*
Борба с вредителите

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСКВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСКВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва: Врачанска област Община Бяла Слатина На 07.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Драшан На 08.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Бяла Слатина – трафопост 3, клон 1 На 08.03.2013 г. /13.00-17.00 ч/ - гр. Бяла Слатина – трафопост 26, клон 1   Община Враца На 04.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Нефела – района на центъра На 04.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца – абонати от трафопост „Противочумен 1” На 04.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Враца - ул. "Цвета Кръстенякова" от № 8 до № 23, ул. "Арда" от № 1 до № 13, ул. "Морава" № 13, 18, 20, ул. "Иванчо Цветков" № 16, 19, 23, 24 На 04.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Враца – трафопост „Затвора” На 04.03.2013 г. /15.00-16.30 ч/ - с. Паволче – района на Стопански двор На 05.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Лютаджик На 05.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр.Враца - Дърводелски цех ЕТ "Надя Главнишка", "Агропром 2001", Гостилница"Прест" На 05.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр.Враца – Лозарска кооперация „Светлина” На 06.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр.Враца - Централен склад "Промишлено строителство", склад "Алпина", ул. "Г. Апостолов" На 06.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца - ул. "Цвета Кръстенякова" № 2, 4, 6 На 06.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Враца - ул. "Цвета Кръстенякова" от № 8 до № 23, ул. "Арда" от № 1 до № 13, ул. "Морава" № 13, 18, 20, ул. "Иванчо Цветков" № 16, 19, 23, 24 На 06.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Враца – Дърводелски цех На 07.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца - ул. "Спортна" от № 7до № 27, ул. "Гео Милев" № 8, 17, ул. "Вардар" от № 35 до № 50 На 07.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Враца – ж.к. "Дъбника", бл. 126 и бл. 127 На 07.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Враца - ул. "Леденика" от № 2 до № 39, ул. "Родопи" № 15, 20, ул. "Осогово" от № 1 до № 10 На 07.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Враца - кв. „Бистрец” - "ЗК Бистрец" На 08.03.2013 г. /08.00-12.00 ч и 13.00-16.30 ч/ - гр. Враца – Лозарска кооперация „Светлина” На 08.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Лиляче – района на центъра На 08.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Чирен – района към мандра „Нивего” На 08.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Лютаджик   Община Криводол На 04.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна" На 04.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. "Елин Пелин" На 05.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Краводер – района на центъра На 05.03.2013 г. /13.00-17.00 ч/ - с. Големо Бабино – района на Автоспирката На 05.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. "Елин Пелин" На 05.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна" На 06.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна" На 06.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. "Елин Пелин" На 07.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. „Елин Пелин" На 07.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна" На 08.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Рила", ул. „Върбанчовец", ул. "Крайна" На 08.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Криводол - ул. "Христо Ботев", ул. "Мусала", ул. "Вела Пеева", ул. "Крайна", ул. "Елин Пелин"   Община Мездра На 04.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - гр. Мездра – ул. „Чавдар” На 04.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Мездра – ул. „Ком” На 04.03.2013 г. /15.00-17.00 ч/ - с. Боденец – ул. „Янтра” На 04.03.2013 г. /08.00-08.10 ч и 12.00-12.10 ч/ - с. Липница, с. Елов дол, с. Типченица, с. Люти дол, с. Ребърково, фирма „Еспеис”, бензиностанция „Вестранс”, ЕТ „Тихомир Борисов”, Пункт КАТ (по заявка на ЕСО) На 04.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - гр. Мездра - ул. „Роза”, ул. „Косматица”, ул. „Люлин”, Детска Градина №4, фирма „Секаста”, Бизнес Инкубатор (по заявка на ЕСО) На 05.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Долна Кремена – ул. „Околовръстна” На 05.03.2013 г. /13.00-15.00 ч/ - гр. Мездра - ул. „Христо Смирненски” На 06.03.2013 г. /08.00-12.00 ч/ - с. Лютиброд - ул „Баба Илийца”, ул. „Никола Вапцаров” На 06.03.2013 г. /13.00-17.00 ч/ - с. Моравица На 06.03.2013 г. /08.00-08.05 ч и 12-00-12.05 ч/ - с. Боденец, гр. Мездра - Източна идустриална зона, ул. „Роза”, ул. „Брусненско шосе”, ул. „Тераса”, Фирми „Техкерамик”, „Строикерамик”, „Цветина ООД” , „Надин”, „Се Борднетце България”, „КИР АД”, „ТПК Д.Петров”, „АСК Бул”, „ПК Труд”, „Тексидея”, „Биотекс”, з. Искър, Тел. Завод, ЕТ „Христо Лалов”, „М-КАЕЛ”, „Калин-Т92”, „Скорпион ЕООД”, ВИК-Висока зона, Кравеферма „Шавара”, ф. Ритлите, ф. Врачански Камък,ф. МВТ, „Олива Инвест” (по заявка на ЕСО) На 06.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - гр. Мездра - фирма „Ив-2000”, Дом за сираци, Сърдечна болница, Гара Мездра - Юг, с. Крета, Малък ВЕЦ Калето, с. Дърманци – трафопост 2, ЕТ „Кастра –мартис”, „Интерсат ЕООД” (по заявка на ЕСО) На 07.03.2013 г. /08.00-08.10 ч и 12.00-12.10 ч/ - с. Ребърково, с. Люти брод, с. Зверино, с. Елисейна, с. Игнатишка Габровница, с. Игнатица и с. Бовска Габровница, Очин дол, фирма  „Груп Импорт”, фирма „Людал”, Базова станция „Мтел”, Базова станция „Глобул”, Базова станция „Виваком”, „Интерсат ЕООД”, Комплекс „Оазис” (по заявка на ЕСО) На 07.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - гр. Мездра - ул. „1-ви май”, ул. „Дърманско шосе”, Бетонов възел Ариел ТН, Помпена станция „ВИК”, с. Дърманци, ОПУ Мездра, Помпена станция „Ню текс”   Община Роман На 07.03.2013 г. /13.00-17.00 ч/ - гр. Роман – ул. „Тотка Илиева”     Видинска област Община Бойница За периода 04.03-05.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Бориловец За периода 04.03-08.03.2013 г. /09.00-10.00 ч и 15.00-16.00 ч/ - с. Шишенци, с. Периловец, с. Бориловец, с. Раброво, с. Градсковски Колиби, с. Шипкови колиби, с. Бойница – трафопост „Зърнени храни, с. Каниц За периода 06.03-08.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Градсковски Колиби, с. Шипкови колиби   Община Брегово На 05.03.2013 г. /09.00-10.00 ч/ - с. Гъмзово – трафопост 3   Община Видин На 05.03.2013 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Каленик – трафопост 1, извод 3 На 06.03.2013 г. /09.30-11.30 ч/ - гр. Видин - Хранителен магазин "LIDL"   Община Димово На 06.03.2013 г. /08.30-12.00 ч/ - с. Воднянци – трафопост 1 и трафопост „ЖП Гара”, с. Ярловица – трафопост 1 и трафопост 2, с. Септемврийци – трафопост 1 и трафопост 2 На 07.03.2013 г. /08.30-12.00 ч/ - ФВЕЦ „гара Орешец”, гара Орешец -  трафопост 2 , трафопост „ОКС”, трафопост „Вилна зона1”, трафопост „Вилна зона 2”, трафопост „Аквадар” и трафопост „Фармахим”   Община Кула На 05.03.2013 г. /10.00-15.30 ч/ - с. Чичил – трафопост 1   Община Ружинци На 06.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Гюргич - трафопост 1 и  трафопост 2, трафопост „Помпена станция” и ФВЕЦ, с. Черно поле – трафопост 1, трафопост 2 и ФВЕЦ, с. Бело поле – трафопостове 1, 2, 3, 4 и ФВЕЦ, с. Роглец – трафопост 1, с. Дражинци – трафопостове 1, 2, 3 и „Стопански двор”, с. Белоптичане – трафопост 1, с. Ружинци – трафопост 2 (заявка от ЕСО) На 07.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Руженци - трафопостове 1, 3, 4, 5, „ТПК”, „Мелница”, „Клиника” и „ЗМК”, с. Плешивец – трафопостове 1, 2 и „Джордан” (заявка от ЕСО) На 08.03.2013 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Динково – трафопостове 1 и 2, с. Тополовец -  трафопостове 1, 2, „ШЕЛ”, „Газостанция”, с. Дреновец – трафопостове 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, трафопост „Метал”, трафопост „Мелница”, трафопост „Напоителни системи” и трафопост „Фуражомелка” (заявка от ЕСО)   Община Чупрене За периода 06.03-08.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Репляна – трафопост 1 За периода 07.03-08.03.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Чупрене – трафопост 1     Монтанска област Община Берковица На 06.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - гр. Берковица – трафопост „Комунални услуги” На 06.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - гр. Берковица – трафопост 21, клон Б На 06.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Замфирово На 07.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Гаганица   Община Бойчиновци На 04.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - гр. Бойчиновци – трафопост „2 ТКЗС”, клон Б На 04.03.2013 г. /12.00-16.30 ч/ - с. Портитовци На 06.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Ерден На 06.03.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - с. Мадан – трафопост 4 На 06.03.2013 г. /10.00-10.30 ч и 14.30-15.00 ч/ - с. Мадан, с. Мърчево   Община Брусарци На 04.03.2013 г. /08.30-12.30 ч/ - гр. Брусарци – трафопостове 2, 3 и 4, Сампо и Депо БДЖ, с. Смирненски, с. Буковец и с. Одоровци (профилактика от ЕСО) На 05.03.2013 г. /08.30-12.30 ч/ - гр. Брусарци – трафопостове 1, 5 и 6 - жп подрайон, Ремза Дарак, с. Крива бара – трафопост „2 ВиК”, с. Киселево, с. Дъбова махала и с. Княжева махала (профилактика от ЕСО)   Община Вълчедръм На 04.03.2013 г. /08.30-12.30 ч/ - гр. Вълчедръм (профилактика от ЕСО) На 05.03.2013 г. /08.30-12.30 ч/ - с. Черни връх (профилактика от ЕСО)   Община Вършец На 05.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Горно Озирово, с. Долно Озирово На 08.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Стояново, с. Горно Озирово, с. Долно Озирово   Община Георги Дамяново На 05.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - с. Главановци – трафопост 1, клон Б На 05.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Еловица – трафопост 1, клон Б На 06.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Георги Дамяново – трафопост 1, клон А   Община Лом На 06.03.2013 г. /08.30-12.30 ч/ - с. Замфир – трафопостове 1, 3, 4-5, гр. Лом - кв. „Моминброд” - трафопост „Жилища захарен" и трафопост „Домостроителен", трафопост „Деметра”, трафопост „КОС Лом” (профилактика от ЕСО) На 06.03.2013 г. /08.30-12.00 ч/ - с. Добри дол – трафопост „Помпена станция” (заявка от ЕСО) На 06.03.2013 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Сливата, с. Орсоя, с. Добри дол и трафопост „Помпена ВиК Добридол” (профилактика от ЕСО) На 07.03.2013 г. /08.30-12.30 ч/ - гр. Лом – кв. „Хумата”, трафопост „Винпром Лом”, трафопост „Силпа” (профилактика от ЕСО)   Община Монтана На 04.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Долно Белотинци – трафопост 1, клон А На 06.03.2013 г. /10.00-10.30 ч и 14.30-15.00 ч/ - с. Безденица, с. Габровница, с. Вирове На 07.03.2013 г. /10.00-14.00 ч/ - гр. Монтана – трафопост ”М. Кутловица 4", клон Б На 07.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Студено буче – трафопост 2, клон Б На 07.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Монтана - бул. „Трети март” от № 164 до № 186, бул. „Парта” № 11 На 08.03.2013 г. /10.00-15.00 ч/ - гр. Монтана – трафопост „Крос” На 08.03.2013 г. /13.00-16.30 ч/ - с. Студено буче – трафопост 1, клон А   Община Чипровци На 04.03.2013 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Горна Ковачица – трафопост 1, клон А   Община Якимово На 04.03.2013 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Комощица, с. Дългоделци (профилактика от ЕСО) На 05.03.2013 г. /08.30-12.30 ч/ - с. Якимово (профилактика от ЕСО)     Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар