*
Борба с вредителите

ПЕТЪР ДОКЛАДАЛ – РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ЧЕЗ: ПОДКРЕПЯМЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ

|
ПЕТЪР ДОКЛАДАЛ – РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ЧЕЗ: ПОДКРЕПЯМЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ

Петър Докладал е роден на 2 септември 1959 г. в Чехия. Завършил е журналистика в Московския институт по международни отношения. Доктор по философия от Карловия университет в Прага. Специализира дипломация в "Станфорд", САЩ и в Европейския център "Джордж Маршал". От 2001 до 2006 г. е бил чешки посланик в България, след това - до 2010 г., в Румъния. От 1 януари 2011 г. оглавява ЧЕЗ България. Семеен, с две дъщери. Г-н Докладал, какво е отношението на ЧЕЗ към развитието на зелена енергия в България? ЧЕЗ подкрепя развитието на зелената енергия в България. Активно участваме в развитието й. През 2012 г. вложихме 10 млн. евро в изграждането на фотоволтаична централа в с. Гара Орешец, Монтанска област. Предстои да инвестираме още 30 млн. евро в други надеждни проекти. Всички те обаче ще бъдат избрани въз основа на внимателен анализ на тяхната икономическа целесъобразност. Как промените в Закона за енергията от ВЕИ ще се отразят на плановете ви? Внимателно следим дискусията по промените. Трябва да се съобразим с тях и да инвестираме в такъв проект, който да осигурява възвращаемост в разумни граници. В момента обсъждаме няколко такива възможности. За българската електроенергетика 2012 г. премина под знака на казуса с производителите на ел. енергия от ВЕИ. Каква е ситуацията в региона, обслужван от ЧЕЗ? Компанията присъединява заявените от производителите на възобновяема електрическа енергия мощности в рамките на техническите възможности на електроразпределителната мрежа. Тя обаче е стара и не е проектирана да поддържа централи за възобновяеми енергийни източници. Това налага допълнителни инвестиции и генерира разходи за ЧЕЗ. В изпълнение на задължението си да изкупува ВЕИ електроенергия на субсидирани цени „ЧЕЗ Електро България“ АД реализира загуба в размер на 11 млн. лева през първите девет месеца на 2012 г. Отделянето на значителна част от одобрените ни инвестиции за приспособяване на мрежата се осъществява за сметка на изпълнението на нашата основна стратегическа цел – да инвестираме, за да подобряваме постоянно обслужването на нашите клиенти. ЧЕЗ призовава тежестта по изкупуването на зелена енергия на субсидирани цени да се разпределя равномерно и да не бъде за сметка само на един бизнес по електроенергийната верига. В тази връзка се надяваме да бъде намерено цялостно решение на проблема, като се използват добрите практики и опита на други страни от ЕС. Все по-често се говори за ТЕЦ „Варна”. Поводът е стартиралата процедура за екологизация на централата. В същото време знаем, че тя има право да работи определен брой часове до 2015 г. Какво ще се случи след това? Плановете ни за бъдещето са свързани с развитието на ТЕЦ „Варна” като гарант за стабилността на енергийния баланс в страната. Централата осигурява повече от 60% от резерва за националната енергийна система и изпълнява изключително важна роля в случаи на аварии, повишена консумация на електричество или енергийни кризи. През 2013 г. ще започнем екологизацията на 4, 5 и 6 блок на централата  Тя ще удължи експлоатацията на блоковете до 2023 г., като гарантира, че ТЕЦ „Варна” ще работи съобразно строгите изисквания на ЕС за серните, азотните и въглеродните емисии в атмосферата. Работата по проектирането и изграждането на сероочистващите инсталации ще започне в началото на тази година и ще продължи до края на 2015 г. Поетапно ще бъде спиран по един блок за монтиране на новите системи, докато другите два ще продължават да работят в нормален режим. Инвестицията се очаква да бъде около 100 млн. евро. Значи ли това, че сте се отказали от идеята за изграждане на паро-газов блок? Тези планове са само замразени. Всичко около тях е свързано с цената и сигурността на доставките на природен газ. На практика разрешителното за реализирането на този проект е валидно до края на 2013 г. - т. е. имаме още време, за да решим дали да не го размразим. ***


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар