*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:     Врачанска област Община Мездра За периода 28-29.05.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Лютидол За периода 28-29.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Игнатица На 30.05.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Боденец   Видинска област Община Белоградчик На 29.05.2012 г. /09.00-09.30 и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 23 , трафопост „ДАП”, трафопост „МТС”, трафопост „Вилна зона”, трафопост „Крупец” - гр.Белоградчик, трафопост 1 - с. Извос, трафопост - с. Чифлици, трафопост 1 - с. Пролазница, трафопост 1 и 2 -  с. Праужда, трафопост 1, 2 и „Врело” - с. Крачимир, трафопост 1, 2, 3, „Ст. двор”, трафопост „Транскомс” - с. Стакевци На 31.05.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - трафопост „ДДС” - с. Стакевци На 01.06.2012 г. /09.00-16.30 ч./ - трафопост 1, трафопост ВиК, с. Вещица и трафопост 1, Струин дол На 01.06.2012 г. /09.00-16.30 ч./ - трафопост 1, с. Вещица, трафопост ВиК, с. Вещица, трафопост 1, Струин дол, трафопост 1, с. Сливовник, трафопост 1, с. Върба, трафопост 1 и трафопост Колибите, с. Раяновци, трафопост 1, с. Ошане, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, трафопост Вилна зона, трафопост Магура, трафопост Пещера Магура, трафопост Лозов масив, с. Рабиша   Община Видин На 28.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Видин – автошкола (бившата), бензиностанция КДМ, ф-ма Тотал пласт, цех за билки, ЖСК до трафопост – „Вида“ 1, ж.к. Вида, бл.1, 2, 3, 4, 5, 12 и 13, Хран. магазин в ж.к. Вида На 28.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр.Видин –ж.к. “Вида”, бл. 6, 7, 8, 9, 10 и 11, ОДЗ №13- ж.к. Вида На 28.05.2012 г. /14.00-16.00 ч./ - гр. Дунавци - трафопост 2, извод 3 За периода 28.05-01.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Кошава На 28.05.2012 г. /08.30-09.00 и 16.00-16.30ч./ - с. Покрайна (трафопост 3) На 28.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - с. Антимово (трафопост 2 и 3), с. Кутово (трафопост 3) За периода 28.05-01.06.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Раковица, трафопостове 3 и 5 На 28.05.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - гр. Грамада (трафопост 5) На 29.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр.Видин - бл. "Априлска Епопея", бл. "20 Април" №6, бл. "Албена", к-с "Хр. Ботев" - бл. 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 и 16; ул. ”Л. Кошут” №12 и14, ул. “Епископ Софроний“ №3 и №4  до №16, ул. “Неофит Рилски“ №4,6 и 11, хранителен магазин, център за възрастни хора, ул. “Димитър Цухлев“ № 13 На 29.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Видин - ул. "Дим.Цухлев" от №36-42 и 19-43, ул. "Епископ Софроний" от №26-40, ул. "Бърни Бончев" от № 39-51, бул. “Панонияи“ №34, 40 и 42, ул. “Йоан Екзарх“ №4, к-с "Хр.Ботев" - бл. 5, 8, 12 На 30.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Видин -ЦДГ,базар"Толбухин", ул."Драва"№4,6 и 8, Църква на Витезда,  к-с"В.Левски"-бл.5 , х-л "Ангелов Хан",Мебелна къща „Мура“ На 30.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Видин – ж.к. "Стамборийски", Бл- 3, 6 вх. А-К, 10, ул. "Тодор Велков 7", ул. "Широка” №99-105, ул. "Узунова"№1 и 2-36, ул. “Стамболийски“ №99-119, м-н Север, м-н СЕМ Комерс, КИД „Плйс“ ЕООД На 30.05.2012 г. /09.30-09.45 и 15.30-15.45ч./ - гр.Видин - ЗПЗ (захранвани от ЕП Украйна), МТП -кв.Нов път На 30.05.2012 г. /08.30-09.30 и 16.00-17.00ч./ - гр. Видин - ЗПЗ (захранвани от ЕП Украйна), трафопост в кв. „Нов път“ На 31.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Видин – ж.к."Вида", бл. 14, базар "Вида", хпебопекарна "Радес", м-н "Ситистрой", БОР ЕООД, кафе „Бисер“, хр. магазин, бул. “Панония“ №27,плод и зеленчук, скара Петров, “7CENTER“     Монтанска област Община Берковица На 28.05.2012 г. /09.00-16.40 ч./ - гр. Берковица – ж.к. Ленин, бл. 4, вх. Б На 29.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. "Александровска" 17, ЕТ на абоната На 29.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Долна Рикса, с. Рашовица, гр. Берковица – ж.к. Ленин, бл. 5, вх. Б На 30.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Замфирово, гр. Берковица – ж.к. Ленин, бл. 7 На 31.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Замфиворо На 31.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – ж.к. Ленин, бл. 6 На 01.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица - трафопостове „Пилетарници“, „МТС“, с. Бързия ТП№1, 2, 3, 7, ЦДГ   Община Бойчиновци На 28.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Лехчево, трафопост 1   Община Георги Дамяново На 29.05.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - с. Георги Дамяново - трафопост 1, кл. А, кметство   Община Лом За периода 28.05-01.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - трафопост „Акация“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Тимок“, ул. „Искър“ На 28.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом  - кв. Младеново, ул. „Поточе“, „Дядо Горан“, „Цар Калоян“, „Кален поток“ от  трафопост „Кален поток“ За периода 28.05-01.06.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - кв. Младеново, ул. „Вакумна Фабрика“, „Сергей Румянцев“, „Страхил Войвода“, „Замфировско шосе“ от  трафопост Замфировско шосе На 28.05-31.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Оросоя – Трафопост 1, клон А На 29.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом -  кв. Младеново, улици „Поточе“, „Дядо Горан“, „Цар Калоян“, Кален поток от  трафопост „Кален поток“ На 29.05.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - гр. Лом - ул. „Пристанищна“ 15 вх. А, ул. „Рибарска“ 2, вх. А На 30.05.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - гр. Лом - трафопост Гимназия, табло НН, ул. "Дунавска" 69 На 30.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Трайково - трафопост 6, кл. А, ул. „Комсомолска" 28 На 30.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Орсоя – трафопост 1, клон Б На 31.05.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - гр. Лом - ул. „Пристанищна“ 15, входове Б, Г На 01.06.2012 г. /08.30-14.00 ч./ - с. Замфир - трафопост 2, клон А, ПИ 110047 На 01.06.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Якимово 2, трафопост 2, клон А, ул. "Янтра" 1   Община Монтана На 28.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Благово – трафопост 2, клон А - за спирка На 28.05.2012 г. /11.00-15.30 ч./ - гр. Монтана – трафопост "Аврора", РК "ЖСК Гергана" На 28.05.2012 г. /14.30-16.30 ч./ - гр. Монтана – трафопост „Метбол“ На 28.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Пъстрина“ бл. 31, вх. А На 28.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Горна Вереница, с. Пърличево На 29.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Монтана - трафопост "Младост 17", РК "Вх. А" на бл. 7, ж.к. "Младост 2" На 29.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Пъстрина“ бл. 31, вх.Б На 29.05.2012 г. /09.00-13.00 ч./ - гр. Монтана – кв. „Кошарник“ На 30.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Пъстрина“, бл. 31, вх. В; ул. „Огоста“ /1-20/, бул. „Ал. Стамболийски“ /46-54/, ул. „Нишка“ /1-20/, бул. „Христо Ботев“ /6-26/; с. Славотин На 31.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Монтана – трафопост „Метбол“, табло НН; ж.к. „Пъстрина“ бл. 31, вх. Г На 31.05.2012 г. /09.00-11.00 ч./ - с. Николово – трафопост 1 На 31.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Клисурица На 01.06.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. Пъстрина, бл. 31, вх. Д       Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар