*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:     Врачанска област Община Бяла Слатина На 14.03.2012 г. /14.00-16.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – централна градска част   Община Враца На 13.03.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Враца - бл. Калоян №2 и №4, бл."Трайко Китанчев", бл. "Кирил и Методий" На 13.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Мраморен - Птицекомбинат На 14.03.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Враца, Леярна на ул. "Околчица" №2 На 15.03.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - гр. Враца - трафопост „Месокомбинат“ На 15.03.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Враца - бл. „Калоян“ №1-№6 На 15.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Враца – „ЗРММ“ На 16.03.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - гр. Враца - база „ЧЕЗ“ – ж.к. „Сениче“, бл. 201 и бл. 202 ж.к. "Сениче"; „ЧЛК“ На 16.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Враца - трафопостове „Сортови семена“, „Автотранс, „Никем“, „Светлозар Коцев“   Община Мездра На 14.03.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - гр. Мездра - ул. „Александър Стамболийски“ - изток За периода 14-15.03.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Радовене, Помпена ВИК, с. Стояновци, с. Кунино, Техникум с. Кунино, ЖП Гара Кунино, фирма „Бивар“   Видинска област Община Белоградчик На 13.03.2012 г. /09.00-09.30 и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 2, с. Ружинци, трафопост 1, с. Белоптичане, трафопостове 1, 2, 3, „Ст. двор“; с. Дражинци, трафопостове 1, 2, 3 и 4; с. Бело поле, трафопост 1, с. Роглец, трафопостове 1 и 2; с. Черно поле, трафопостове 1 и 2; с. Гюргич На 13.03.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - трафопост 1, с. Роглец На 14.03.2012 г. /08.30-15.30 ч./ - трафопост 2, трафопост Вилна зона 1, трафопост „Вилна зона“ 2, трафопост „ОКС“, трафопост „Фармахим“, трафропост „Аквадар“, гара „Орешец“   Община Брегово На 15.03.2012 г. /09.00-13.30 ч./ - с. Гъмзово, трафопост 2   Община Бяла Слатина На 14.03.2012 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Буковец   Община Видин На 12.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Видин, ул. „Узунова“ и магазин "Север" На 12.03.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Синаговци – трафопост 2, извод 1 На 14.03.2012 г. /09.00-09.30 и 16.00-16.30 ч./ - гр. Дунавци – трафопост - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 11, с. Търняне, с. Буковец На 14.03.2012 г. /09.00-09.30 и 16.00-16.30 ч./ - гр. Дунавци – трафопост - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 11, с. Търняне, с. Буковец На 15.03.2012 г. /09.00-09.30 и 13.00-13.30 ч./ - с. Иново, с. Майор Узуново На 16.03.2012 г. /09.00-09.30 и 13.00-13.30 ч./ - с. Новоселци, с. Рупци, с. Тен Мариново, с. Пешаково, с. Каленик, с. Дряжба  На 16.03.2012 г. /09.00-13.30 ч./ - с. Новоселци, трафопост 1    Община Грамада За периода 16-21.03.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - гр. Грамада – трафопостове 3 и 6   Община Маркеш На 13.03.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Раковица, трафопост 3   Община Ружинци На 13.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Тополовец, трафопост 1, извод 2 На 16.03.2012 г. /09.00-09.30 и 13.00-13.30 ч./ - с. Тополовец  За периода 16-21.03.2012 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Тополовец    Монтанска област Община Берковица На 12.03.2012 г. /10.00-14.00ч./ - гр. Берковица, ГРТ на бл. 23 На 12.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Боровци - трафопост 2, клон Б На 12.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 6 На 13.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 7 На 14.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица – ж.к. „Заряница“, бл. 8 На 15.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 9 На 16.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Замфирово, с. Рашовица   Община Бойчиновци На 12.03.2012 г. /10.00-16.30ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон А На 13.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон Б На 14.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон А На 15.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон Б На 16.03.2012 г. /13.00-16.00ч./ - с. Ерден – трафопост 2 На 16.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - с. Бели брод, трафопост 1, клон А   Община Вълчедръм На 13.03.2012 г. /09.00-14.00ч./ - гр. Вълчедръм - трафопост 3, клон А, ул. "Толбухин" 46 На 13.03.2012 г. /09.00-09.30ч. и 15.30-16.00 ч./ - гр. Вълчедръм - трафопостове 3, 6, соц. „Дом“, сушки, 11, 4, 5, 10, ебонитов цех, ВиК, кравеферма, и ФВЕЦ - Вълчедръм На 13.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост ебонитох цех   Община Лом На 12.03.2012 г. /09.00-16.30ч./ - гр. Лом - трафопост „Акация“ - ул. „Тимок“, „Искър“, „Братя Миладинови“ На 12.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Лом - кв. „Младеново“, трафопост „Параклиса“ - ул. „Горанова Чешма“, „Йолова чешма“, ул. „Лястовичка“, ул. „Гредовете“, ул. „Девичи Бряг“, ул. „Крайна“, ул. „Дългошевски шосе“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Страхил Войвода“ На 13.03.2012 г. /09.30-14.30ч./ - гр. Лом – трафопост „Хумата 1“, кв. „Хумата“ На 13.03.2012 г. /08.30-16.30ч./ - гр. Лом – трафопост „Акация“ - улици „Тимок“, „Искър“, „Братя Миладинови“ На 13.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Лом - кв. „Младеново“, трафопост 6 - ул. „Люлин“, ул. „Славия“, ул. „Валери Чакалов“, ул. „Изкър“,  ул. „Ален мак“, ул. „Рила“, ул. „Младенова“, ул. „Славейче“, ул. „Голинци“ На 14.03.2012 г. /09.30-10.00ч./ - ВЛ "Блато" - с. Орсоя, Сливата,  Добри дол На 14.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Добридол - трафопост 2 На 14.03.2012 г. /15.00-15.30ч./ - с. Добридол - трафопост 2 от ВЛ „Блато“ На 14.03.2012 г. /08.30-16.30ч./ - гр. Лом - трафопост „Акация“ - ул. „Тимок“, „Искър“, „Братя Миладинови“ На 14.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Лом - кв. „Младеново трафопост“ 6 - ул. „Люлин“, ул. „Славия“, ул. „Валери Чакалов“, ул. „Искър“,  ул. „Ален мак“, ул. „Рила“, ул. „Младенова“, ул. „Славейче“, ул. „Голинци“ За периода 15-16.03.2012 г. /08.30-16.30ч./ - гр. Лом - трафопост „Акация“ - ул. „Тимок“, „Искър“, „Братя Миладинови“ За периода 15-16.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Лом - кв. „Младеново“, трафопост 5 - ул. „Дино Радоев“, ул. „Ал. Антонов“, ул. „Минзухар“, ул. „Толбухин“ На 16.03.2012 г. /08.30-11.30ч./ - гр. Лом - трафопост „Кален поток“, клон А, ул. “Поточе“ На 16.03.2012 г. /11.00-14.30ч./ - с. Сталийска махала - трафопост 3, клон Б   Община Медковец На 12.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 3, клон А На 13.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 3, клон Б На 14.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 3, клон Б На 15.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 3, клон В На 16.03.2012 г. /09.30-15.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 3, клон Г   Община Монтана На 12.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 1“, бл. 4, вх. А На 13.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 1“, бл. 4, вх. Г На 14.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост 1“, бл. 4, вх. Д На 14.03.2012 г. /09.30-14.00ч./ - с. Стубел – трафопост 3, кл. Б На 14.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Стубел – трафопост 1, кл. Г На 15.03.2012 г. /09.30-14.00ч./ - с. Стубел – трафопост 3, кл. А На 15.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Трифоново - трафопост 1, клон А На 15.03.2012 г. /09.30-16.00ч./ - гр. Монтана – ж.к. „Младост“ 1, бл. 4, вх. Е На 15.03.2012 г. /10.00-13.00ч./ - гр. Монтана, трафопост „Кошарник“ 1 На 15.03.2012 г. /13.00-16.00ч./ - с. Горна Вереница – трафопост 1 На 16.03.2012 г. /10.00-13.00ч./ - с. Доктор Йосифово, трафопост 1 На 16.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост 1“, бл. 4, вх. Ж   Община Чипровци На 15.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - с. Г. Геново, с. Г. Дамяново, с. Равна, с. Еловица, с. Главановци, с. Копиловци, с. Говежда, с. Д. Слатина, с. Д. Дел, с. Меляне, с. Помеждин   Община Якимово На 13.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Якимово – трафопост „Корея“, кл. по ул. „Драгоевска“ На 16.03.2012 г. /14.00-16.30ч./ - с. Комощица – трафопост 6, кл. Б     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар