*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:     Врачанска област Община Враца За периода 26-27.06.2012 г. /09.30-16.30 ч./ - гр. Враца - ул. "Скобелев" 4, 6, 8; ул. "Кръстьо Българията" 32 до 45; ул. "Боюклийска" 4; ул. "Тунджа"; ул. "28-ми октомври" 2 до14; блок "Железничар" вх. А, Б На 27.06.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Вировско, с. Тишевица, с. Горно Пещене, с. Веслец   Община Мездра За периода 25-27.06.2012 ч. /09.00-15.00 ч./ - с. Цаконица, цялото село На 25.06.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Боденец, трафопост  №2; с. Горна Кремена, трафопост №1 На 26.06.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Караш, трафопост 1; с. Хубавене, трафопост 1 На 28.06.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Горна Кремена, трафопост №1 На 29.06.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Зверино - ул. „Никола Войновски“; с. Игнатица, трафопост №2 На 27 и 28.06.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Струпец, трафопостове №1 и №2 За периода 25-27.06.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Върбешница, трафопостове №1 и №2   Община Козлодуй За периода 25-28.06.2012 ч. /09.00-15.00 ч./ - с. Селановци, ул. „Пейо Яворов“, „Генерал Столетов“, „Боян Чонос“; ул. „1 Май“, „Лев Толстой“, „П. Д. Петков“, „Виктор Юго“; ул. „Христо Ботев“, „Васил Левски“, „Отец Пайсий“, „Пенчо Славейков“, „Дунав“, „Лев Толстой“ За периода 25-26.06.2012 ч. /08.00-14.00 ч./ - ул. „Г. Димитров“, Беласица“, „Тунджа“, „Тимок“, „Вардар“, „9 май“, „Враца“ На 26.06.2012 ч. /12.00-16.30 ч./ - гр. Козлодуй - ул. „36 полк“, ул. „Добруджа“, „Преслав“ На 28.06.2012 ч. /08.30-14.00 ч./ - гр. Козлодуй – трафопост „Поликлиника“ На 28.06.2012 ч. /12.00-16.30 ч./ - гр. Козлодуй - бл. 73, 74, 75, 76, 78, хранителен магазин ''Мирела" На 28.06.2012 ч. /09.00-14.00 ч./ - с. Бутан - ул. „Юрий Гагарин“, „Георги Димитров“, „Иван Вазов“, „Д. Благоев“, „Владимир Цветков“, „Антон Иванов“, „Батак“, „Христо Ботев“, „Ал. Стамболийски“, „професор Методи Болевски“, училище „Кирил и Методий“, СУ „Хр. Ботев“ На 28.06.2012 ч. /09.00-14.00 ч./ - с. Гложене - ул. „Х. Ботев“, „Ленин“, „В. Пеева“, „Стара планина“, „Юри Гагарин“, „В. Коларов“, „Акация“, „Кирил и Методий“, „Искър“, „Братя Миладинови“, „Васил Друмев“, „Йордан Юнчев“, „Огоста“, „Дом на инвалида“, „Кметство“, ОУ „Х. Ботев“, бензиностанция "Петрол" На 29.06.2012 ч. /08.30-14.00 ч./ - гр. Козлодуй - ул. „Г. Димитров“, „Беласица“, „Тунджа“, „Тимок“, „Вардар“, „9 май“, „Враца“ На 29.06.2012 ч. /12.00-16.30 ч./ - гр. Козлодуй – бл. 15, 16 и 17   Община Оряхово На 25.06.2012 г. /12.00-16.30 ч./ - ул. „Кирил и Методий“, „Архитект Цолов“, „Георги Димитров“ На 27.06.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - гр. Оряхово, ул. „Кирил и Методий“, „Архитект Цолов“, „Георги Димитров“ На 27.06.2012 г. /07.00-19.00 ч./ - гр. Оряхово - ул. „6 септември“, „Иван Вазов“, блокове 4, 5, 6     Видинска област Община Видин На 26.06.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Видин – ул. „Преславска“, №1-11 и 2-20; ул. „Кочо Чистеменски“ №1-15 и 2-22А; ул. „Цар Шишман“ ІІІ №85-89, ул. “Константин и Фружин“ №2 На 27.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Видин – ул. „Кокошевец“ №1-15 и № 2-20; ул. „Кочо Чистеменски“ №17 и 19; ул. „Капитан Киряев“ №2 и 5; ул. „Йонка Маркова“ №1, 2 и 4; ул. „Преславска“ 22 За периода 28-29.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Видин – абонати захранвани от ВЛ „Индустрия“ За периода 25-29.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Ботево   Община Белоградчик На 28.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 23 , трафопост „ДАП“, трафопост „МТС“, трафопост „Вилна зона“, трафопост „Крупец“ гр. Белоградчик , трафопост 1, с. Извос, трафопост с. Чифлици, трафопост 1; с. Пролазница, трафопост 1 и трафопост 2 с. Праужда, трафопост 1, трафопост 2 и трафопост Врело; с. Крачимир, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост „Ст. двор“, трафопост „Транскомс“ с. Стакевци   Община Чупрене
На 26.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 1 и трафопост 2 с. Върбово, трафопост 1 с. Протопопинци, трафопост 1 и трафопост „РРС“ с. Репляна, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, трафопост „Ст. двор“ и МВЕЦ „Манастирка“ с. Чупрене, трафопост „ВиК“ и трафопост „Ст. двор“ с. Долни лом, трафопост „ТПК“ с. Горни лом На 26.06.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Върбово - трафопост 1 и трафопост 2   Община Бойница За периода 25-29.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Периловец   Община Грамада За периода 25-29.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - гр. Грамада – трафопост 7 и 11 На 25.06.2012 г. /15.00-16.00 ч./ - с. Бранковци   Община Кула На 25.06.2012 г. /11.00-12.00 ч./ - гр. Кула - трафопост 23, с. Полетковци На 25.06.2012 г. /15.00-16.00 ч./ - с. Коста Перчово   Община Макреш За периода 25-29.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Раковица – трафопост 5, 6   Община Ружинци
На 27.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30 ч./ -  трафопостове 1, 2 и „Ст. двор“; с. Медовница, трафопостове 1 и 2, с. Карбинци – трафопост 2, 3 и „Ст. двор“; с. Воднянци - трафопост „П. ст“, трафопостове „Фуражомелка“, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; с. Дреновец На 27.06.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - ТП Метал , МТП ШЕЛ , МТП Топливо , ТП1 и ТП2 с.Тополовец , ТП1 и ТП2 с.Динково     Монтанска област Община Лом За периода 25-29.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - трафопост 3, кв. „Младеново“, клон Б За периода 25-26.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Орсоя – трафопост 1, клон А На 27.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом - трафопост „Акация“,  кв. „Стадиона“ - ул. „Искър“;  ул. „Тимок“; ул. „Искър“; ул. „Братя Миладинови“ На 27.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.30-16.00 ч./ - ВЛ "Мокреш" 20 кV  - с. Замфир – трафопост 2, с. Долно Линево, с. Ковачица и с. Станево На 27.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - ВЛ "Мокреш" 20 кV; с. Ковачица – трафопост 4 За периода 28-29.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Сливата – трафопост 2, клон А   Община Монтана На 25.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана - кв. „Живовци“ На 26.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Габровница На 26.06.2012 г. /10.00-13.00 ч./ - с. Д. Вереница - трафопост 4 На 27.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана - кв. „Плиска“ и „Младост“ 1 На 28.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана - местност "Либията", бензиностанция „Тибон“     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"


box_title_arrow.gifКоментари

  • ядосан |

    Аман вече с това прекъсване,не стига че плащаме този адски скъп ток на монопола ами и ни го спират.какво ще стане ако в Европейски градове така спрат тока за ревизии???За какво говорим???

box_title_arrow.gifНапиши коментар