*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Бяла Слатина На 17.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – трафопост 57 – източната част на града На 17.05.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – трафопост 59 – южната част на града
Община Враца На 16.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Враца – ЦДГ "Щастливо детство", ул. "Асен Първи" от №21 до №25, ул. "Цар Борис Първи" №24, 25, 31, 34, 36, ул. "Ст.Заимов" №24, 35, "Бирена борса Ферит" на ул. "Ст. Заимов", ул. "Симеон" №2 до №12 и №1 до №7, ул. "Хан Аспарух" №19, 25 На 16.05.2012 г. /09.30-15.00 ч./ - гр. Враца - "РОЗК", ул."Екзарх Йосиф" 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63; ул."Веслец"4; ул. "Скобелев" 19, 21, 23; ул. "Иваница Данчов" 1, 3, 4; ул. "Леонова" 54, 56, 58; ул. "Г. Бързашки" 6, 7, 9, 13, 15, 16 На 17.05.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Враца - "РОЗК", ул. "Екзарх Йосиф" 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63; ул."Веслец" 4; ул. "Скобелев" 19, 21, 23; ул. "Иваница Данчов" 1, 3, 4; ул. "Леонова" 54, 56, 58; ул. "Г. Бързашки" 6, 7, 9, 13, 15, 16   Община Мездра За периода 14-18.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Лик За периода 14-18.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Игнатица На 16.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Царевец, с. Старо село На 17.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Кален   Община Оряхово На 15.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./  - гр. Оряхово - ул. „Васил Левски”, банка ОББ, банка ДСК За периода 14-18.05.2012 г. /09.30-16.30 ч./  - с. Селановци - ул.”Първи май”, „Лев Толстой”, „Петко Д. Петков”, „Г. Бенковски”   Община Роман На 16.05.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Струпец - кариери „Хемус М” и „Венус М”, Помпена ВИК, „Глобул”, „Виваком” с.Струпец, фирма „Тошел 93”     Видинска област Община Белоградчик На 14.05.2012 г. /09.00-09.30ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 23 , трафопост „ДАП”, трафопост „МТС”, трафопост „Вилна зона”, трафопост „Крупец” - гр.Белоградчик, трафопост 1 - с. Извос, трафопост - с. Чифлици, трафопост 1 - с. Пролазница, трафопост 1 и 2 -  с. Праужда, трафопост 1, 2 и „Врело” - с. Крачимир, трафопост 1, 2, 3, „Ст. двор”, трафопост „Транскомс” - с. Стакевци На 14.05.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - трафопост „ДДС” - с. Стакевци   Община Брегово На 14.05.2012 г. /09.30-12.00 ч./ - с. Връв – трафопост 2, извод 3 На 14.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Косово – трафопост 3, извод 1 На 14.05.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - с. Тияновци, с. Калина (по заявка на ЕСО) На 14.05.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - с. Косово (по заявка на ЕСО) На 18.05.2012 г. /08.30-15.00 ч./ - с. Гъмзово – трафопост 1 (по заявка на ЕСО)   Община Видин На 14.05.2012 г. /09.30-10.30 и 15.30-16.00 ч./ - с. Синаговци, с. Михалаки Георгиево, местност Божурица, с. Ивановци, с. Въртоп На 14.05.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - с. Градец, с. Динковица, с. Плакудер (по заявка на ЕСО) На 16.05.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Цар Симеоново, с. Ботево, вилна зона „Рациария” На 17.05.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - с. Новоселци – трафопост „Зайчари”, с. Акациево (по заявка на ЕСО) На 17.05.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - с. Новоселци – трафопост 1 и 2, с. Рупци, с. Генерал Мариново, с. Пешаково, с. Дружба, с. Каленик, с. Долни Бошняк (по заявка на ЕСО) На 17.05.2012 г. /14.00-16.00 ч./ - с. Гайтанци – трафопост 1, извод 1 (по заявка на ЕСО)   Община Грамада На 14.05.2012 г. /09.30-10.30 и 15.30-16.00 ч./ - с. Срацимирово, гара Срацимир   Община Димово На 15.05.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - трафопост 1, трафопост „Жп гара” – с. Воднянци, трафопост 1, 2 - с. Ярловица, трафопост 1 и 2 – с. Септемврийци На 15.05.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - трафопост 5, трафопост „Вилна зона 1”, трафопост „Вилна зона 2”, трафопост 2, трафопост „Фармахим” – с. Гара Орешец На 16.05.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Арчар, с. Държаница, с. Владиченци, с. Мали Дреновец, с. Шипот, с. Лагошевци На 16.05.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3 – с. Извор, трофопост 1 – с. Лагошевци, трафопост 1 – с. Шипот На 16.05.2012 г. /08.30-15.00 ч./ - трафопост 1, трафопост 2, трафопост „Ст. двор” – с. Медовница, трафопост 1, трафопост 2 – с. Карбинци, трафопост 2, трафопост 3, трафопост „Ст. двор” – с.Воднянци   Община Кула На 16.05.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Извор
На 17.05.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - с. Тополовец (по заявка на ЕСО)   Община Макреш На 14.05.2012 г. /09.30-10.30 и 15.30-16.00 ч./ - с. Макреш,с. Вълчек За периода 14-19.05.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Раковица – трафопост 5 На 17.05.2012 г. /10.00 -12.00 ч./ - с. Шишманово – трафопост 1,извод 1   Община Ружинци На 16.05.2012 г. /08.30-15.00 ч./ - трафопост1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, трафопост 5, трафопост 6, трафопост 7, трафопост „Фуражомелка”, трафопост „Метал” –  с. Дреновец, трафопост 1, трафопост 2, трафопост „Шел”, трафопост „Газостанция”, трафопост „Фуражомелка” – с. Тополовец, трафопост 1, трафопост 2 – с. Динково На 18.05.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - трафопост 2 – с. Ружинци, трафопост 1 - с. Белоптичане, трафопост - 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост „Ст. двор” – с. Дражинци, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4 – с. Бело поле, трафопост 1 – с. Роглец На 18.05.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - трафопост 1, трафопост 3, трафопост 4, трафопост 5, трафопост „МТС”, трафопост „ЗМК”, трафопост „Клиника”, трафопост „Мелница” – с. Ружинци, трафопост 1, трафопост 2, трафопост „Полигон” – с. Плешивец   Община Чупрене На 17.05.2012 г. /09.00-09.30 и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 1 – с. Протопопинци, трафопост „ВиК”, трафопост „Ст. двор” – с.Търговище, трафопост 1, трафопост „РРС” – с. Репляна, трафопост 1, трафопост 2 – с. Върбово, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, трафопост „Ст. двор”, МВЕЦ „Манастирка” – с.Чупрене, трафопост „ТПК” – с. Горни лом, трафопост „ВиК”, трафопост „Ст. двор” – с. Долни лом На 17.05.2012 г. /09.00-13.00 ч./ - с. Чупрене – трафопост 1     Монтанска област Община Берковица На 14.05.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Берковица – трафопост "4-Кале", табло НН На 14.05.2012 г. /12.00-14.00 ч./ - гр. Берковица – ул."Александровска" 17, ЕТ на абоната На 14.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Бързия – трафопост „Банята”, кл."Въздушен - Пръшковица" На 14.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – ж.к. „Ленин” бл. 1 На 15.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – ж.к. „Ленин” бл. 2 На 16.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Мездрея, с. Песочница, трафопост Ретранслатор Доброглед, трафопост „Бетон” На 16.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Комарево, с. Бокиловци, с. Балювица, с. Замфирово, с. Боровци На 17.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – ж.к. „Ленин”, бл. 3 На 18.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 2”, бл. 10, вх. Б На 18.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – ж.к. „Ленин”, бл. 4 На 19.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – ж.к. „Ленин”, бл. 5   Община Бойчиновци На 14.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Лехчево На 15.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Мърчево   Община Брусарци На 15.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Брусарци - трафопост 2, кл. А На 18.05.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Дондуково – трафопост 1, кл. Б На 18.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Дондуково – трафопост 2, кл. А   Община Вълчедръм На 16.05.2012 г. /09.30-13.00 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост 8, кл. В На 16.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост 1, кл. В   Община Вършец На 18.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Драганица На 19.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Черкаски   Община Георги Дамяново На 09.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Видлица – трафопост 1, табло НН   Община Лом На 15.05.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - трафопост „Помпена станция Пчелина” – с. Добри дол На 15.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Орсоя – трафопост 2, клон А На 17.05.2012 г. /08.30-15.00 ч./ - гр. Лом – трафопост "кв.144", кл. В На 17.05.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Лом - трафост "Дойран", кл. А, Б, В, Г На 17.05.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Лом – трафопост "23 септември", кл. А На 17.05.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Орсоя – трафопост 1, клон А На 18.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Орсоя – трафопост 1, клон А На 19.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Орсоя – трафопост 1, клон Б   Община Медковец На 14.05.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - ВЛ "Поп Андрей" 20 kV - с. Медковец, с. Аспарухово, с. Расово, с. Пишурка На 15.05.2012 г. /09.30-13.00 ч./ - с. Медковец – трафопост "ТКЗС проходен 2 стопански двор", табло НН На 15.05.2012 г. /09.00-09.30 ч./ - ВЛ "Поп Андрей" 20 kV - с. Медковец, с. Аспарухово, с. Расово, с. Пишурка На 15.05.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - ВЛ "Поп Андрей" 20 кV - с.  Медковец, трафопост 1, 4 и 7; На 15.05.2012 г. /15.00-15.30 ч./ - ВЛ "Поп Андрей" 20 кV - с.  Медковец; с. Аспарухово; с. Расово; с. Пишурка   Община Монтана На 14.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 2”, бл.12, вх. И На 15.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 2”, бл. 9, вх. А На 16.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – кв. ”М. Кутловица”, трафопост „СБА”, трафопост „Преливника”, трафопост „Хотел Ринг”, с. Благово На 16.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 2” бл. 9, вх. Б На 17.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 2”, бл. 10, вх. А На 17.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Долна Вереница На 18.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Смоляновци На 19.05.2012 г. /09.30-15.00 ч./ - с. Клисурица – трафопост 1, кл. Б На 19.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 2”, бл. 10, вх. В   Община Чипровци На 14.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Превала На 15.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Горна Ковачица На 17.05.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Митровци   Община Якимово На 14.05.2012 г. /09.00-09.15 ч. и 15.15-15.30 ч./ - с. Долно Церовене На 15.05.2012 г. /09.00-09.30 ч./ - с. Долно Церовене На 15.05.2012 г. /15.00-15.30 ч./ - с. Долно Церовене     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар