*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Враца За периода 18-19.06.2012 г. /12.30-17.00 ч./ - гр. Враца – ЦДГ „Щастливо детство“, ул. „Асен първи“ от №21 до №25, ул. „Цар Борис първи“ №24, 25, 31, 34, 36, ул. „Ст. Заимов“ №24, 35, "Бирена борса Ферит" на ул. „Ст. Заимов“, ул. „Симеон“ №2 до №12 и №1 до №7, ул. „Хан Аспарух“ №19, 25 За периода 18-19.06.2012 г. /12.30-17.00 ч./ - гр. Враца – ЦДГ „Щастливо детство“, ул. „Асен първи“ от №21 до №25, ул. „Цар Борис първи“ №24, 25, 31, 34, 36, ул. „Ст. Заимов“ №24, 35, „Бирена борса Ферит“ на ул. „Ст. Заимов“, ул. „Симеон“ №2 до №12 и №1 до №7, ул. „Хан Аспарух“ №19, 25 На 18.06.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Лютаджик На 19.06.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Враца – „РОЗК“, ул. „Екзарх Хосиф“ №45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, ул. „Веслец“ 4, ул. „Скобелев“ №19, 21, 23, ул. „Иваница Данчов“ №1, 3, 4, ул. „Леонова“ №54, 56, 58, ул. „Г. Бързашки“ 6, 7, 9, 13, 15, 16
На 19.06.2012 г. /14.00-16.30 ч./ - гр. Враца – ул. „Родопи“, ул. „Воинишка“, Детска градина, Детска ясла и фурна на ул. „Войнишка“ На 19.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Враца – „Домашен майстор“, ф-ма „Махагон“, ф-ма „Мариета“, „Закусвалня“ на ул. „Илинден“ изхода за гр. Монтана На 19.06.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Враца – „РОЗК“, ул. „Екзарх Хосиф“ №45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, ул. „Веслец“ №4, ул. „Скобелев“ №19, 21, 23, ул. „Иваница Данчов“ №1, 3, 4, ул. „Леонова“ №54, 56, 58, ул. „Г. Бързашки“ №6, 7, 9, 13, 15, 16 На 19.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Враца – „Домашен майстор“, ф-ма „Махагон“, ф-ма „Мариета“, „Закусвална“ на ул. „Илинден“ изхода за гр. Монтана На 19.06.2012 г. /14.00-16.30 ч./ - гр. Враца – ул. „Родопи“, ул. „Воинишка“, Детска градина, Детска ясла и фурна на ул. „Войнишка“   Община Роман На 18.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Струпец На 19.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Камено поле На 19.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с.Струпец – гарата За периода 21-22.06.2012 ч. /09.00-15.00 ч./ - с. Караш – трафопост 2   Община Бяла Слатина На 19.06.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Алтимир – трафопост 10, 13, 14, 15   Община Мездра На 20.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Крапец На 21.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Очиндол На 21.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Мездра, ул. „Петър Берон“, ул. „Веслец“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Заимов“, Гимназия „Иван Вазов“, Дом за стари хора, ЕТ „Слънчо“ За периода 21-22.06.2012 ч. /09.00-15.00 ч./ - с. Боднец – трафопост 2   Община Оряхово На 18.06.2012 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Оряхово, ул. „Арх. Цолов“, ул. „Ильо Войвода“, ул. „Юри Гагарин“, ул. „Д. Благоев“, ул. „Арх. Васильов“, Бататовец, Болница, Газостанция, завод ЗРЧ, Зърнени храни и Вторични За периода 18-19.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Славейков“, ул. „23-ти септември“, ул. „Ст. Стамболов“, ул. „1-ви май“, ул. „Скакуц“, ул. „Батак“ За периода 18-22.06.2012 г. /07.00-19.00 ч./ - гр. Оряхово, ул. „Бататовец“ На 20.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Славейков“, ул. „23-ти септември“, ул. „Ст. Стамболов“, ул. „1-ви май“, ул. „Скакуц“, ул. „Батак“, ул. „Н. Вапцаров“ и ул. „Х. Димитър“ На 21.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Славейков“, ул. „23-ти септември“, ул. „Ст. Стамболов“, ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Скакуц“ и ул. „Х. Димитър“ На 22.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Селановци, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Славейков“, ул. „23-ти септември“, ул. „Ст. Стамболов“, ул. „Скакуц“, ул. „Д. Дебелянов“, ул. „Н. Вапцаров“ и ул. „Х. Димитър“     Видинска област Община Белоградчик На 19.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 23 , трафопост „ДАП“, трафопост „МТС“, трафопост „Вилна зона“, трафопост „Крупец“ гр. Белоградчик , трафопост 1 с. Извос, трафопост с. Чифлици, трафопост 1 с. Пролазница, трафопост 1 и трафопост 2 с. Праужда, трафопост 1, трафопост 2 и трафопост Врело с. Крачимир, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост „Ст. двор“, трафопост „Транскомс“ с. Стакевци На 19.06.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - трафопост „ДДС“ с. Стакевци На 21.06.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - трафопост 23, трафопост „ДАП“, трафопост „МТС“, трафопост „Вилна зона“, трафопост „Крупец“ гр. Белоградчик, трафопост 1 с. Извос, трафопост с. Чифлици, трафопост 1 с. Пролазница, трафопост 1 и трафопост 2 с. Праужда, трафопост 1, трафопост 2 и трафопост Врело с. Крачимир, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост Ст. двор, трафопост „Транскомс“ и трафопост „ДДС“ с. Стакевци   Община Чупрене
На 20.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 1 и трафопост 2 с. Върбово, трафопост 1 с. Протопопинци, трафопост 1 и трафопост „РРС“ с. Репляна, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, трафопост „Ст. двор“ и МВЕЦ „Манастирка“ с. Чупрене, трафопост „ВиК“ и трафопост „Ст. двор“ с. Долни лом, трафопост „ТПК“ с. Горни лом На 20.06.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - трафопост 1 и трафопост 2 с. Върбово   Община Бойница За периода 18-22.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Периловец   Община Видин На 18.06.2012 г. /12.00-13.00 ч./ - гр. Видин – кв. „Нов път“ – абонатите захранвани от ТП-то до училището На 18.06.2012 г. /11.30-15.00 ч./ - гр. Видин – кв. „Нов път“ – абонатите захранвани от ТП-то до училището На 18.06.2012 г. /09.00-10.00 ч. и 12.00-13.00 ч./ - гр. Дунавци – трафопост – 6, 7 и 10, с. Жеглица, гр. Видин – ЮПЗ (захранени от ЕП „Бели брег“) За периода 18-22.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Ботево На 19.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.30-16.00 ч./ - с. Новоселци (трафопост – 1 и 2), с. Рупци На 19.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Генерал Мариново, с. Пешаково, с. Дружба, с. Каленик, с. Долни Бошняк На 20.06.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Рупци (трафопост -1 и трафопост „СД“) На 20.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.30-16.00 ч./ - с. Войница, с. Слана бара, с. Новоселци (трафопост – Сметище) На 20.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Бела Рада На 21.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.30-16.00 ч./ - с. Въртоп На 21.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Синаговци, с. Мих. Георгиево, местност Божурица, с. Ивановци   Община Грамада За периода 18-22.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - гр. Грамада – трафопост 7 и 11 На 21.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.30-16.00 ч./ - с. Срацимирово
На 21.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гара Срацимир   Община Кула На 18.06.2012 г. /09.00-10.00 ч. и 16.00-17.00 ч./ - с. Цар Петрово На 19.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Тополовец На 20.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.30-16.00 ч./ - с. Чичил   Община Макреш За периода 18-22.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Раковица – трафопост 5, 6     Монтанска област Община Вълчедръм На 18.06.2012 г. /12.00-16.30 ч./ - с. Септемврийци трафопост 2, кл. А, ул. „Христо Ботев“ 12 На 20.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.30-16.00ч./ - ВЛ „Изток“ 20 кV – с. Ченри връх   Община Якимово На 20.06.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.30-16.00 ч./ - ВЛ „Изток“ и „Запад“ 20 кV – с. Якимово, с. Комощица и с. Дългоделци На 20.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - ВЛ „Запад“ 20 кV – с. Дългоделци   Община Лом На 18.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - трафопост 3, кв. Младеново, кл. Б На 18.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - кв. „Младеново“, трафопост „Замфировско шосе“ На 18.06.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - гр. Лом - трафопост „Машинна работилница“, кл. Б, ст. 6 по ул. „Бозвели“, ул. „Търлис“ На 19.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - трафопост 3, кв. „Младеново“, кл. Б На 19.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - кв. „Младеново“, трафопост „Замфировско шосе“ На 19.06.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - гр. Лом - трафопост „Дойран“, кл. Г, ст. 8, ул. „Стефан Хаджийски“, ул. „Артанес“, ул. „Цар Симеон“ На 20.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - трафопост 3, кв. „Младеново“, кл. Б На 20.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - кв. „Младеново“,  трафопост „Замфировско шосе“ На 21.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - трафопост 3, кв. „Младеново“, кл. Б На 21.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - кв. „Младеново“,  трафопост „Замфировско шосе“ На 22.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом – трафопост 3, кв. „Младеново“, кл. Б На 22.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом – кв. „Младеново“, трафопост „Замфировско шосе“   Община Медковец На 18.06.2012 г. /09.00-09.15 ч./ - ВЛ „Поп Андрей“ 20 кV – с. Медковец, с. Аспарухово, с. Расово, с. Пишурка, с. Долно Церовене
На 18.06.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - ВЛ „Поп Андрей“ 20 кV – с. Медковец, с. Аспарухово, с. Расово, с. Пишурка На 18.06.2012 г. /15.15-15.30 ч./ - ВЛ „Поп Андрей“ 20 кV – с. Медковец, с. Аспарухово, с. Расово, с. Пишурка, с. Долно Церовене На 19.06.2012 г. /12.00-16.30 ч./ - с. Сливовик, трафопост 3, кл. В, ул. „Таси Никодимов“ 6   Община Монтана На 20.06.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - гр. Монтана, трафопост „Домсъвети“, същ. ЕТ на ул. „Цар Борис III“ 1 На 20.06.2012 г. /12.00-16.30 ч./ - с. Крапчене, трафопост 1, кл. А На 20.06.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Студено буче, трафопост 1, 2 На 21.06.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Студено буче, трафопост 3 На 22.06.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Монтана – трафопост „ Железничар“, клон от РК „М. Димова“ На 22.06.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Николово На 22.06.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Монтана – трафопост 123, клон от РК 1, на ул. „П. Хитов“ Община Берковица На 20.06.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Мездрея , с. Песочница
На 21.06.2012 г. /09.30-10.00 ч. и 14.00-14.30 ч./ - с. Бързия   Община Вършец На 18.06.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Д. Озирово, с. Г. Озирово
На 19.06.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - гр. Вършец, кв. Изток, ф-ма „Пентоп“ На 21.06.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - с. Долна Бела Речка трафопост 1, кл. А На 21.06.2012 г. /12.00-16.30 ч./ - с. Спанчевци трафопост 1, кл. В   Община Бойчиновци На 18.06.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Громшин, трафопост 1, 2   Община Чипровци На 18.06.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Громшин На 18.06.2012 г. /10.00-11.00 ч./ - гр. Чипровци, с. Превала , с. Мартиново, с. Митровци , с. Г. Лука, с. Белимел, с. Железна , с. Г. Ковачица , с.Челюсница На 18.06.2012 г. /15.00-15.30 ч./ -  с. Превала , с. Митровци, с. Г. Лука, с. Белимел, с. Железна , с. Г. Ковачица , с.Челюсница На 19.06.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Громшин, трафопост 3, 4     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар