*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:     Врачанска област Община Враца На 20.03.2012 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Вировско На 21.03.2012 г. /10.00-13.00 ч./ - гр. Враца – трафопост "Миньовски", "ДЗС'', "Горско",  "Летище", "Ивагус", "Зелена морава", "Лиляшка могила" На 21.03.2012 г. /09.30-10.00ч. и 16.00-16.30 ч./ - гр. Враца – трафопостове "Лютибродски", "Фуражен завод", "Превозен цех", "Товарна гара", "Мелница", "Булгарплодизнос", "Петрол", "Терминал", "Резервни части", ТЕЦ На 23.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана – ж.к. “Младост”, бл. 5, вх. Д   Община Криводол На 20.03.2012 г. /10.00-13.00 ч./ - с. Градешница - трафопостове 2, 3, "Маслобойна", "Манастира", "ЧЗК"   Община Мездра За периода 20-21.03.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Радовене, Помпена ВИК, с. Стояновци, с. Кунино, Техникум, с. Кунино, ж.п. Гара Кунино, ф. Бивар На 22.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Боденец, трафопост 2-района на Стопански двор, трафопост "Лозари" На 23.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Крапец, с. Върбешница и кариери "Монолит", "Булнет", "Дионисиос"   Община Мизия На 23.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Войводово, с. Липница, с. Крушовица   Община Оряхово На 22.03.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - с. Остров, с. Лесковец, с. Галово, с. Горни Вадин, с. Долно Вадин На 22.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Селановци На 23.03.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - с. Софрониево   Община Роман За периода 20-21.03.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Боденец, трафопост 2-района на Стопански двор, трафопост "Лозари"     Видинска област Община Видин На 19.03.2012 г. /08.30-09.00 ч. и 16.00-16.30 ч./ - гр. Видин – ЮПЗ (захранвани от ВЛ Дигата и ВЛ Гума) На 19.03.2012 г. /09.30-12.00 ч./ - с. Буковец – трафопост 1, изв. 1 На 19.03.2012 г. /12.30-15.30 ч./ - с. Буковец, трафопост 3, изв. 2 На 20.03.2012 г. /11.00-12.00 ч./ - с. Войница, трафопост 1 На 21.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с. Капитановци – трафопост 4, изв. 1 На 22.03.2012 г. /09.00-13.30 ч./ - с. Цар Симеоново – трафопост 1, изв. 1 На 23.03.2012 г. /09.30-12.00 ч./ - с. Ивановци – трафопост 1, изв. 1   Община Бойница На 21.03.2012 г. /08.30-09.30 ч. и 16.00-17.00 ч./ -с. Бойница, с. Шишенци, с. Гр. колиби, с. Бориловец, с. Периловец, с. Раброво, с. Каниц   Община Грамада За периода 19-23.03.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - гр. Грамада – трафопостове 6 и 8 За периода 19-23.03.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Страцимирово   Община Маркеш За периода 19-23.03.2012 г. /10.00-15.00 ч./ - с. Раковица, трафопост 3   Монтанска област Община Берковица На 19.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица, ж.к. “Заряница”, бл.10 На 20.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Берковица - ж.к. „Заряница“, бл. 11 На 21.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 12 На 22.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Балювица , с. Бокиловци На 22.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Балювица , с. Бокиловци На 23.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 13   Община Бойчиновци На 19.03.2012 г. /10.00-16.30ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон А На 20.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон Б На 21.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон А На 22.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон Б На 23.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели брод – трафопост 1, клон А На 23.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Лехчево   Община Вършец На 20.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Горно Озирово На 21.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Долно Озирово   Община Георги Дамяново На 21.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Видлица, с. Чемиш, с. К. Рикса   Община Лом За периода 21-23.03.2012 г. /08.30-16.30ч./ - гр. Лом - трафопост „Акация“ - ул. „Тимок“, „Искър“, Б“ратя Миладинови“ За периода 22-23.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Лом – трафопост 4, кв. „Младеново“, ул. „Младеновa“, ул. „Съгласие“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Могила“, ул. „Софийска“ На 19.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Лом - трафопост-1, кв. „Младеново“, ул. „Софийска“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Иван Петков“, ул. „Горанова Чешма“, ул. „Училищна“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Бели Ружи“ На 19.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик - трафопост 2, клон А На 19.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - гр. Лом – трафопост „Акация“ - улици „Тимок“, „Искър“, „Братя Миладинови“ На 20.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Лом – трафопост 1, кв. „Младеново“ - ул. „Софийска“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Иван Петков“, ул. „Горанова Чешма“, ул. „Училищна“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Бели Ружи“ На 20.03.2012 г. /08.30-16.30ч./ - гр. Лом - трафопост „Акация“ - ул. „Тимок“, „Искър“, „Братя Миладинови“ На 21.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Лом - трафопост 179, клон А и Б - ул. „Пилистър“, „Призрен“, „Цибрица“, „Камчия“, „Огоста“, „Янтра“, „Тунджа“ и „Лиляк“     Община Медковец На 19.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 2, клон А На 20.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 2, клон Б На 21.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 2, клон Б На 22.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 2, клон В На 23.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 2, клон Г   Община Монтана На 19.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 1“, бл. 5, вх. А На 19.03.2012 г. /09.00-15.00ч./ - гр. Монтана – ул. “Н. Бозвели”, ул. “Баба Тонка”, ул. “Л. Рачин” На 20.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост“, бл. 5, вх. B На 20.03.2012 г. /09.00-15.00ч./ - гр. Монтана - ул. „В. Априлов“, ул. „А. Кънчев“, ул. „Н. Сапунджиев“ На 21.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост“ бл. 5, вх. В На 22.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост“ бл. 5, вх. Г На 23.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост“ бл. 5, вх. Д     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар