. /12.30-14.30 ч./ - с. Коста Перчево   Община Макреш На 23.07.2012 г. /08.00-10.00 ч./ - с. Раковица – трафопост 5 На 23.07.2012 г. /10.00-11.00 ч./ - с. Раковица – трафопост 1 На 23.07.2012 г. /11.00-12.00 ч./ - с. Раковица – трафопост 4   Община Ново село На 23.07.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Винарово (трафопост 3, извод 1)   Община Ружинци На 26.07.2012 г. /08.00-14.30 ч./ - трафопостове 1-7, „Фуражомелка“, „Метал“, „Помпена станция“, с. Дреновец – трафопост 1, 2, „ШЕЛ“, „Газостанция“; с. Тополовец - 1, 2; с. Динково     Монтанска област Община Берковица На 23.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Слатина На 25.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Бокиловци   Община Бойчиновци На 23.07.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - с. Лехчево – трафост 1 На 24.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Мърчево На 25.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - гр. Бойчиновци – трафопост №5 На 26.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Мадан   Община Георги Дамяново На 23.07.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - с. Видлица, с. Чемиш, с. К. Рикса На 24.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. К. Рикса На 25.07.2012 г. /08.00-14.00 ч./ - с. Дива Слатина На 25.07.2012 г. /11.00-15.30 ч./ - с. Гаврил Геново, трафост 3, кл. А   Община Чипровци На 25.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Г. Ковачица На 26.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Г. Ковачица   Община Брусарци На 23.07.2012 г. /08.30-12.30 ч./ - гр. Брусарци - трафопост 1, кл. А и Б На 24.07.2012 г. /08.00-14.00 ч./ - с. Смирненски – трафопост 3, кл. Г На 25.07.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - с. Киселево – трафопост 1, кл. А   Община Вълчедръм На 23.07.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост – 5, кл. Б, по ул. „В. Априлов“; ул. „Г. Генов“; ул. „България“ На 24.07.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Сливата – трафопост 1, клон А На 24.07.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост – 5, кл. Г, по ул. „Бенковски“, ул. „Вълчедръма“, ул. „Амбарица“, ул. „Васил Коларов“ На 25.07.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост – 5, кл. Г, по ул. „Бенковски“, ул. „Вълчедръма“, ул. „Амбарица“, ул. „Васил Коларов“ На 25.07.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост – 6, цялостно На 26.07.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост – 5, кл. А, по ул. „Петко Славейков“, ул. „Бенковски“, ул. „Йорданка Николова“ На 27.07.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост – 5, кл. А, по ул. „Петко Славейков“, ул. „Бенковски“, ул. „Йорданка Николова“   Община Вършец На 24.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Черказки На 26.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Д. Озирово На 27.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Г. Озирово   Община Лом На 23.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - гр. Лом – трафопост „Замфировско шосе“ На 23.07.2012 г. /07.30-14.30 ч./ - гр. Лом  – трафопост „Кален поток“ На 24.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - гр. Лом – трафопост „Замфировско шосе“ На 25.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - гр. Лом – трафопост „Замфировско шосе“ На 26.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - гр. Лом – трафопост „Замфировско шосе“ На 27.07.2012 г. /07.30-15.30 ч./ - гр. Лом – трафопост „Замфировско шосе“   Община Монтана На 24.07.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - гр. Монтана – трафопост „Младост 6“, РК – вх. Б, бл.16 На 24.07.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - гр. Монтана – трафопост „Веренишка“, РК – ул. „Веренишка“ 24 На 24.07.2012 г. /12.00-15.30 ч./ - с. Студено буче – трафопост 2, кл. В На 27.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Г. Церовене На 27.07.2012 г. /08.00-15.00 ч./ - с. Липен   Община Хайредин На 28.07.2012 г. /07.30-15.00 ч./ - с. Ботево – трафопост 1     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар