*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва:   Врачанска област Община Бяла Слатина На 05.03.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – южната част На 05.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – южната част На 06.03.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – централна градска част На 06.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – централна градска част На 07.03.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – завод Гарант На 07.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Бяла Слатина – завод  „9-ти септември“ и мелница   Община Враца На 07.03.2012 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Згориград На 08.03.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - с. Баница, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Нил“, ул. „Колката“ На 08.03.2012 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Баница, ул. „Комсомолска“, ул. „Милин камък“, ул. „Д. Благоев“ На 08.03.2012 г. /09.00-14.00 ч./ - с. Баница, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Калоян“   Община Козлодуй На 09.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Оряхово – ул. „Цанко Церковски“, ул. „Денко Углу“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Д. Чинтулов“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Георги Мачев“, ул. „Агротех част“, ЕТ „НОВИ“, Зърнени На 09.03.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - гр. Оряхово – ЕП „РЕНЕЙ“ – помпени станции на община Оряхово   Община Мездра На 05.03.2012 г. /12.00-12.10 ч. и от 16.00-16.10ч./ - с. Царевец, Старо село, Струпец – гарата, фирма „Тошел“, ВИК „С. бърдо“, ВИК, Старо село, Манастир „Св. Илия“, Кариери „Хемус М“ и „Венус М“, с. Царевец, с. Дърманци, трафопост 1, с. Лик, с. О. Криводол, с. С. бърдо, с. Курново, с. Караш, с. Хубавене, гр. Мездра, бензиностанция „Петрол“, хотел „Долче вита“, фирма „Промремонтстрой“, гр. Роман – индустриална зона, Бунгала „Инерстрой Калето“, с. Дърманци На 06.03.2012 г. /08.00-08.15 ч. и от 12.00-12.15 ч./ - с. Зверино, с. Елисейна, с. Игнатишка Габровница, с. Игнатица и Бовска Габровница, с. Очин дол На 06.03.2012 г. /08.00-12.00 ч./ - гр. Мездра, кв. Лещака; с. Ребърково, кв. Гарата, Гара БДЖ; с. Ребърково, с. Люти брод, Военно поделение, фирма „Вархим Черепиш“, Разсадник, ВИК „Л. Брод“, манастир „Черепиш“ За периода 06-07.02.2012 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Радовене, Помпена ВИК, с. Стояновци, с. Кунино, Техникум с. Кунино, ЖП Гара Кунино, фирма „Бивар“ На 07.03.2012 г. /08.00-08.10 ч. и от 12.00-12.10 ч./ - с. Царевец, Старо село, Струпец – гарата, фирма „Тошел“, ВИК „С. Бърдо“, ВИК, с. Старо село, Манастир „Св. Илия“, Кариери „ХемусМ“ и „ВенусМ“, с. Царевец, с. Дърманци, трафопост 1, с. Лик, с. О. Криводол, с. С. бърдо, с. Курново, с. Караш, с. Хубавене, гр. Мездра, бензиностанция „Петрол“, хотел „Долче вита“, фирма „Промремонтстрой“, гр. Роман индустриална зона, Бунгала „Инерстрой Калето“, с. Дърманци На 07.03.2012 г. /08.00-08.15 ч. и от 12.00-12.15 ч./ - гр. Мездра, ул. „1-ви май“, кв. „Камъка“, Гара БДЖ1, Локомотивно депо, Вагонно депо, Военно поделение, Помпени ВИК, Бетонов възел „Инертстрой Калето“ На 07.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Мездра – фирма „Ив-2000“, Дом за сираци, Сърдечна болница, Гара Мездра -Юг, с. Крета, малък ВЕЦ „Калето“, ЕТ „Боби 82“, с. Дърманци – трафопост 2, ЕТ „Кастра – мартис“   Видинска област Община Видин На 06.03.2012 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Кутово – трафопост 2, извод 2 На 07.03.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Видин – ул. „Търговска“ № 27-33, ул. „Папуджийска“ № 1-3 На 07.03.2012 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Видин – жк. „В. Левски“, бл. 6, ЕТ „Никалъс“ – Н. Найденова На 07.03.2012 г. /09.30-15.30 ч./ - с.Покрайна – трафопост 1, извод 4 На 08.03.2012 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Новоселци – трафопост 3, извод 1   Община Белоградчик На 06.03.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - гр.Белоградчик – трафопост „Телефоненен завод 1“ На 06.03.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - гр.Белоградчик – трафопост „Филмотека“ На 06.03.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - гр.Белоградчик – трафопост 1, трафопост „Ст. Двор“, трафопост „ВиК“, трафопост „Кариера“; с.Гранитово На 06.03.2012 г. /08.30-12.00 ч./ - гр.Белоградчик – трафопост 1, трафопост „ВиК“; с. Бела На 06.03.2012 г. /12.30-16.00 ч./ - с. Скомля – трафопост 1, с. Дълго поле – трафопост 1, с.Костичовци – трафопост 1 На 07.03.2012 г. /08.30-09.00 ч., 12.00-12.30 ч. и 17.00-17.30 ч./ - гр.Белоградчик – трафопост 3,  2, 4, 5,  21, 7 На 07.03.2012 г. /08.30-12.30 ч. и 17.00-17.30 ч./ - гр. Белоградчик – трафопост „Мандра“ На 07.03.2012 г. /08.30-09.00 ч., 12.00-12.30 ч. и 17.00-17.30ч./- гр. Белоградчик – трафопост 10, 9, 6,19, 22, 20, 8 На 07.03.2012 г. /08.30-12.00 ч./- гр. Белоградчик – трафопост „Телевизионна кула“ На 08.03.2012 г. /08.30-09.00 ч., 12.00-12.30 ч. и 17.00-17.30 ч./- гр. Белоградчик – трафопост „Крум Бъчваров“, трафопост „Промкомбинат“ На 08.03.2012 г. /08.30-09.00 ч., 12.00-12.30 ч. и 17.00-17.30 ч./- гр. Белоградчик – трафопост 1, 18 На 08.03.2012 г. /12.00-12.30 ч. и 16.00-16.30 ч./- гара Орешец – трафопост 1, 3, 4 На 08.03.2012 г. /12.00-16.30 ч./- трафопост „Стопански двор“, „гара Орешец“ На 09.03.2012 г. /08.30-09.00 ч., 12.00-12.30 ч. и 17.00-17.30 ч./- гр.Белоградчик – трафопост 14, 16, 17 На 09.03.2012 г. /08.30-12.30 ч. и 17.00-17.30 ч./- гр.Белоградчик – трафопост 15 На 09.03.2012 г. /12.00-12.30 ч. и 17.00-17.30 ч./- гр.Белоградчик – трафопост 12, 13   Монтанска област Община Берковица На 05.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 1 На 06.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 2 На 07.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 3 На 08.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 4 На 09.03.2012 г. /09.30-14.00ч./ - с. Боровци – трафопост 2, кл. Б На 09.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - гр. Берковица, бл. 23 На 09.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Берковица – жк. „Заряница“, бл. 5   Община Вълчедръм На 05.03.2012 г. /09.00-14.00ч./ - гр. Вълчедръм – трафопост 3, кл. А, ул. „Толбухин“ № 46   Община Вършец На 06.03.2012 г. /09.30-14.00ч./ - гр. Вършец – трафопост  9, кл. А На 06.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Долно Озирово – трафопост 1, кл. В   Община Георги Дамяново На 07.03.2012 г. /09.30-14.00ч./ - с. Георги Дамяново - трафопост 2, кл. Б   Община Лом На 05.03.2012 г. /09.00-12.00ч./ - гр. Лом - трафопост „ХТК“, кл. по ул. „Хан Аспарух“ На 05.03.2012 г. /11.00-14.00ч./ - гр. Лом – трафопост 24, кл. Б, ул. „Червена стена“ № 13 На 05.03.2012 г. /14.00-16.30ч./ - гр. Лом – трафопост 5, кл. по ул. „Физкултурна“ На 08.03.2012 г. /08.30-11.30ч./ - гр. Лом – трафопост „Кален поток“, кл. А, ул. „Поточе“ На 08.03.2012 г. /11.00-14.30ч./ - с. Сталийска махала – трафопост 3, кл. Б   Община Медковец На 05.03.2012 г. /10.00-14.00ч./ - с. Сливовик – трафопост 1 На 06.03.2012 г. /10.00-14.00ч./ - с. Сливовик – трафопост 2 На 07.03.2012 г. /10.00-14.00ч./ - с. Сливовик – трафопост 3 На 09.03.2012 г. /09.00-14.00ч./ - с. Медковец – трафопост 12, кл. В, ул. „Антим 1“ № 2 На 09.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Сливовик – трафопост 2, кл. Б и Г, ул. „Ст.Ангелов“ № 6   Община Монтана На 05.03.2012 г. /09.00-12.00ч./ - гр. Монтана – ул. „Огоста“, ул. „Македония“, ул. „Рила“, ул. „Ком“, ул. „Родопи“, част от ул. „Атон“ На 05.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост 1“, бл. 1, вх. А На 06.03.2012 г. /9.30-14.00ч./ - с. Стубел – трафопост 3, кл. Б На 06.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Стубел – трафопост 1, кл. Г На 06.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост 1“, бл. 1, вх. Б На 07.03.2012 г. /09.00-12.00ч./ - гр. Монтана – ул. „Чучулига“, ул. „Тинтява“, ул. „Беласица“, ул. „Камчия“, ул. „Мусала“, ул. „Арда“, ул. „Витоша“, ул. „Оборище“, ул. „Мальовица“, ул. „Нов живот“ № 1, ул. „П. Каравелов“, ул. „П. Богдан“, ул. „Хан Кубрат“, част от ул. „Одрин“ На 07.03.2012 г. /09.30-14.00ч./ - с. Стубел – трафопост 3, кл. А На 07.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Трифоново - трафопост 1, кл. А На 07.03.2012 г. /09.00-14.00ч./ - гр. Монтана - трафопост „Банска Бистрица“, РК „Веренишка“ 30 На 08.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Николово – трафопост 2, кл. А На 08.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана – жк. „Младост 1“, бл. 4, вх. А На 09.03.2012 г. /09.00-16.00ч./ - гр. Монтана - жк. „Младост 1“, бл. 4, вх. Б   Община Чипровци На 07.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Горна Лука – трафопост 1, кл. А   Община Якимово На 05.03.2012 г. /13.00-16.30ч./ - с. Якимово – трафопост „Корея“, кл. по ул. „Драгоевска“ На 05.03.2012 г. /14.00-16.30ч./ - с. Комощица – трафопост 6, кл. Б     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.                        CEZ GROUP  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар