*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Бяла Слатина На 27.03.2012 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Попица, с. Бъркачево, с. Враняк, с. Соколаре, с. Габаре, с. Върбица На 28.03.2012 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Търнава, с. Алтимир, с. Галиче   Община Враца На 27.03.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Враца, кв. „Бистрец“ – района на кметството, фурна „Зайка“ На 27.03.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Градешница – района на Детската градина На 28.03.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Тишевица – района на центъра На 29.03.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Згориград - района на центъра, ул. „Г. Димитров“, сладкарски цех „Дани“ На 29.03.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Челопек – района на Помпена станция На 30.03.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Враца – ул. „Търговска“, „М Тел“, „Райфайзенбанк“, част от бул. „Хр. Ботев“ На 30.03.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - гр. Враца - ул. „Три уши“, ул. „Хан Крум“, ул. „Атанас Йованович“   Община Криводол На 28.03.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Фурен – района на Помпена станция   Община Мездра На 26.03.2012 г. /12.00-16.00 ч./ - с. Боденец На 26.03.2012 г. /12.00-16.00 ч./ - гр. Мездра – Източна индустриална зона, ул. „Роза“, ул. „Брусненско шосе“, ул. „Тераса“, фирми „Техкерамик“, „Строикерамик“, „Цветина“ ООД, „Надин“, „Се Борднетце България“, „КИР“ АД, ТПК „Д. Петров“, АСК „Бул“, ПК „Труд“, „Тексидея“, фирма „МТВ“ АД, завод „Искър“, „Тел. Завод“, ЕТ „Христо Лалов“, „М-КАЕЛ“, „Калин-Т92“, „Скорпион“ ЕООД, ВИК-Висока зона, Кравеферма „Шавара“, ф. „Ритлите“, ф. „Булстон“, Олива инвест, ЕТ „Врачански камък“, ЕТ „Красимир Жечев“, ЕТ „Пламен Ангелов“ На 26.03.2012 г. /12.00-16.00 ч./ - гр. Мездра – ф. „Секаста“, „ЦДГ4“, Многопрофилна Болница, Поликлиника, Бизнес икобатор, ул. „Роза“, ул. „Косматица“, ул. „Люлин“ На 28.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Крапец, с. Върбешница и кариери: „Монолит“, „Булнет“, „Дионисиос“   Община Роман За периода 26-27.03.2012 г. /10.00-17.00 ч./ - с. Радовене, Помпена ВИК, с. Стояновци, с. Кунино, Техникум с. Кунино, ЖП „Гара Кунино“, ф. „Бивар“     Видинска област Община Белоградчик На 28.03.2012 г. /09.30-14.30 ч./ - трафопост 1 , трафопост 2 , трафопост 3 , трафопост Куцарова махала , трафопост Пешина махала , трафопост Странье; с. Салаш, трафопост 1 , МТП2, с. Граничак, трафопост 1 и трафопост Стопански двор, с. Дъбравка На 29.03.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - трафопост Лагера , трафопост Видекс , ВЕЦ Флеш , МВЕЦ Бързи вир   Община Брегово На 27.03.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Делейна, трафопост 2, извод 3   Община Видин На 26.03.2012 г. /09.00 - 12.00 ч./ - с. Иново, трафопост-1, извод 4 На 26.03.2012 г. /13.00 - 16.00 ч./ - гр. Видин - ул. „Поп Русинова” 6-:-20 и 9-:-29А, ул. „Н.Вапцаров” 7-:-13, ул. „Търновска” 3,5 и 5А, ул. „Хр. Ботев” 39-:-43Б През периода 26-30.03.2012 г. /09.00 - 15.30 ч./ - с. Ивановци На 27.03.2012 г. /13.00 - 16.00 ч./ - гр. Видин, жк. „Баба Тонка”,бл. 2, вх. Б На 29.03.2012 г. /09.00 - 12.00 ч./ - гр. Видин - ул. „Марица” 5, ул. „Арда” 8, ул. „Св.Р.Видински” 79-:-97   Община Грамада За периода 26-30.03.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - гр. Грамада – трафопосотве 5 и 7   Община Маркеш За периода 19-23.03.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Раковица, трафопост 3   Община Ново село На 28.03.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Винарово, трафопост 3, извод 1   Община Чупрене На 29.03.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Горни лом     Монтанска област Община Берковица На 26.03.2012 г. /09.30-14.00ч./ - гр. Берковица, трафопост „БАН“, кл. по ул. „Кестенярска“ На 26.03.2012 г. /12.00-15.00ч./ - гр. Берковица, ул. „Александровска“ 17, ЕТ на абоната На 26.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица, жк. „Заряница“ бл. 14 На 27.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица, жк. „Заряница“ бл.15 На 28.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица, жк. „Заряница“ бл.16 На 29.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица, жк. „Заряница“ бл.17 На 30.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица, жк. „Заряница“ бл.18   Община Брусарци На 26.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Василовци – трафопост 6, кл. А На 27.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Василовци – трафопост 6, кл. В На 28.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Дондуково – трафопост 1, кл. А На 29.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Дондуково-трафопост 1 кл. Б На 30.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Дондуково-трафопост 2, кл. А, Б   Община Бойчиновци На 26.03.2012 г. /10.00-16.30ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон А На 26.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Ерден На 27.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели брод - трафопост 1, кл. Б На 27.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Портитовци , с. Владимирово , с. Кобиляк , с. Громшин трафопост №1 На 28.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели брод - трафопост 1, кл. А На 29.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели брод - трафопост 1, кл. Б На 30.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели брод - трафопост 1, кл. А   Община Лом На 26.03.2012 г. /09.00-16.30 ч./ - гр. Лом – трафопост „Акация“, ул. „Тимок“, ул. „Искър“, ул. „Братя Миладинови“ На 26.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом – трафопост „Канала“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Ропотамо“, ул. „Чавдар войвода“, ул. „Кирил и Методи“, ул. „Бунар Хисар“, ул. „Каймак Челан“ На 26.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом – трафопост – 2, кв. „ Младеново“, ул. „Ковачишка“, ул. „Ястреб“, ул. „Пчела“, ул. „Мусала“, ул. „Възраждане“ На 27.03.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом – трафопост „Акация“, ул. „Тимок“, ул. „Искър“, ул. „Братя Миладинови“ На 27.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом – трафопост – 3, кв. „Младеново“, ул. „Физкултурна“, ул. „Елха“, ул. „Софийска“, ул. „Магурата“, ул. „Валери Чакалов“ На 28.03.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом – трафопост „Акация“, ул. „Тимок“, ул. „Искър“, ул. „Братя Миладинови“ На 28.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом – трафопост – 144, ул. „Шести септември“, ул. „Искър“, ул. „Лр. Миладинови“, ул. „Стара планина“, ул. „АЛ. Константинов“, ул. „Пилистър“, ул. „Цар Петър“, ул. „Гоце делчев“, ул. „Тимок“ На 29.03.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом трафопост Акация - ул. „Тимок”, „Искър”, „Братя Миладинови” На 29.03.2012 г. /12.30-14.00 ч./ - гр. Лом, трафопост-Лимонадена кл. А по  ул."Неофит Рилски" №8, ул. „Александър Стамболийски” На 29.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, трафопост-144, ул. „Шести септември”, „Искър”, „Бр. Миладинови”, „Стара планина”, „Ал. Константинов”, „Пилистър”, „Цар Петър”, „Гоце Делчев”, „Тимок” На 30.03.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом трафопост Акация - ул. „Тимок”, „Искър”, „Братя Миладинови” На 30.03.2012 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Лом трафопост Яким Атанасов, кл. Б, РК на ул."Дунавска" 32 и 34 На 30.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом трафопост „23ти Септември” - ул. „Стоянка Акушерката”, ул. ”Бунар Хисар”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Червена Стена”, ул. „Чеган” На 30.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом трафопост Стадиона 2 - ул. „Пирот”, „Тимок”, „Стара Планина”, „Алеко Константинов”, „Шести Септември”   Община Медковец На 26.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Медковец, трафопост 2, кл. А На 27.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Медковец, трафопост 2, кл. Б На 28.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Медковец, трафопост 2, кл. В На 28.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Медковец, трафопост 2, кл. Г На 30.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Медковец, трафопост 2, кл. Д   Община Монтана На 26.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост 2“, бл. 6 , вх. А На 27.03.2012 г. /09.30-14.30 ч./ - с. Николово – трафопост 2, кл. А На 27.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост 2“, бл. 6 , вх. Б На 28.03.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - с. Стубел – трафопост 3, кл. Б На 28.03.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Стубел – трафопост 1, кл. Г На 28.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост 2“, бл. 6, вх. В На 28.03.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Николово – трафопост 1, кл. В На 28.03.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Монтана – ул. „П. Парчевич“ №53-90, ул. „П. Евтимий“ №46-64, ул. „Веренишка“ №109-117 На 29.03.2012 г. /09.30-14.00 ч./ - с. Студено буче – трафопост 1, кл. А На 29.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост 2“, бл. 6, вх. Г На 29.03.2012 г. /09.00-13.00 ч./ - с. Крапчене – трафопост №1 На 29.03.2012 г. /09.00-09.40 ч./ - гр. Монтана – трафопост „Парта“, с. Г. Церовене, с. Видлица, с. Чемиш, с. К. Рикса, трафопост „Дреновец“, ТБ „Лозята“, трафопост „МВР овчарник“, трафопост „Помпи Расника“, трафопост „Расника“, трафопост „МВР“, трафопост „Тунела“, трафопост „Диана“, трафопост „Изпускател“, трафопост „Пресевна“, трафопост „Бетонов възел“, ТБ „Свети Илия“, ВЕЦ „Огоста“ На 29.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – трафопост „Релейна“ На 29.03.2012 г. /15.20-16.00 ч./ - гр.Монтана - трафопост „Парта“, с. Г. Церовене, с. Видлица, с. Чемиш, с. К. Рикса, трафопост „Дреновец“, ТБ „Лозята“, трафопост „МВР овчарник“, трафопост „Помпи Расника“, трафопост „Расника“, трафопост „МВР“, трафопост „Тунела“, трафопост „Диана“, трафопост „Изпускател“, трафопост „Пресевна“, трафопост „Бетонов възел“, ТБ „Свети Илия“, ВЕЦ „Огоста“ На 30.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост 2“, бл. 6 , вх. Д На 30.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Войници     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар