*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В МОНТАНСКА ОБЛАСТ

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В МОНТАНСКА ОБЛАСТ

За периода 10–14.10.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.   Монтанска област Община Берковица На 10.10.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  с. Пърличево. На 10.10.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  гр. Берковица. ул. “Поручик Савойски”, ул. “Жививци”. На 10.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26, клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честименски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. На 10.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Първи май”, ул. “Ружа”, ул. “Пролет”, ул. “Крайречна”, ул. “Лале”, ул. “Малина”. На 11.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26, клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честименски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. На 11.10.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  гр. Берковица. ул. “Поручик Савойски”, ул. “Жививци”. На 11.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Мир”, ул. “Първи Май”, ул. “Свобода”, ул. “Чайка”. На 12.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26, клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честеменски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. На 12.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Криви Рог”, ул. “Свобода”, ул. “Иглика”, ул. “Лале”. На 12.10.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  с. Бързия, трафопост “Пръшковица”. На 13.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26, клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честеменски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. На 13.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Мир”, ул. “Първи Май”, ул. “Свобода”, ул. “Чайка”. На 14.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26, клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честеменски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. На 14.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Мир”, ул. “Първи май”.   Община Бойчиновци На 10.10.2011 г. /09.00-11.00 ч./ - гр. Бойчиновци, трафопост „Огоста“, кл. А. На 10.10.2011 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Бели Брег, трафопост №1. На 10.10.2011 г. /15.00-16.00 ч./ - с. Ерден.   Община Брусарци За периода 10-14.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Буковец - трафопост 2, клонове А, В и Г. На 10.10.2011 г. /10.30-15.00 ч./ - гр. Брусарци - трафопост 5, клон А, ул. „Падинска“ и част от ул. „Георги Димитров“. На 11.10.2011 г. /10.30-15.00 ч./ - с. Одоровци, трафопост 1. На 12.10.2011 г. /10.30-15.00 ч./ - с. Буковец - трафопост 1, клон А. На 13.10.2011 г. /10.00-10.30 ч. и 15.00-15.30 ч./ - гр. Брусарци, с. Смирненски, с. Буковец и с. Одоровци. На 13.10.2011 г. /10.30-15.00 ч./ - гр. Брусарци - трафопост 2 и 4. На 14.10.2011 г. /10.30-15.00 ч./ - с. Буковец - трафопост 1, клон Б.   Община Вълчедръм За периода 10-12.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ботево, трафопост №1, клон А. За периода 13-14.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ботево, трафопост №1, клон Б.   Община Лом За периода 10-14.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, трафопост 2, клон А, кв. Младеново, ул. „Лозарска“, „Ковачишка“, „Възраждане“, „Ястреб“, „Клокотница“, „Акация“ и „Александър Ликов“, клон Б, ул. „Мусала“, „Пчела“ и част от „Възраждане“. На 10.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Замфир - трафопост 3, клон А - ул. „Христо Ботев“, ул. „Дунав“, ул. „Въча“, ул. „Искър“, ул. „Замфир Хаджийски“.   Община Монтана На 10.10.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана, ул. „Огоста“, ул. „Македония“. На 11.10.2011 г. /09.00-11.00 ч./ - с. Славотин, трафопост 3, клон А. На 11.10.2011 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Монтана - района на банка ДСК. На 12.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Горна Вереница, с .Долна Вереница, с. Винище. На 12.10.2011 г. /08.30-16.30ч./ - гр. Монтана, ул. “Огоста“. На 12.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Монтана, района на банка ДСК. На 13.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Доктор Йосифово, с. ст. „Буче“ трафопост №2. На 13.10.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана, ул. „Огоста“, ул. „Ком“. На 14.10.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана, ул. „Огоста“, ул. „Ком“. Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар