*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Враца На 23.04.2012 г. /11.00-14.00 ч./ - гр. Враца – ул. „Сан Стефано”, хотел „Мира” На 23.04.2012 г. /14.00-16.30 ч./ - гр. Враца – трафопост „Променерго“ На 27.04.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Власатица – трафопост 2 района около Черквата, с. Лиляче, с. Чирен – трафопост 6 района на 1-ви Стопански двор, трафопост 1 района около Фурната, трафопост 4 района на изхода за с. Девене, помпена станция „Нефт и газ“, ВС „Нефт и газ“   Община Криводол На 25.04.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - с. Галатин, с. Осен, с. Лесура, с. Фурен, с. Девене, с. Три Кладенци На 25.04.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Големо Бабино, с. Пудрия, с. Краводер, с. Главаци, с. Ботуня, ВЕЦ „Ботуня“, ВЕЦ „Луна“ На 27.04.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Криводол – „ЗПП“, „ЧЗК“   Община Бяла Слатина На 23.04.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – южна част На 24.04.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Малорад, с. Бързина, с. Рогозен, с. Ботево На 25.04.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – югозападната част На 26.04.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – централна част На 27.04.2012 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – централна част – РПУ, Прокуратура, Съд, Община   Община Мездра На 27.04.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Царевец – трафопост 3   Община Роман На 27.04.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Радовене – трафопост 3   Община Козлодуй На 24.04.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - гр. Козлодуй – ул. „Кирил и Методий“, ул. „Янко Сакъзов“, ул. „Ц. Церковски“, квартал „Янтра“, ул. „Освободител“, ул. „9 май“, ул. „Ком“, ул. „Тунджа“, ул. „Иглика“, ул. „Вардар“, ул. „Тимок“ 1, ул. „Тимок“ 2, ул. „Беласица“, ул. „Враца“, ул. „Г. Димитров“, ул. „Добруджа“, ул. „Ралица“, ул. „Победа“, ул. „Безименна“, ул. „52 полк“, ул. „Кокиче“, ул. „Преслав“, ул. „Дунав“ На 24.04.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Козлодуй – ул. „Бургас“, ул. „Търново“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Тракия“, ул. „Варна“, ул. „36 полк“, ул. „Орлин Василев“, ул. „Добруджа“, ул. „Преслав“     Видинска област Община Макреш За периода 23-27.04.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Раковица, трафопост 4 и 5   Община Видин На 24.04.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Новоселци (трафопост „Зайчари“), с. Акациево   Община Ново село На 26.04.2012 г. /09.00-10.00 и 15.00-16.00 ч./ - с. Ново село   Община Брегово На 26.04.2012 г. /09.00-10.00 и 15.00-16.00 ч./ - с. Връв, с. Куделин, с. Балей (трафопост 3)   Община Белоградчик На 24.04.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30ч./ - трафопост 23 , трафопост „ДАП“, трафопост „МТС“, трафопост „Вилна зона“, трафопост „Крупец“ – гр .Белоградчик ; трафопост 1 – с.Извос, трафопост с. Чифлици; трафопост 1 – с. Пролазница; трафопост 1 и трафопост 2 – с. Праужда; трафопост 1, трафопост 2 и трафопост „Врело“ – с.Крачимир; трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост „Транскомс“, трафопост „Ст. Двор“ – с. Стакевци На 24.04.2012 г. /09.00-15.30ч./ - трафопост „ДДС“ – с. Стакевци На 26.04.2012 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30ч./ - трафопост 23 , трафопост „ДАП“, трафопост „МТС“, трафопост „Вилна зона“, трафопост „Крупец“ – гр .Белоградчик ; трафопост 1 – с.Извос, трафопост с. Чифлици; трафопост 1 – с. Пролазница; трафопост 1 и трафопост 2 – с. Праужда; трафопост 1, трафопост 2 и трафопост „Врело“ – с.Крачимир; трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост „Транскомс“, трафопост „Ст. Двор“ – с. Стакевци На 26.04.2012 г. /09.00-15.30ч./ - трафопост „ДДС“ – с. Стакевци   Община Чупрене На 25.04.2012 г. /09.30-10.00 ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 1 – с. Протопопинци, трафопост 1 и трафопост „РРС“ – с. Репляна, трафопост „Ст. Двор“ – с. Търговище, трафопост „ТПК“ – с. Горни лом, трафопост „Ст. Двор“ и трафопост „ВиК“ – с. Долни лом, трафопост 1 и трафопост 2 – с. Върбово, трафопост 1, трафопост 2, трафопост 3, трафопост 4, МВЕЦ „Манастирка“, трафопост „Ст. Двор“ – с. Чупрене     Монтанска област Община Вършец На 23.04.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Вършец – трафопост 22, кл. Б На 25.04.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Спанчевци – трафопост №1   Община Берковица На 23.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Песочница На 23.04.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Боровци – трафопост 2, кл. А На 24.04.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Берковица – трафопост „Раковица“ На 24.04.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Бързия – трафопост №2 На 24.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 24 На 24.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 25 На 26.04.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Балювица – трафопост №1 На 26.04.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Гаганица – трафопост №3 На 26.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 26 На 27.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 27   Община Бойчиновци На 25.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Охрид На 26.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Мадан На 27.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Лехчево   Община Вълчедръм На 23.04.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - ВЛ „Мокреш“ от Вълчедръм 20 кV – с. Мокреш  трафопост 1, 2, 3, 4 и ФВЕЦ „Мокреш“   Община Лом За периода 23-27.04.2012 г. /09.00 - 16.30 ч./ - гр. Лом – кв. „Младеново“, трафопост „Кален поток“ – ул. „Кален поток“, ул. „Дядо Горан“, ул. „Поточе“, ул. „Цар Калоян“ На 23.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - ВЛ „ДЗЗ“ 20 кV – гр. Лом, кв. „Моминброд“, трафопост 3, с. Замфир трафопост 1, 3, 4 и 5, фурна На 24.04.2012 г. /09.00-16.30 ч./ - гр. Лом – трафопост Акация – ул. „Тимок“, ул. „Искър“, ул. „Братя Миладинови“ На 24.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - ВЛ „Блато“ 20 кV – с. Орсоя; с. Сливата; с. Добридол; Манастир Добридол и хижа „Алмина“ На 25.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - ВЛ „Стана“ и „Мокреш“ от Лом 20 кV – гр. Лом, кв. „Младеново“,  трафопост 4; с. Замфир, трафопост 2; с. Долно Линево; с. Ковачица; с. Станево и трафопост „помпена ВиК“ с. Златия На 26.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - ВЛ „Мокреш“ 20 кV от Лом – с. Ковачица трафопост 2, 3, 4, 6, и 7 ВиК; с. Станево и трафопост „помпена ВиК“ с. Златия   Община Монтана На 23.04.2012 г. /12.00-16.30 ч./ - с. Студено буче - трафопост 1, кл. А На 23.04.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Вършец – трафопост №1, кв. „Заножене“ На 23.04.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - гр. Вършец – трафопост №3 На 23.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост“ 2, бл. 7, вх. Е На 24.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост“ 2, бл. 7, вх. Ж На 24.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Вирове На 25.04.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Черказки – трафопост №2 На 25.04.2012 г. /09.30-16.30 ч./ - гр. Монтана – трафопост кв. „123“, РК 1, на ъгъла на ул. „П. Хитов“/ул. „П. Парчевич“ На 26.04.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Монтана – трафопост кв. „123“, РК 1, на ъгъла на ул. „П. Хитов“/ул. „П. Парчевич“ На 26.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост“ 2, бл. 8, вх. А На 27.04.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - с. Долна Вереница - трафопост 1, кл. Б На 27.04.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Горна Вереница - трафопост 2, кл. А На 27.04.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост“ 2, бл. 8, вх. Б   Община Якимово На 24.04.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - с. Долно Церовене – трафопост 1, кл. Б На 24.04.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Якимово – трафопост 3, кл. Б     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар