*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Враца На 21.05.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Враца - "РОЗК", ул. "Екзарх Йосиф" 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63; ул. "Веслец" 4; ул. "Скобелев" 19, 21, 23; ул. "Иваница Данчов" 1, 3, 4; ул. "Леонова" 54, 56, 58; ул. "Г. Бързашки" 6, 7, 9, 13, 15, 16   Община Мездра На 21.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Радовене На 21.05.2012 г. /10.00-13.00 ч./ - гр. Мездра - ул. „Софроний Врачански“, ул. „Стамболийски“ На 21.05.2012 г. /12.00-14.00 ч./ - с. Царевец На 21.05.2012 г. /14.00-16.00 ч./ - с. Софийска Габровница На 21.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Брусен На 21 и 22.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Игнатица, с. Кален, с. Зверино – ул. „Никола Войновски“   Община Оряхово За периода 21-23.05.2012 г. /09.30-16.30 ч./  - с. Селановци - ул. „1 май“, „Лев Толстой“, „Петко Д. Петков“, „Г. Бенковски“   Община Роман На 21.05.2012 г. /10.00-13.00 ч./ - гр. Роман     Видинска област Община Белоградчик На 21.05.2012 г. /09.00-09.30ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 23 , трафопост „ДАП”, трафопост „МТС”, трафопост „Вилна зона”, трафопост „Крупец” - гр.Белоградчик, трафопост 1 - с. Извос, трафопост - с. Чифлици, трафопост 1 - с. Пролазница, трафопост 1 и 2 -  с. Праужда, трафопост 1, 2 и „Врело” - с. Крачимир, трафопост 1, 2, 3, „Ст. двор”, трафопост „Транскомс” - с. Стакевци На 21.05.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - трафопост „ДДС” - с. Стакевци На 22.05.2012 г. /09.00-09.30ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 1, с. Протопопинци, трафопост ВиК, трафопост Ст. двор, с. Търговище, трафопост 1, трафопост РРС, с. Репляна, трафопост 1, трафопост 2, с. Върбово, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, трафопост Ст. двор, МВЕЦ Манастирка, с. Чупрене, трафопост ТПК, с. Горни лом, трафопост ВиК, трафопост Ст. двор, с. Долни лом   Община Видин На 21.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Видин - жк."Кр.Бъчваров" бл.20,21 и 22, къщата с куклите, ул."Р.Жинзифов" 4-:-10 и 3-:-15, ул. “М. Дринов” 18-:-24 и 3-:-29, ул. “Широка” 31-:-39, ул. “Чепино” 8, ул. “Търновска” 9-:-13 На 21.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Видин – ж.к. "Кр. Бъчваров" бл.19 (вх. А, Б, В и Г), бл. 23 и 24 На 21.05.2012 г. /14.00-16.00 ч./ - гр. Дунавци - трафопост 2, извод 3 На 21.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Тошевци - трафопост 2,извод 1 На 21.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Ракитница - трафопост 1, извод 1 На 21.05.2012 г. /08.30-15.00 ч./ - с. Гъмзово - трафопост 1 (по искане на ЕСО) На 22.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Видин – ж.к. "Кр.Бъчваров" бл. 14 и 15, бл. 19 (вх. Д, Е, Ж, З и И), бл. 27, бул. "Панония" 50-:-58, ул. "Р.Жинзифов" 21-:-23, ул. "Ил.Войвода" 36-:-56 и 35-:-49, ул. "Мизия" 3-:-29, ЦДГ №17 "Синчец" На 22.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Видин – ж.к. "Кр. Бъчваров" бл. 3 и 4 На 22.05.2012 г. /13.00-13.30 ч. и 16.00-16.30 ч./ - с. Коста Перчово На 22.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Кула (трафопост 23) На 22.05.2012 г. /09.00-10.00 ч. и 12.00-12.30 ч./ - с. Полетковци На 22.05.2012 г. /13.00-13.30 ч. и 16.00-16.30 ч./ - с. Бранковци На 23.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Видин – ж.к. "Кр.Бъчваров" бл. 1, 16, 28 и 29, мебелна къща "Мура", комплекс "Микс"     Монтанска област Община Берковица На 22.05.2012 г. /10.20-11.00 ч. и 15.00-15.40 ч./ - с. Ягодово, с. Слатина, с. Драганица, с. Пърличево, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Лютаджик, с. Горна Бела Речка, с. Долна Бела Речка На 23.05.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Берковица – трафопост "4-Кале", табло НН На 23.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. "Александровска" 17, ЕТ на абоната На 23.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Монтана - ОКС На 23.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Монтана - ул. „Атон“, бл. „Малина“ и ул. „Христо Ботев“ 2А   Община Вършец На 22.05.2012 г. /11.00-15.00 ч./ - гр. Вършец, кв. „Заножене“ На 22.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Вършец, кв. „Изток“   Община Лом На 21.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом - ул. „Пристанищна“ 15, вх. А, ул. „Рибарска“ 2, вх. А На 21.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом - кв. „Младеново“ - ул. „Поточе“, „Дяо Горан“, „Цар Калоян“, „Кален поток“ от  трафопост „Кален поток“; улиците „Вакумна Фабрика“, „Сергей Румянцев“, „Страхил Войвода“, „Замфировско шосе“ от  трафопост „Замфировско шосе“ На 22.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Оросоя трафопост – 1, клон А На 22.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, ул. „Пристанищна“ 15, вх. Б и Г На 22.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр.Лом  кв. Младеново ул. Поточе, Дяо Горан, Цар Калоян, Кален поток от  МТП Кален поток На 22.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр.Лом  кв. Младеново ул. Вакумна Фабрика, Сергей Румянцев, Страхил Войвода, Замфировско шосе от  МТП Замфировско шосе На 23.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Орсоя – трафопост 1, клон Б На 23.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, ул. „Пристанищна“ 15, вх. В и Д На 23.05.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр.Лом  кв. Младеново ул. Поточе, Дяо Горан, Цар Калоян, Кален поток от  трафопост „Кален поток“ На 23.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - улиците „Вакумна Фабрика“, „Сергей Румянцев“, „Страхил Войвода“, „Замфировско шосе“ от  трафопост „Замфировско шосе“   Община Монтана На 21.05.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Монтана РК от трафопост кв. 54 На 21.05.2012 г. /12.00-16.30 ч./ - гр. Монтана - трафопост "Аврора", етажно ЕТ на първи жилищен етаж на ЖСК "Лика Рачин" На 21.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ул. „Марица“ На 21.05.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Монтана - кв. „Огоста“, улици „Родопи“, „Средец“, „Симеон“ На 21.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Монтана - кв. „Огоста“, улици „Рила“, „Македония“ На 22.05.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Монтана - трафопост "Стара гара " РК 1 На 22.05.2012 г. /12.00-16.30 ч./ - гр. Монтана - трафопост "Младост 12", РК 1       Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар